Seminars in SmORFland

Department's meetings are held every Monday at 09.00 am. Everybody interested in problems discussed during seminars is cordially invited. Anybody who wants to present his own problem or results is encouraged to contact Paweł Mackiewicz -> mailto:%20pamac [snail] smorfland [period] uni [period] wroc [period] pl or anybody from SmORFland team, to fix his talk in the schedule.
Seminars are in Polish but even for one English speaking guest we are going to switch to English.


All Seminars


 1. "Elongator - białkowy kompleks regulujący fotomorfogenezę Arabidopsis thaliana"
  Magdalena Jarosz (Microsoft Teams)
  April 6 2022, 10:30 am

 2. "Rampa nieoptymalnych kodonów w początkowych odcinkach genów w genomach bakteryjnych"
  Marcela Chrustowska (MS Teams)
  March 21 2022, 09:00 am

 3. "Zapłodnienie pozaustrojowe a częstość mutacji i chorób u człowieka"
  Paulina Grudzinska (MS Teams)
  September 27 2021, 12:00 pm

 4. "Rozkład rekombinacji na chromosomach eukariotycznych i jej konsekwencje dla struktury chromosomów i ewolucji genów"
  Natalia Porchacz (MS Teams)
  July 9 2021, 09:00 am

 5. " Metody klastrowania danych na przykładzie używalności kodonów w genach"
  Konrad Pawlak (MS Teams)
  June 28 2021, 09:00 am

 6. "Analizy filogenetyczne i datowanie czasów dywergencji plastydowych linii Eukaryota"
  Filip Pietluch (Teams)
  June 21 2021, 09:00 am

 7. "Charakterystyka motywów sekwencyjnych w sygnałach kierujących do organelli pochodzenia endosymbiotycznego"
  Katarzyna Sidorczuk (MS Teams)
  June 14 2021, 09:00 am

 8. "Wykrywanie miejsc inicjacji replikacji z użyciem splotowych sieci neuronowych (2)"
  Kuba Nowak (MS Teams)
  June 7 2021, 09:00 am

 9. "Wykrywanie miejsc inicjacji replikacji z użyciem splotowych sieci neuronowych"
  Kuba Nowak (MS Teams)
  May 31 2021, 09:00 am

 10. "Peptydy antymikrobialne oraz bakterie oporne na AMP"
  Michał Ostrówka (MS Teams)
  May 24 2021, 09:00 am

 11. "Badanie wpływu selekcji na poziomie aminokwasowym na używalność kodonów synonimicznych"
  Konrad Pawlak (MS Teams)
  May 10 2021, 09:00 am

 12. "Od ewolucji plastydów do peptydów antydrobnoustrojowych"
  Przemysław Gagat (MS Teams)
  April 26 2021, 09:00 am

 13. "Matematyczne modelowanie epidemii na przykładzie modeli SIR i SEIR"
  Kuba Liu (Microsoft Teams)
  April 12 2021, 09:00 am

 14. "Jak synonimiczne mutacje mogą powodować procesy chorobotwórcze."
  Konrad Pawlak (Microsoft Teams)
  March 29 2021, 09:00 am

 15. "Badanie wpływu selekcji na poziomie aminokwasowym na używalność kodonów synonimicznych, część 2- metody"
  Konrad Pawlak (Microsoft Teams)
  March 22 2021, 09:00 am

 16. "Badanie wpływu selekcji na poziomie aminokwasowym na używalność kodonów synonimicznych"
  Konrad Pawlak (Microsoft Teams)
  March 8 2021, 09:00 am

 17. "Prediction of antimicrobial peptides with AmpGram"
  Katarzyna Sidorczuk (MS Teams)
  March 1 2021, 08:30 am

 18. "The Extension of the Standard Genetic Code via Optimal Codon Blocks Division"
  Kuba Nowak (Microsoft Teams)
  January 29 2021, 12:10 pm

 19. "Określanie przodków oraz czasu i miejsca powstania linii człowieka w oparciu o dane kopalne i molekularne"
  Paweł Mackiewicz (Microsoft Teams)
  December 21 2020, 09:00 am

 20. "Sekwencjonowanie kopalnego DNA "
  Aleksandra Żeromska (Microsoft Teams)
  October 23 2020, 12:45 pm

 21. "Rola biologiczna białek prionowych oraz przyczyny powstawania chorób prionowych u człowieka"
  Patrycja Stoduś (Ms Teams)
  July 29 2020, 14:00 pm

 22. "Some theoretical aspects of reprogramming the standard genetic code"
  Paweł Błażej, Kuba Nowak (MS Teams)
  July 1 2020, 10:00 am

 23. "Zróżnicowany świat intronów"
  Dorota Mackiewicz (MS Teams)
  June 17 2020, 10:00 am

 24. "Wykorzystanie technik klonowania i edycji genów w przywracaniu wymarłych gatunków"
  Karolina Salamońska (MS Teams)
  June 10 2020, 10:00 am

 25. "Odkodowywanie informacji zakodowanych w sekwencjach kodujących"
  Dorota Mackiewicz (MS Teams)
  May 27 2020, 10:00 am

 26. "Główny układ zgodności tkankowej (MHC) i jego wpływ na wybór partnera"
  Amanda Kunik (MS Teams)
  May 20 2020, 09:00 am

 27. "Wykrywanie regionów z wyższą zawartością kodonów łatwo mutujących w kodon STOP przy pomocy HMM"
  Kuba Nowak (Teams)
  March 31 2020, 11:00 am

 28. "Czego możemy dowiedzieć się badając DNA ze szczątków wymarłych organizmów?"
  Aleksandra Żeromska (0.31)
  March 10 2020, 11:00 am

 29. "Co mówią geny o przeszłości i ewolucji człowieka?"
  Paweł Mackiewicz (0.31)
  March 10 2020, 11:30 am

 30. "Skamieniałości wykorzystywane do kalibracji zegara molekularnego"
  Filip Pietluch (Zakład Bioinformatyki i Genomiki)
  March 9 2020, 13:31 pm

 31. "Analizy filogenetyczne z wykorzystaniem metody zegara molekularnego"
  Filip Pietluch (1.05)
  March 3 2020, 10:00 am

 32. "Curli Functional Amyloid Systems Are Phylogenetically Widespread and Display Large Diversity in Operon and Protein Structure"
  Jarek Chilimoniuk (0.31)
  February 28 2020, 11:15 am

 33. "RNA-Seq data analysis and genome comparison of Escherichia coli forming clumpy structures"
  Katarzyna Sidorczuk (0.58)
  February 24 2020, 09:00 am

 34. "CsgA expression and purification | HMM model in phylogenetic analyses of CsgA"
  Jarosław Chilimoniuk
  January 27 2020, 09:00 am

 35. "Używalność kodonów STOP i kodonów wrażliwych na mutacje nonsens oraz rozpoznawanie przedwczesnych kodonów terminacyjnych w kontekście ewolucji genów i genomów"
  Klaudia Kowalska (1.03)
  January 9 2020, 12:00 pm

 36. "Poszukiwanie regionów genów wrażliwych na mutacje nonsensowne"
  Kuba Nowak
  January 7 2020, 14:35 pm

 37. "Źródło mutacji nonsensownych, ich znaczenie oraz mechanizmy chroniące przed nimi a także ewolucja sygnałów terminacji translacji"
  Monika Grzybowska (1.03)
  December 19 2019, 12:00 pm

 38. "Przeciwdziałanie przedwczesnej terminacji translacji przez selektywny dobór kodonów w genomach prokariotycznych"
  Julia Muniak (1.11)
  November 28 2019, 13:00 pm

 39. "Procesy z udziałem mRNA - rozkład, terminacja translacji i kontrola jakości RNA (mechanizm NMD)"
  Karol Lewandowski (1.11)
  November 28 2019, 14:00 pm

 40. "Modelowanie struktury genetycznej i ewolucji pszczół"
  Paweł Błażej
  November 25 2019, 14:30 pm

 41. "Modelowanie ewolucji populacji pszczół"
  Paweł Błażej
  November 4 2019, 14:30 pm

 42. "Analiza używalności kodonów w genomach w aspekcie mutacji nonsens"
  Kuba Nowak, Dorota Mackiewicz
  October 21 2019, 13:30 pm

 43. "Phylogenetic analyzes of plastid-encoded proteins untangle the Archaeplastida evolution"
  Filip Pietluch
  September 16 2019, 12:00 pm

 44. "In silico identification and phylogeny of components responsible for protein import into thylakoids of Paulinella photosynthetic species"
  Katarzyna Sidorczuk
  September 16 2019, 12:15 pm

 45. "Optymalizacja kodu genetycznego jako problem komiwojażera"
  Paweł Mackiewicz
  April 25 2019, 09:30 am

 46. "O własnościach kodów genetycznych"
  Małgorzata Wnętrzak
  April 11 2019, 09:30 am

 47. "Klastrowanie częstości kodonów w genomach "
  Małgorzata Wnętrzak
  March 14 2019, 09:30 am

 48. "Curli - biofilm project highlights"
  Jarosław Chilimoniuk
  March 7 2019, 09:33 am

 49. "Analizy genetyczne wymarłych i współczesnych form suhaka w celu określenia ich zróżnicowania taksonomicznego i relacji filogeograficznych."
  Aleksandra Żeromska
  February 25 2019, 09:30 am

 50. "Badanie własności kodu genetycznego"
  Małgorzata Wnętrzak
  January 21 2019, 10:00 am

 51. "Przewidywanie właściwości sekwencji biologicznych w oparciu o analizę n-gramów"
  Michał Burdukiewicz
  January 14 2019, 13:00 pm

 52. "Badania eksperymentalne wątpliwych amyloidów"
  Jarosław Chilimoniuk
  November 29 2018, 09:30 am

 53. "Przewidywanie właściwości sekwencji biologicznych w oparciu o analizę n-gramów"
  Michał Burdukiewicz
  November 20 2018, 13:00 pm

 54. "Rola przedwczesnych kodonów stop w ewolucji genomów bakteryjnych"
  Dorota Mackiewicz
  October 18 2018, 09:00 am

 55. "Rozszerzanie standardowego kodu genetycznego"
  Paweł Błażej
  October 18 2018, 10:00 am

 56. "Czy kod standardowy jest odporny na przesunięcia ramki odczytu?"
  Małgorzata Wnętrzak
  October 11 2018, 09:00 am

 57. "Czynniki warunkujące powstawanie alternatywnych kodów genetycznych."
  Michał Bartoszewicz
  July 2 2018, 11:30 am

 58. "Teoretyczny model ewolucji struktury kodu genetycznego."
  Paweł Błażej
  June 18 2018, 11:30 am

 59. "Struktura, funkcja oraz filogeneza amyloidów bakteryjnych"
  J. Sikorska, D. Kozakiewicz, A. Lassota
  May 7 2018, 11:30 am

 60. "Nowy algorytm ewolucji kodu genetycznego z niejednoznacznym przypisaniem aminokasów do kodonów."
  Paweł Błażej
  March 5 2018, 09:00 am

 61. "Bioinformatics in SmORFland"
  Paweł Mackiewicz
  February 16 2018, 10:00 am

 62. "Identification of potential horizontal gene transfer events in plants"
  Aleksander Czeszyk
  February 15 2018, 09:00 am

 63. "Evolution of primary and secondary plastids"
  Przemysław Gagat
  February 15 2018, 10:00 am

 64. "Multibojective optimization of the genetic code"
  Małgorzata Wnętrzak
  February 15 2018, 11:00 am

 65. "Optimality of the genetic code"
  Paweł Błażej
  February 15 2018, 12:00 pm

 66. "Odporność standardowego kodu genetycznego a używalność kodonów"
  Małgorzata Wnętrzak
  February 5 2018, 09:00 am

 67. "Eksperymentalna weryfikacja amyloidogenności"
  Jarosław Chilimoniuk Michał Burdukiewicz
  February 2 2018, 13:00 pm

 68. "Import białek do tylakoidów roślin"
  Katarzyna Sidorczuk
  December 4 2017, 09:00 am

 69. "Atomic Resolution Insights into Curli Fiber Biogenesis"
  Anna Lassota
  November 16 2017, 08:00 am

 70. "Co jest gatunkiem u ślimaków z rodzaju Trochulus (Gastropoda: Hygromiidae)?"
  Małgorzata Proćków
  November 13 2017, 09:00 am

 71. "Programmable biofilm-based materials from engineered curli nanofibres"
  Anna Lassota
  November 9 2017, 08:00 am

 72. "The production of curli amyloid fibers is deeply integrated into the biology of Escherichia coli"
  Dominika Kozakiewicz
  November 9 2017, 08:00 am

 73. "Odporność kodu genetycznego na mutacje prowadzące do przesunięcia ramki odczytu"
  Małgorzata Wnętrzak
  November 6 2017, 09:00 am

 74. "Bacterial chaperones CsgE and CsgC differentially modulate human α-synuclein amyloid formation via transient contacts "
  Anna Lassota
  November 6 2017, 08:00 am

 75. "Crystal structure of master biofilm regulator CSgD regulatory domain"
  Dominika Kozakiewicz
  November 6 2017, 08:00 am

 76. "Understanding curli amyloid-protein aggregation by hydrogen–deuterium exchange and mass spectrometry"
  Joanna Sikorska
  November 6 2017, 08:00 am

 77. "Nucleation and growth of a bacterial functional amyloid at single-fiber resolution"
  Anna Lassota
  October 26 2017, 08:00 am

 78. "Basic approaches to study bacterial amyloids"
  Dominika Kozakiewicz
  October 26 2017, 08:00 am

 79. "Promiscuous cross-seeding between bacterial amyloids promotes interspecies biofilms"
  Joanna Sikorska
  October 26 2017, 08:00 am

 80. "Inhibition of curli assembly and Escherichia coli biofilm formation by the human systemic amyloid precursor transthyretin"
  Joanna Sikorska
  October 16 2017, 08:00 am

 81. "Regulacja powstawania biofilmu u Salmonella enterica serovar Typhimurium"
  Dominika Kozakiewicz
  September 28 2017, 08:00 am

 82. "Biogeneza fimbrii spiralnych u bakterii oraz funkcja poszczególnych białek uczestniczących w tym procesie"
  Joanna Sikorska
  September 28 2017, 08:00 am

 83. "Struktura kodu genetycznego jako problem optymalnego klastrowania"
  Paweł Błażej
  July 3 2017, 12:00 pm

 84. "Wpływ selekcji na poziomie aminokwasów na używalność kodonów dla alternatywnych kodów genetycznych"
  Małgorzata Wnętrzak
  June 26 2017, 11:00 am

 85. "Czy stop zawsze znaczy stop?"
  Ewa Misiak
  June 19 2017, 12:45 pm

 86. "Zróżnicowanie w liczbie i długości intronów w genomach"
  Wojciech Soboń
  May 25 2017, 12:45 pm

 87. "Properties of doubtful amyloids"
  Michał Burdukiewicz
  May 15 2017, 12:30 pm

 88. "Problem supresji rekombinacji w ewolucji chromosomów płci"
  Dorota Mackiewicz
  March 27 2017, 12:30 pm

 89. "Optimal reduced alphabets revealed by genetic algorithms"
  Michał Burdukiewicz
  March 13 2017, 12:30 pm

 90. "The impact of the alphabet reduction on the signal peptide prediction using signalP 4.1"
  Michał Burdukiewicz
  February 27 2017, 11:00 am

 91. "Nowe poglądy na temat powstania kodu genetrycznego"
  Paweł Mackiewicz
  January 31 2017, 12:00 pm

 92. "Proces rekombinacji a degeneracja chromosomu Y"
  Dorota Mackiewicz
  January 24 2017, 12:00 pm

 93. "Skazani na degenerację – słów kilka o ewolucji chromosomów płci"
  Dorota Mackiewicz
  January 17 2017, 11:30 am

 94. "Kody alternatywne - kontynuacja"
  Paweł Błażej
  December 13 2016, 12:00 pm

 95. "The Mechanisms of Codon Reassignments in Mitochondrial Genetic Codes"
  Małgorzata Wnętrzak
  December 6 2016, 12:00 pm

 96. "A Unified Model of Codon Reassignment in Alternative Genetic Codes"
  Małgorzata Wnętrzak
  November 29 2016, 12:00 pm

 97. "Alternatywne kody genetyczne"
  Paweł Błażej
  November 22 2016, 12:00 pm

 98. "Aggregation on leash: inhibition of amyloid aggregation"
  Michał Burdukiewicz
  November 8 2016, 12:15 pm

 99. "Odtwarzanie drzewa życia"
  Aleksander Czeszyk
  September 9 2016, 10:00 am

 100. "Prediction of amyloidogenicity based on the n-gram analysis"
  Michał Burdukiewicz
  September 9 2016, 11:00 am

 101. "Prediction of amyloidogenicity based on the n-gram analysis"
  Michał Burdukiewicz
  July 11 2016, 12:00 pm

 102. "Filogeneza Bruzdnic"
  Damian Kacperski
  July 1 2016, 10:00 am

 103. "Prediction of biological sequence properties based on n-gram analysis, part 2"
  Michał Burdukiewicz
  June 27 2016, 12:00 pm

 104. "Zróżnicowanie w liczbie i długości intronów w aspekcie ewolucji genów"
  Wojciech Soboń
  June 20 2016, 12:00 pm

 105. "Prediction of biological sequence properties based on n-gram analysis"
  Michał Burdukiewicz
  June 13 2016, 12:00 pm

 106. "The Red Queen theory of recombination hotspots"
  Joanna Ziobro (Zmiana daty)
  June 6 2016, 12:00 pm

 107. "Prediction of amyloidogenicity based on the n-gram analysis"
  Michał Burdukiewicz
  May 23 2016, 12:00 pm

 108. "Zastosowanie nauk biologicznych w kryminalistyce"
  Elżbieta Dziadyk
  May 9 2016, 12:00 pm

 109. "Predicting malarial signal peptides with signalHsmm"
  Michał Burdukiewicz
  April 25 2016, 12:00 pm

 110. "Limitation of tuning the antibody-antigen reaction by changing the value of pH and its consequence for hyperthermia"
  Joanna Ziobro
  March 21 2016, 12:00 pm

 111. "Dlaczego mutacje synonimiczne nie zawsze są neutralne?"
  Dorota Mackiewicz
  March 7 2016, 12:00 pm

 112. "biogram: N-Gram Analysis of Biological Sequences"
  Michał Burdukiewicz
  January 25 2016, 10:30 am

 113. "The impact of selection at the amino acid level on synonymous codon usage - computer simulation studies"
  Paweł Błażej
  January 11 2016, 10:30 am

 114. "Identification of regional structure in signal peptides"
  Michał Burdukiewicz (Zmiana daty)
  December 21 2015, 10:30 am

 115. "Detection of premature stop codons"
  Małgorzata Grabińska
  November 30 2015, 10:30 am

 116. "Selection at the amino acid level can influence synonymous codon usage: implications for the study of codon adaptation in plastid genes. "
  Paweł Błażej
  November 23 2015, 10:30 am

 117. "Ryzyko mutacji a skład nukleotydowy genów"
  Ewa Misiak
  November 9 2015, 10:00 am

 118. "Evolution of Toc34 and Toc159 receptors recognizing plastid transit peptides"
  Michael Nikiel
  November 5 2015, 10:30 am

 119. "Signal peptides of Apicomplexa"
  Michał Burdukiewicz
  October 19 2015, 10:00 am

 120. "biogram: a toolkit for n-gram analysis"
  Michał Burdukiewicz
  September 14 2015, 10:00 am

 121. "Analiza filogenetyczna mikroorganizmów glebowych uzyskanych z MDRS."
  Agnieszka Rumińska
  September 14 2015, 11:00 am

 122. "Optymalizacja kodu genetycznego"
  Szymon Faliński
  September 7 2015, 10:00 am

 123. "Poszukiwanie sekwencji ortologicznych"
  Liliana Sokół
  September 4 2015, 13:00 pm

 124. "Znaczniki epigenetyczne i ich dziedziczenie"
  Aleksander Czeszyk
  September 2 2015, 11:00 am

 125. "Zróżnicowane losy genów - proces pseudogenizacji"
  Wojciech Soboń
  August 24 2015, 11:00 am

 126. "Expanding signalHsmm using n-grams"
  Michał Burdukiewicz i Piotr Sobczyk
  July 6 2015, 09:30 am

 127. "n-gram models in sequence comparisions"
  Michał Burdukiewicz
  June 29 2015, 09:15 am

 128. "Monoalleliczna ekspresja genów"
  Agata Hnitecka
  June 8 2015, 09:30 am

 129. "Zastosowanie narzędzi bioinformatycznych w genomice nowotworów"
  Kamila Żełobowska
  June 1 2015, 09:30 am

 130. "Krótkie życie gorących miejsc rekombinacji"
  Marta Igras
  May 18 2015, 09:30 am

 131. "Encodings of amino acids and their impact on signal peptide prediction"
  Michał Burdukiewicz
  May 11 2015, 11:30 am

 132. "One hundred new universal exonic markers for birds developed from a genomic pipeline"
  Aleksandra Kroczak
  May 4 2015, 09:30 am

 133. "Algorytm EM - wprowadzenie"
  Paweł Błażej
  April 27 2015, 09:30 am

 134. "Stepwise n-gram building"
  Michał Burdukiewicz, Piotr Sobczyk
  April 20 2015, 09:15 am

 135. "Signal.hsmm and biogram on posters"
  Michał Burdukiewicz, Piotr Sobczyk
  April 8 2015, 12:15 pm

 136. "Quick Permutation Test"
  Michał Burdukiewicz, Piotr Sobczyk
  February 25 2015, 12:45 pm

 137. "Wpływ metod i wyboru markerów molekularnych na odtwarzane relacje filogenetyczne między papugami z grupy Arini"
  Paweł Mackiewicz
  February 23 2015, 10:30 am

 138. "Poszukiwanie skutecznych markerów genetycznych do analiz filogenetycznych różnych grup papug (Psittaciformes) - sekwencjonowanie"
  Aleksandra Kroczak
  February 9 2015, 10:30 am

 139. "Eukaryotic signal peptides and prediction of their cleavage sites"
  Michał Burdukiewicz, Piotr Sobczyk
  February 2 2015, 10:30 am

 140. "Multiwyszukiwarki w bioinformatyce"
  Michał Burdukiewcz (Zmiana godziny)
  January 28 2015, 12:00 pm

 141. "Od darwinizmu do ultradarwinizmu i symbiogenezy"
  Przemysław Gagat
  January 21 2015, 12:45 pm

 142. "Symulowanie ewolucji kodu genetycznego"
  Paweł Błażej i Małgorzata Wnętrzak
  January 19 2015, 10:30 am

 143. "Protein import into thylakoids of Paulinella chromatophora"
  Przemysław Gagat
  January 12 2015, 10:30 am

 144. "Czy istnieje życie po życiu? – problem funkcjonalnych pseudogenów (cd)"
  Dorota Mackiewicz
  December 17 2014, 12:45 pm

 145. "Czy istnieje życie po życiu? – problem funkcjonalnych pseudogenów"
  Dorota Mackiewicz
  December 10 2014, 12:45 pm

 146. "Ewolucja chromosomów płci"
  Piotr Posacki
  December 8 2014, 10:30 am

 147. "Poszukiwanie skutecznych markerów genetycznych do analiz filogenetycznych różnych grup papug (Psittaciformes)"
  Aleksandra Kroczak
  December 1 2014, 10:00 am

 148. "Przegląd teorii dotyczących pochodzenia i ewolucji kodu genetycznego"
  Małgorzata Wnętrzak
  November 24 2014, 10:00 am

 149. "Prediction of cleavage sites in signal peptides using Quick Information Test"
  Michał Burdukiewicz i Piotr Sobczyk
  November 17 2014, 10:00 am

 150. "Analiza ekstremofilnych mikroorganizmów glebowych występujących na analogu ziemi marsjańskiej (MDRS)"
  Agnieszka Rumińska
  November 3 2014, 10:15 am

 151. "Predicting signal peptides using hidden semi-Markov models"
  Michał Burdukiewicz, Piotr Sobczyk
  September 25 2014, 10:00 am

 152. "Ewolucja systemów transportu białek w plastydach pierwotnych i chromatoforach Paulinella"
  Przemysław Gagat
  September 11 2014, 12:00 pm

 153. "Konflikt replikacja-transkrypcja a ewolucja"
  Małgorzata Grabińska
  September 9 2014, 10:00 am

 154. "Ewolucja chromosomów płci - cd."
  Piotr Posacki
  June 16 2014, 09:00 am

 155. "Wielokrotne HMM w predykcji lokalizacji subkomórkowej"
  Michał Burdukiewicz i Piotr Sobczyk (Zmieniono datę semianrium na poprawną.)
  June 5 2014, 09:30 am

 156. "Zastosowanie algorytmu BLAST jako narzędzia selekcji na poziomie produktu translacji"
  Małgorzata Grabińska
  June 2 2014, 09:00 am

 157. "Sztuczna presja mutacyjna - optymalizacja wielokryterialna"
  Paweł Błażej
  May 26 2014, 08:30 am

 158. "Ewolucja systemów transportu białek w plastydach pierwotnych i chromatoforach Paulinella"
  Przemysław Gagat
  May 14 2014, 08:00 am

 159. "Krótkie życie gorących miejsc rekombinacji"
  Marta Igras
  May 12 2014, 09:00 am

 160. "Ewolucja chromosomów płci"
  Piotr Posacki
  May 5 2014, 09:00 am

 161. "Wykrywanie peptydów sygnałowych przy użyciu HMM"
  Michał Burdukiewicz i Piotr Sobczyk
  April 24 2014, 10:00 am

 162. "Ewolucja chromosomu Y i jej konsekwencje"
  Dorota Gawlik
  April 16 2014, 12:00 pm

 163. "Szukanie macierzy substytucji nukleotydowych przy użyciu ortologów"
  Małgorzata Grabińska
  April 10 2014, 10:00 am

 164. "Predykcja lokalizacji subkomórkowej"
  Michał Burdukiewicz, Piotr Sobczyk
  February 17 2014, 12:00 pm

 165. "Uwagi na temat szacowania presji mutacyjnej"
  Pawel Blazej
  November 27 2013, 10:00 am

 166. "Algorytm Metropolisa-Hastingsa jako presja selekcyjna"
  Małgorzata Grabińska
  November 20 2013, 11:00 am

 167. "Generowanie długich otwartych ramek odczytu w genomach prokariotycznych"
  Krystian Bączkowski
  October 3 2013, 09:00 am

 168. "Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych i algorytmu genetycznego do badania proteomów"
  Maciej Sobczyński
  October 3 2013, 10:00 am

 169. "Czy presja mutacyjna jest zoptymalizowana? "
  Błażej Miasojedow
  September 25 2013, 12:00 pm

 170. "Zastosowanie algorytmu Metropolisa-Hastingsa w symulowaniu ewolucji genomu prokariotycznego"
  Małgorzata Grabińska
  September 19 2013, 10:30 am

 171. "Czy używalność kodonów w genomie B. burgdorferi jest optymalna?"
  Paweł Błażej
  September 5 2013, 11:00 am

 172. "Jak generować łańcuchy Markowa metodami symulacyjnymi ?"
  Małgorzata Grabińska
  July 22 2013, 10:00 am

 173. "Symulacje ewolucji rekombinacji chromosomów płci"
  Piotr Posacki
  July 9 2013, 10:30 am

 174. "Przegląd i mataanaliza danych o zdrowiu dzieci poczętych in vitro"
  Piotr Posacki
  July 1 2013, 10:30 am

 175. "Właściwości macierzy substytucji nukleotydowych"
  Małgorzata Grabińska
  June 24 2013, 10:00 am

 176. "Macierze substytucji nukleotydowych"
  Małgorzata Grabińska
  June 17 2013, 10:00 am

 177. "Ukryte łańcuchy Markowa"
  Piotr Sobczyk
  January 10 2013, 10:30 am

 178. "Ukryte łańcuchy Markowa"
  Piotr Sobczyk
  December 13 2012, 10:30 am

 179. "Częstość występowania wybranych chorób u dzieci poczętych metodą in vitro"
  Piotr Posacki
  November 22 2012, 10:30 am

 180. "Analiza funkcjonalna regionów sąsiadujących z klastrami genów receptorów węchowych"
  Natalia Pietraszewska
  October 25 2012, 10:30 am

 181. "Sztuczna presja mutacyjna"
  Paweł Błażej
  October 10 2012, 09:00 am

 182. "Komputerowe modelowanie zjawisk towarzyszących komplementacji haplotypów"
  Wojciech Waga (Powtórka z poprzedniego tygodnia.)
  May 28 2012, 11:30 am

 183. "Komputerowe modelowanie zjawisk towarzyszących komplementacji haplotypów"
  Wojciech Waga
  May 21 2012, 11:30 am

 184. "Pewna modyfikacja algorytmu ewolucyjnego oraz jego zastosowania"
  Paweł Błażej
  May 7 2012, 11:30 am

 185. "Ewolucja genomu bakteryjnego i metody uzyskiwania macierzy substytucji nukleotydowych"
  Małgorzata Wańczyk
  April 23 2012, 11:30 am

 186. "TagSNP selection based on bovine microarray data"
  Adrian Drożdż
  February 27 2012, 11:30 am

 187. "Symulowanie ewolucji genomu prokariotycznego - nowe wyniki"
  Paweł Błażej
  February 13 2012, 11:30 am

 188. "How to deal with small Open Reading Frames?"
  Małgorzata Wańczyk
  January 20 2012, 10:00 am

 189. "Zaburzenia mejozy a aberracje chromosomowe"
  Piotr Posacki
  January 13 2012, 10:00 am

 190. "Symulacje ewolucji na siatce"
  Wojciech Waga
  December 2 2011, 10:00 am

 191. "Algorithms for modeling of the evolution of complex stochastic genetic systems"
  Tomasz Wojdyła (Politechnika Śląska)
  November 25 2011, 12:00 pm

 192. "Evolution of the endomembrane system-mediated protein targeting to the plastids with two envelope membranes"
  Przemysław Gagat
  November 18 2011, 09:00 am

 193. "Zastosowanie łańcuchów Markowa do wykrywania sekwencji kodujących białko "
  Patrycja Białowąs
  October 28 2011, 09:00 am

 194. "Development of distinct colonies of genotype in a sympatric model of diploid entities"
  Robert Puddicombe (Department of Computing, University of Surrey, Guildford, Surrey, GU2 7XH, UK)
  October 18 2011, 11:00 am

 195. "Modelowanie ewolucji genomu"
  Małgorzata Wańczyk
  October 11 2011, 10:00 am

 196. "Symulacje ewolucji populacji ze zmienną częstością mutacji"
  Piotr Posacki
  October 4 2011, 10:00 am

 197. "Klasyfikacja krótkich ORFów - wyniki"
  Paweł Błażej, Małgorzata Wańczyk
  April 21 2011, 10:45 am

 198. "Czy nowe odczytanie współczynnika inbredu uwzględniające zawartość rodowodów ma sens?"
  Iwona Głażewska
  April 14 2011, 10:45 am

 199. "Modelowanie efektów genów zlokalizowanych na chromosomie szóstym Bos taurus jako zmiennych w czasie przy użyciu modeli mieszanych z regresjami losowymi"
  Tomasz Suchocki
  March 31 2011, 10:45 am

 200. "Modelowanie ewolucji genomu"
  Paweł Błażej
  March 17 2011, 10:00 am

 201. "Tempo ewolucji ludzkich genów w aspekcie ich położenia względem telomeru"
  Dorota Mackiewicz
  March 9 2011, 10:00 am

 202. "Application of SNP chips in the estimation of genetic value in dairy cattle"
  Kacper Żukowski
  March 3 2011, 10:00 am

 203. "Symulacje rozwoju populacji z zapłodnieniem pozaustrojowym"
  Piotr Posacki
  February 17 2011, 10:00 am

 204. "Jak kierowane są białka do nowo nabytego plastydu? Przykład Paulinella chromatophora"
  Paweł Mackiewicz
  February 10 2011, 10:00 am

 205. "Wybór tagSNP z bydlęcej macierzy SNP - zebrane wyniki"
  Adrian Drożdż
  February 3 2011, 10:00 am

 206. "Zależności pomiędzy ewolucją różnych chromosomów"
  Wojciech Waga
  January 27 2011, 10:00 am

 207. "Klasyfikacja krótkich ORFów oraz modelowanie ewolucji genomu"
  Paweł Błażej
  January 20 2011, 10:00 am

 208. "W jaki sposób wyewoluował transport pęcherzykowy do plastydów pierwotnych?"
  Przemysław Gagat
  January 13 2011, 10:00 am

 209. "Samoorganizacja punktów rekombinacji na chromosomach - modelowanie"
  Dorota Mackiewicz
  November 18 2010, 10:00 am

 210. "Żyj szybko, umieraj młodo, czyli kilka słów o gorących miejscach rekombinacji"
  Dorota Mackiewicz
  November 4 2010, 10:00 am

 211. "Ukryte łańcuchy Markowa"
  Paweł Błażej
  October 28 2010, 10:00 am

 212. "Zastosowanie łańcuchów Markowa na przykładzie algorytmu GeneMark"
  Małgorzata Wańczyk
  October 21 2010, 10:00 am

 213. "Symulacje ewolucji genomu człowieka"
  Wojciech Waga
  January 7 2010, 11:30 am

 214. "Analiza grubości szkliwa zębów kopalnych gatunków niedźwiedzi"
  Paweł Mackiewicz
  December 17 2009, 11:30 am

 215. "Metoda klasyfikacji ORFów - ciąg dalszy"
  Paweł Błażej
  November 26 2009, 11:30 am

 216. "Ewolucja i filogeneza białek Rab7 i Rab9"
  Paweł Mackiewicz
  November 19 2009, 11:30 am

 217. "Algorytmy aproksymacyjne: Problem najkrótszego wspólnego nadsłowa"
  Grzegorz Hermanowicz
  November 5 2009, 11:30 am

 218. "Rola transportu pęcherzykowego w imporcie białek do plastydów pierwotnych"
  Przemysław Gagat
  October 29 2009, 11:30 am

 219. "Nie taka nowa metoda klasyfikacji ORFów"
  Paweł Błażej
  October 22 2009, 11:30 am

 220. "Samoorganizacja częstości i rozkładu rekombinacji w chromosomach eukariotycznych"
  Stanisław Cebrat
  October 14 2009, 11:30 am

 221. "Modelowanie ewolucji polimorficznych loci"
  Stanisław Cebrat
  October 7 2009, 11:30 am

 222. "Nowa metoda klasyfikacji ORFów"
  Paweł Błażej
  May 14 2009, 10:30 am

 223. "News from the RNA World"
  Peter F. Stadler
  April 9 2009, 15:00 pm

 224. "Plastydy złożone a dysmutazy ponadtlenkowe"
  Paweł Mackiewicz
  March 18 2009, 10:30 am

 225. "Wybór tagSNP na podstawie danych pochodzących z bydlęcych mikromacierzy SNP"
  Adrian Drożdż
  February 5 2009, 10:30 am

 226. "Modelowanie efektów genów zlokalizowanych na chromosomie 6tym Bostaurus jako zmiennych w czasie, przy użyciu modeli mieszanych z regresjami losowymi"
  Tomasz Suchocki
  January 29 2009, 10:30 am

 227. "Wykorzystanie informacji pochodzącej z mikromacierzy SNP w ocenie genetycznej bydła mlecznego"
  Kacper Żukowski
  January 22 2009, 10:30 am

 228. "Recombination rate and genes distribution on human chromosomes"
  Dorota Mackiewicz
  December 18 2008, 10:30 am

 229. "A few remarks on evolution with spatial measures"
  Wojciech Waga
  December 11 2008, 10:30 am

 230. "Phase transitions for panmictic populations"
  Marta Zawierta
  November 27 2008, 10:30 am

 231. "Marker selection using combined methods based on HapMap and Genbank databases"
  Adrian Drożdż and Joanna Szyda
  November 13 2008, 10:30 am

 232. "Amino acid composition of proteins as a function of environmental factors"
  Maciej Sobczyński
  November 6 2008, 10:30 am

 233. "Evolution of complex plastids"
  Paweł Mackiewicz
  October 23 2008, 10:30 am

 234. "From genomes' coding capacity analyses to modeling the evolution"
  Stanisław Cebrat
  October 9 2008, 10:00 am

Pliki Cookies

Meritum

Archive