Papers by Stanisław Cebrat

 1. Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat, Małgorzata Wańczyk (2013)
  Using Evolutionary Algorithms in Finding of Optimized Nucleotide Substitution Matrices. ''Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO'13, July 6–10, 2013, Amsterdam, The Netherlands. Companion ACM 978-1-4503-1964-5/13/07 pp. 41-42
 2. Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat (2013)
  Simulation of Prokaryotic Genome Evolution Subjected to Mutational Pressures Associated with DNA Replication. Communications in Computer and Information Science
  357 () pp. 150–161
 3. Dorota Mackiewicz, Paulo Murilo de Oliveira, Suzana Moss de Oliveira, Stanisław Cebrat (2013)
  Distribution of Recombination Hotspots in the Human Genome – A Comparison of Computer Simulations with Real Data PLoS ONE
  8 (6)
 4. Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Wańczyk, Stanisław Cebrat (2013)
  Evolution of Bacterial Genome under Changing Mutational Pressure Computer Simulation Studies. ''Proceedings of the BIOSTEC 2013, 6th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Bioinformatics 2013, 4th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Barcelona, Spain, 11-14 February, 2013 pp. 272-277
 5. Stanisław Cebrat (2012)
  Pytania o bariery w metodzie in vitro ''w: Przyroda, ekologia, kultura, Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski (red.), Studium Generale, Tom XVI
 6. Stanisław Cebrat, Wojciech Waga, Dietrich Stauffer (2012)
  The role of haplotype complementation and purifying selection in the genome evolution Advances in Complex Systems
  15 (1) pp. 1250041
 7. Stanisław Cebrat, Małgorzata Cebrat (2012)
  Człowiek przejrzysty czyli jego problemy z własną genetyką ''Wydawnictwo KUBAJAK
 8. Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat (2012)
  Simulation of bacterial genome evolution under replicational mutational pressures. ''Proceedings of the BIOSTEC 2012, 5th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Bioinformatics 2012, International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Vilamoura, Algarve, Portugal, 1-4 February, 2012 pp. 51-57
 9. Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat (2012)
  New approach in coding signal recognition using homogeneous Markov chains independently for three codon positions. International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics
  3 (2) pp. 183-187
 10. Małgorzata Wańczyk, Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat (2012)
  How to deal with small Open Reading Frames? ''Proceedings of the BIOSTEC 2012, 5th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Bioinformatics 2012, International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Vilamoura, Algarve, Portugal, 1-4 February, 2012 pp. 246-250
 11. Stanisław Cebrat (2011)
  Nauka, pseudonauka i ART Nauka
  1 () pp. 105-114
 12. Stanisław Cebrat, Dietrich Stauffer, Jorge S. Sa Martins, Suzana Moss de Oliveira, Paulo Murilo de Oliveira (2011)
  Modelling survival and allele complementation in the evolution of genomes with polymorphic loci Theory in Biosciences
  130 (2) pp. 135-143
 13. Stanisław Cebrat, Przemysław Biecek (2011)
  Dlaczego chromosom Y jest krótki a kobiety żyją dłużej? ''W: Wymiary kobiecości i męskości: od psychobiologii do kultury (red. B. Bartosz), Warszawa: Eneteia - Wydawnictwo Psychologii i Kultury; Wrocław: Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (Seria Akademicka) pp. 75-82
 14. Dietrich Stauffer, Stanisław Cebrat (2011)
  Haplotype complementarity under mutational pressure Frontiers in Bioscience (Schol Ed) S3
  (1) pp. 408-415
 15. Dietrich Stauffer, Stanisław Cebrat, T.J.P. Penna, A.O. Sousa (2011)
  Love kills: simulations in Penna ageing model International Journal of Modern Physics C
  22 (3) pp. 283-295
 16. Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat (2011)
  Algorithm for finding coding signal using homogeneous Markov chains independently for three codon positions ''Proceedings of the 2011 International Conference on Bioinformatics and Computational Biology (ICBCB 2011), Haikou, China, 22-24 February, 2011 pp. 20-24
 17. Stanisław Cebrat (2010)
  Początek życia człowieka - miłość czy "in vitro"? W: Misterium miłości (red. Waldemar Irek), Sympozja i Sesje Naukowe, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław
  19 () pp. 159-166
 18. Jakub Kowalski, Stanisław Cebrat (2010)
  Evolution of the recombination rate distribution along chromosome in Penna model. ''Proceedings of the Sixteen National Conference on Applications of Mathematics in Bology and Medicine, Krynica, September 14–18, 2010 pp. 71-75
 19. Dorota Mackiewicz, Wojciech Waga, Stanisław Cebrat (2010)
  Ewolucja chromosomów eukariotycznych - od baz danych do modeli komputerowych i z powrotem (Evolution of eukaryotic chromosomes - from databases to computer modeling). Biotechnologia
  4 (91) pp. 131-145
 20. Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat (2010)
  Using the genetic code wisdom for recognizing protein coding sequences. Proceedings of the 2010 International Conference on Bioinformatics & Computational Biology, BIOCOMP 2010, July 12-15, 2010, Las Vegas Nevada, USA, Vol.
  1 () pp. 302-305
 21. Dorota Mackiewicz, Marta Zawierta, Wojciech Waga, Stanisław Cebrat (2010)
  Genome analyses and modelling the relationships between coding density, recombination rate and chromosome length Journal of Theoretical Biology
  267 (2) pp. 186-192
 22. Stanisław Cebrat (2009)
  Ab-zymy i Lamarck W: O przyrodzie i kulturze ed. E. Dobrzejewska-Mozrzymas, A. Jezierski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis 3123, Studium Generale
  13 () pp. 49-50
 23. Stanisław Cebrat, Dietrich Stauffer (2009)
  Influence of a small fraction of individuals with enhanced mutations on a population genetic pool Int. J. Mod. Phys. C
  20 (8) pp. 1271-1280
 24. Stanisław Cebrat (2009)
  Biologiczne argumenty przeciwko zapłodnieniu pozaustrojowemu w: Świętość ludzkiego życia. Wokół Instrukcji Dignitas personae. red. T. Reroń, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Colloquia Wratislaviensia
  3 () pp. 99-109
 25. Stanisław Cebrat, Dorota Mackiewicz, Wojciech Waga (2009)
  Komputerowe modelowanie ewolucji genomów KOSMOS
  1-2 (58) pp. 29-41
 26. Stanisław Cebrat (2009)
  Czy ewolucja ewoluuje? W: O przyrodzie i kulturze ed. E. Dobrzejewska-Mozrzymas, A. Jezierski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis 3123, Studium Generale
  13 () pp. 69-78
 27. Dorota Mackiewicz, Stanisław Cebrat (2009)
  TO UNDERSTAND NATURE - COMPUTER MODELLING BETWEEN GENETICS AND EVOLUTION In: From Genetics to Mathematics (Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences), ed. J. Miekisz, M. Lachowicz, World Scientific.
  (79) pp. 1-33
 28. Agnieszka Łaszkiewicz, Przemysław Biecek, Stanisław Cebrat (2009)
  EVOLUTION OF THE AGE STRUCTURED POPULATIONS AND DEMOGRAPHY In: From Genetics to Mathematics - Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences, ed J. Miekisz, M. Lachowicz. World Scientific
  (79) pp. 35-70
 29. Jakub Kowalski, Wojciech Waga, Marta Zawierta, Stanisław Cebrat (2009)
  Phase transition in the genome evolution favours non-random distribution of genes on chromosomes Int. J. Mod. Phys. C
  20 (8) pp. 1299-1309
 30. Wojciech Waga, Marta Zawierta, Jakub Kowalski, Stanisław Cebrat (2009)
  Darwinian purifying selection versus complementig strategy in Monte Carlo simulations From Genetics to Mathematics - Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences, ed. J. Miekisz, M. Lachowicz, World Scientific.
  (79) pp. 70-102
 31. Stanisław Cebrat, Dietrich Stauffer (2008)
  Gamete recognition and complementary haplotypes in sexual Penna ageing model International Journal of Modern Physics C
  19 (2) pp. 259-265
 32. Stanisław Cebrat (2008)
  Zapłodnienie in vitro – dylematy genetyka Znak
  (635)
 33. Stanisław Cebrat (2008)
  Skrupuły biologa (zapłodnienie in vitro) Tygodnik Powszechny
  2 ()
 34. Dietrich Stauffer, Stanisław Cebrat (2008)
  Sexual reproduction from the male (men) point of view ''Populations and Evolution (q-bio.PE) arXiv:0710.3988 pp. 20 pages with many figures, draft for Windwer Summer School proceedings
 35. Przemysław Biecek, Stanisław Cebrat (2008)
  Why Y chromosome is shorter and women live longer? European Phys. J. B.
  (65) pp. 149-153
 36. Paulo Murilo de Oliveira, Suzana Moss de Oliveira, Dietrich Stauffer, Stanisław Cebrat, Andrzej Pękalski (2008)
  Does Sex Induce a Phase Transition? European Phys. J. B.
  63 () pp. 245-254
 37. Katarzyna Bońkowska, Przemysław Biecek, Agnieszka Łaszkiewicz, Stanisław Cebrat (2008)
  Relationship between the selection pressure and the rate of mutation accumulation. W: Stochastic Models in Biological Sciences, eds. R. Bürger, Ch. Maes, J. Miękisz, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa, Banach Center Publications
  80 () pp. 223 - 228
 38. Marta Zawierta, Wojciech Waga, Dorota Mackiewicz, Przemysław Biecek, Stanisław Cebrat (2008)
  Phase Transition in Sexual Reproduction and Biological Evolution Int. J. Mod. Phys. C
  6 (19) pp. 917-936
 39. Paweł Mackiewicz, Przemysław Biecek, Dorota Mackiewicz, Joanna Kiraga, Krystian Bączkowski, Maciej Sobczyński, Stanisław Cebrat (2008)
  Optimisation of asymmetric mutational pressure and selection pressure around the universal genetic code. Lecture Notes in Computer Science
  5103 () pp. 100 - 109
 40. Stanisław Cebrat, Przemysław Biecek, Mateusz Kula, Katarzyna Bońkowska (2007)
  White noise and synchronization shaping the age structure of the human population. Proc. SPIE, Noise and Fluctuation in Biological, Biophysical and Biomedical Systems
  66020O-1-9 ()
 41. Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Dorota Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz (2007)
  Information weights of nucleotides in DNA sequences. Computational Methods in Science and Technology
  13 () pp. 5-12
 42. Diana Garncarz, Stanisław Cebrat, Dietrich Stauffer, Klaus Blindert (2007)
  Why are diploid genomes widespread and dominant mutations rare? Theory in Biosciences
  126 () pp. 47-53
 43. Katarzyna Bońkowska, Przemysław Biecek, Stanisław Cebrat (2007)
  Pandemics and immune memory in the noisy Penna model. Proc. SPIE, Noise and Fluctuation in Biological, Biophysical and Biomedical Systems
  66020P-1-10 ()
 44. Katarzyna Bońkowska, Mateusz Kula, Stanisław Cebrat, Dietrich Stauffer (2007)
  Inbreeding and outbreeding depressions in the Penna model as a result of crossover frequency. Int. J. Mod. Phys. C
  18 (8) pp. 1329-1338
 45. Wojciech Waga, Dorota Mackiewicz, Marta Zawierta, Stanisław Cebrat (2007)
  Sympatric speciation as intrinsic property of expanding populations. Theory in Biosciences
  126 () pp. 53-59
 46. Marta Zawierta, Przemysław Biecek, Wojciech Waga, Stanisław Cebrat (2007)
  The role of intragenomic recombination rate in the evolution of population's genetic pool Theory in Biosciences
  125 (2) pp. 123-132
 47. Joanna Kiraga, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Przemysław Biecek, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2007)
  The relationships between the isoelectric point and: length of proteins, taxonomy and ecology of organisms. BMC Genomics
  8 () pp. 163
 48. Stanisław Cebrat, Przemysław Biecek (2006)
  Relations between organisms and the environment in the ''Management of Risk Factors in economically relevant human activities
 49. Stanisław Cebrat, Andrzej Pękalski, Fabian Scharf (2006)
  Monte Carlo simulations of the inside intron recombination. Int. J. Mod. Phys. C
  17 (2) pp. 305-314
 50. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek, Paweł Mackiewicz (2006)
  Modeling gene's length distribution in genomes ''arXiv:q-bio/0607029 [q-bio.GN], Cornell University Library pp. 1-7
 51. Dietrich Stauffer, Stanisław Cebrat (2006)
  Extinction in genetic bit string model with sexual recombination. Advances in Complex Systems (ACS)
  9 (1-2) pp. 147-156
 52. Przemysław Biecek, Stanisław Cebrat (2006)
  Fluctuations, Environment, Mutations Accumulation and Ageing International Journal of Modern Physics C
  17 (7) pp. 923-931
 53. Michael Masa, Stanisław Cebrat, Dietrich Stauffer (2006)
  Does telomere elongation lead to a longer lifespan if cancer is considered? Physica A
  364 () pp. 324-330
 54. Przemysław Biecek, Stanisław Cebrat (2006)
  Immunity in the Noisy Penna Model International Journal of Modern Physics C
  12 (17) pp. 1823-1829
 55. Katarzyna Bońkowska, Szymon Szymczak, Stanisław Cebrat (2006)
  Microscopic modeling the demographic changes. Int. J. Mod. Phys. C
  17 (10) pp. 1477-1484
 56. Stanisław Cebrat, Dietrich Stauffer (2005)
  Altruism and antagonistic pleiotropy in Penna ageing model. Theory in Biosciences
  123 () pp. 235-241
 57. Agnieszka Łaszkiewicz, Stanisław Cebrat (2005)
  Monte Carlo Simulations of the Age Structure of the Human Population. J of Insurance Medicine
  37 (1) pp. 3-12
 58. Agnieszka Łaszkiewicz, Stanisław Cebrat, Dietrich Stauffer (2005)
  Scaling effects in the Penna ageing model. Adv. Complex Systems
  8 (1) pp. 7-14
 59. Paweł Mackiewicz, Jolanata Zakrzewska-Czerwińska, Stanisław Cebrat (2005)
  Genomika – dziedzina wiedzy XXI wieku. (Genomics – science of the XXIst century). Biotechnologia
  3 (70) pp. 7-21
 60. Jolanata Zakrzewska-Czerwińska, Paweł Mackiewicz, Anna Zawilak, Stanisław Cebrat (2005)
  Wyznaczenie miejsca inicjacji replikacji na podstawie sekwencji chromosomu bakteryjnego (Determination of replication initiation site). Biotechnologia
  3 (70) pp. 91-101
 61. Paweł Mackiewicz, Krystian Bączkowski, Maciej Sobczyński, Stanisław Cebrat (2005)
  Zagadka sierocych otwartych ramek odczytu (ORFanów) (Mystery of orphan Open Reading Frames (ORFans)). Biotechnologia
  3 (70) pp. 44-56
 62. Maciej Sobczyński, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Kamila Smolarczyk, Stanisław Cebrat (2005)
  Nowe spojrzenie na filogenezę z punktu widzenia Genomiki (New insights into phylogeny from genomic point of view). Biotechnologia
  3 (70) pp. 102-117
 63. Krystian Bączkowski, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Joanna Kiraga, Stanisław Cebrat (2005)
  Od sekwencji do funkcji – poszukiwanie genów i ich adnotacje (From sequence to function – looking for genes and their annotations). Biotechnologia
  3 (70) pp. 22-44
 64. Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz, Natalia Polak, Stanisław Cebrat (2005)
  Wpływ replikacji na organizację i ewolucję genomów bakterii (Influence of replication on organization and evolution of bacterial genomes). Biotechnologia
  3 (70) pp. 75-90
 65. Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Kiraga, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2005)
  Mutational and selective mechanisms shaping large-scale organization and evolution of chromosomes. Current Topics in Genetics
  1 () pp. 87-101
 66. Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Aleksandra Nowicka, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Kiraga, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2005)
  Higher mutation rate helps to rescue genes from the elimination by selection. Biosystems
  80 () pp. 192-199
 67. Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Kiraga, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2005)
  Correspondence between mutation and selection pressure and the genetic code degeneracy in the gene evolution. Future Generation Computer Systems
  21 () pp. 1033-1039
 68. Stanisław Cebrat, Jan P. Radomski, Dietrich Stauffer (2004)
  Genetic Paralog Analysis and Simulations. Lecture Notes in Computer Science
  3039 () pp. 709-717
 69. Stanisław Cebrat, Andrzej Pękalski (2004)
  The Role of Dominant Mutations in the Population Expansion. Lecture Notes in Computer Science
  3039 () pp. 765-770
 70. Anna Bartkowiak, Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz (2004)
  Probabilistic PCA and neural networks in search of representative features for some yeast genome data. ''In: T. Burczynski, W. Cholewa, W. Moczulski (editors), Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH Series on Artificial Intelligence Methods, Gliwice pp. 21-26
 71. Paweł Mackiewicz, Jolanata Zakrzewska-Czerwińska, Anna Zawilak, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2004)
  Where does bacterial replication start? Rules for predicting the oriC region. Nucleic Acids Res.
  32 (13) pp. 3781-3791
 72. Aleksandra Nowicka, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Joanna Kiraga, Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek (2004)
  Representation of mutation pressure and selection pressure by PAM matrices. Applied Bioinformatics
  3 (1) pp. 31-39
 73. Natalia Polak, Joanna Kiraga, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Kamila Smolarczyk, Aleksandra Nowicka, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2004)
  How Gene Survival Depends on Their Length. Lecture Notes in Computer Science
  3039 () pp. 694-699
 74. Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Joanna Kiraga, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Aleksandra Nowicka, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2004)
  Differential Gene Survival under Asymmetric Directional Mutational Pressure. Lecture Notes in Computer Science
  3039 () pp. 687-693
 75. Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Kiraga, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2004)
  Simulation of gene evolution under directional mutational pressure. Physica A
  336 (1-2) pp. 63-73
 76. Maria Kowalczuk, Agnieszka Łaszkiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Kiraga, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2004)
  Using Monte Carlo simulations for the gene and genome evolution Trends in Statistical Physics
  4 () pp. 29-44
 77. Stanisław Cebrat (2003)
  Genetic information, acquisiton, access and control, (book review). J. Biol. Sci.
  35 () pp. 154-155
 78. Stanisław Cebrat (2003)
  Czy genomika wyewoluowała z ekonomii. Wrocławski Biuletyn Gospodarczy
  30 () pp. 14-18
 79. Agnieszka Łaszkiewicz, Szymon Szymczak, Stanisław Cebrat (2003)
  Speciation Effect in the Penna Ageing Model. Int. J. Modern Phys. C
  14 (6) pp. 765-774
 80. Anna Bartkowiak, Adam Szustalewicz, Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz (2003)
  Kohonen's self-organizing maps as applied to graphical visualization of some yeast DNA data. Listy Biometryczne – Biometrical Letters
  40 (2) pp. 37-56
 81. Agnieszka Łaszkiewicz, Szymon Szymczak, Stanisław Cebrat (2003)
  The Oldest Old and the Population Heterogeneity. Int. J. Modern Phys. C
  14 (10) pp. 1355-1362
 82. Agnieszka Łaszkiewicz, Szymon Szymczak, Stanisław Cebrat (2003)
  Prediction of the human life expectancy. Theory in Biosciences
  122 () pp. 313-320
 83. Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2003)
  High divergence rate of sequences located on different DNA strands in closely related bacterial genomes. Journal of Applied Genetics
  44 (4) pp. 561-584
 84. Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2003)
  Rearrangements between Differently Replicating DNA strands in Asymmetric Bacterial Genomes. Acta Microbiologica Polonica
  52 (3) pp. 245-261
 85. Aleksandra Nowicka, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek (2003)
  Correlation between mutation pressure, selection pressure, and occurrence of amino acids. Lecture Notes in Computer Science
  2658 () pp. 650-657
 86. Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2003)
  Properties of Genetic Code under Directional, Asymmetric Mutational Pressure. Lecture Notes in Computer Science
  2657 () pp. 343-350
 87. Stanisław Cebrat, Dietrich Stauffer (2002)
  Monte Carlo simulation of genome viability with paralogs replacement. Journal of Applied Genetics
  43 () pp. 391-395
 88. Agnieszka Łaszkiewicz, Ewa Niewczas, Szymon Szymczak, Agnieszka Kurdziel, Stanisław Cebrat (2002)
  Higher mortality of the youngest organisms predicted by the Penna aging model. Int. J. Modern Phys. C
  13 () pp. 967-973
 89. Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Agnieszka Łaszkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2002)
  How many protein-coding genes are there in the Saccharomyces cerevisiae genome? Yeast
  19 (7) pp. 619-629
 90. Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Agnieszka Łaszkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2002)
  Replication associated mutational pressure generating long-range correlation in DNA. Physica A
  314 (1-4) pp. 646-654
 91. Anna Zawilak, Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz, Anna Król-Hulewicz, Dagmara Jakimowicz, Walter Messer, Grażyna Gościniak, Jolanata Zakrzewska-Czerwińska (2001)
  Identification of a putative chromosomal replication origin from Helicobacter pylori and its interaction with the initiator protein DnaA. Nucleic Acids Res.
  29 (11) pp. 2251-2259
 92. Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Stanisław Cebrat (2001)
  Flip-flop around the origin and terminus of replication in prokaryotic genomes. Genome Biology
  2 (12) pp. 1004.1-1004.4
 93. Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2001)
  High correlation between the turnover of nucleotides under mutational pressure and the DNA composition, BMC Evolutionary Biology
  1 () pp. 13
 94. Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2001)
  Multiple base substitution corrections in DNA sequence evolution. Int. J. Modern Phys. C
  12 (7) pp. 1043-1053
 95. Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2001)
  DNA Asymmetry and the Replicational Mutational Pressure. Journal of Applied Genetics
  42 (4) pp. 553-577
 96. Dorota Szczepanik, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Agnieszka Gierlik, Aleksandra Nowicka, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2001)
  Evolution rates of genes on leading and lagging DNA strands. J. Mol. Evol.
  52 (5) pp. 426-433
 97. Paweł Mackiewicz, Dorota Szczepanik, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2001)
  The differential killing of genes by inversions in prokaryotic genomes. J. Mol. Evol.
  53 (6) pp. 615-621
 98. Jorge S. Sa Martins, Stanisław Cebrat (2000)
  Random Deaths in a Computational model for age-structured populations. Theory in Biosciences
  119 () pp. 156-165
 99. Ewa Niewczas, Stanisław Cebrat, Dietrich Stauffer (2000)
  The influence of the Medical Care on the Human Life Expectancy in 20th Century and the Penna Ageing Model. Theory in Biosciences
  119 () pp. 122-131
 100. Aleksandra Nowicka, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Dorota Szczepanik (2000)
  Long-tail feature of DNA words over- and under-representation in coding sequences. Computational Methods in Science and Technology
  6 () pp. 65-71
 101. Ewa Niewczas, Agnieszka Kurdziel, Stanisław Cebrat (2000)
  Housekeeping Genes and Death Genes in the Penna Ageing Model. Int. J. Modern Phys. C
  11 (4) pp. 775-784
 102. Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2000)
  Is There a Replication-Associated Mutational Pressure in the Saccharomyces cerevisae Genome? Journal of Theoretical Biology
  202 (4) pp. 305-314
 103. Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Agnieszka Gierlik, Dorota Szczepanik, Aleksandra Nowicka, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2000)
  No mystery of ORFans in genomics - generation of ORFans in the antisense of coding sequences. Proceedings of the Second International Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and Structure, BGRS'2000, Novosybirsk, Russia, August 7-11, 2000
  (2) pp. 38-41
 104. Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz, Mirosław Roman Dudek (1999)
  Kodujące palindromy. ''w: Symetrie, systemy, ewolucja. (red. A. Nobis, A. Ogorzałek), Studium Generale, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw pp. 93-114
 105. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek (1999)
  Periodyczność w zdolnościach kodujących DNA. ''w: Symetrie, systemy, ewolucja. (red. A. Nobis, A. Ogorzałek), Studium Generale, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw pp. 69-92
 106. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz (1999)
  Effect of replication on the third base of codons. Physica A
  265 (1-2) pp. 78-84
 107. Stanisław Cebrat, Andrzej Pękalski (1999)
  Model of population evolution with and without eugenics. Eur. Phys. J. B
  11 (4) pp. 687-690
 108. Anna Bartkowiak, Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz (1999)
  Some statistical problems arising when investigating DNA sequences. ''Second European Conference on Highly Structured Stochastic Systems, Pavia, September 14-18, 1999, Book of Abstracts: pp. 19-21
 109. Maria Kowalczuk, Agnieszka Gierlik, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek (1999)
  Optimization of Gene Sequences under Constant Mutational Pressure and Selection. Physica A
  273 () pp. 116-131
 110. Paulo Murilo de Oliveira, Suzana Moss de Oliveira, Dietrich Stauffer, Stanisław Cebrat (1999)
  Penna Ageing Model and Improvement of Medical Care in 20th Century. Physica A
  273 () pp. 145-149
 111. Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Agnieszka Gierlik, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (1999)
  Origin and properties of noncoding ORFs in the yeast genome. Nucleic Acids Res.
  27 (17) pp. 3503-3509
 112. Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (1999)
  Total Number of Coding Open Reading Frames in the Yeast Genome. Yeast
  15 () pp. 1031-1034
 113. Paweł Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (1999)
  Asymmetry of nucleotide composition of prokaryotic chromosomes. Journal of Applied Genetics
  40 (1) pp. 1-14
 114. Agnieszka Gierlik, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (1999)
  Some hints on Open Reading Frame statistics - how ORF length depends on selection. Int. J. Modern Phys. C
  10 (4) pp. 635-643
 115. Paweł Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (1999)
  How does replication-associated mutational pressure influence amino acid composition of proteins? Genome Research
  9 (5) pp. 409-416
 116. Paweł Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Dorota Szczepanik, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (1999)
  Mechanisms generating correlation in nucleotide composition in Borrelia burgdorferi genome. Physica A
  273 () pp. 103-115
 117. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek (1998)
  The effect of DNA phase structure on DNA walks. The European Physical Journal B
  3 () pp. 271-276
 118. Stanisław Cebrat (1998)
  Penna Model From the Perspective of One Geneticist. Physica A
  258 () pp. 493-498
 119. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek, Paweł Mackiewicz (1998)
  Sequence asymmetry as a parameter indicating coding sequence in Saccharomyces cerevisiae genome. Theory in Biosciences
  117 () pp. 78-89
 120. Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz, Mirosław Roman Dudek (1998)
  The role of the genetic code in generating new coding sequences inside existing genes. Biosystems
  45 (2) pp. 165-176
 121. Johan Schneider, Stanisław Cebrat, Dietrich Stauffer (1998)
  Why do women live longer than men? A Monte Carlo simulation of Penna models with X and Y chromosomes. Int. J. Mod. Physics C
  9 () pp. 721-725
 122. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek, Paweł Mackiewicz (1997)
  Is there any mystery of ORPHANs? Journal of Applied Genetics
  38 (4) pp. 365-372
 123. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Małgorzata Fita (1997)
  Asymmetry of coding versus non-coding strand in coding sequences of different genomes. Microbial & Comparative Genomics
  2 (4) pp. 259-268
 124. Stanisław Cebrat, Jerzy Kąkol (1997)
  The effect of social alliances on wolve population on their survival under hunting. Int. J. Mod. Physics C
  8 (2) pp. 417-426
 125. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek, Adelina Rogowska (1997)
  Asymmetry in nucleotide composition of sense and antisense strands as a parameter for discriminating open reading frames as protein coding sequences. Journal of Applied Genetics
  38 (1) pp. 1-9
 126. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek (1996)
  Symmetry in chromosome fractal organization and DNA domain structure. preprint, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski
  904/96 ()
 127. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek (1996)
  Symmetry in chromosome fractal organization and DNA domain structure. ''Proceedings of the 8th Joint EPS-APS Int. Conference on Physics Computing ‘96, eds. P. Borchards, M. Bubak, A. Maksymowicz (Academic Computer Center, CYFRONET-KRAKÓW) pp. 371-374
 128. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek (1996)
  Generation of overlapping reading frames Trends in Genetics
  12 () pp. 12
 129. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek (1995)
  Coding rhythm of DNA strands. preprint, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski
  893/95 ()
 130. Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (1995)
  Stochastic DNA in the presence of the coding bias. preprint, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski
  897/95 ()

Pliki Cookies

Meritum

Archive