Papers by Paweł Mackiewicz

 1. Paweł Mackiewicz, Maciej Matosiuk, Magdalena Świsłocka, Frank E. Zachos, Ghaiet M. Hajji, Alexander P. Saveljev, Ivan V. Seryodkin, Tarlan Farahvash, Hamid Reza Rezaei, Rasoul Vaez Torshizi, Stefano Mattioli, Mirosław Ratkiewicz (2022)
  Phylogeny and evolution of the genus Cervus (Cervidae, Mammalia) as revealed by complete mitochondrial genomes Scientific Reports
  12 () pp. 16381
 2. Paweł Błażej, Konrad Pawlak, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz (2022)
  Model of Genetic Code Structure Evolution under Various Types of Codon Reading International Journal of Molecular Sciences
  23 () pp. 1690
 3. Małgorzata Proćków, Elżbieta Kuźnik-Kowalska, Aleksandra Żeromska, Paweł Mackiewicz (2022)
  Temporal variation in climatic factors influences phenotypic diversity of Trochulus land snails Scientific Reports
  12 () pp. 12357
 4. Paweł Błażej, Dariusz R. Kowalski, Dorota Mackiewicz, Małgorzata Wnętrzak, Daniyah A. Aloqalaa, Paweł Mackiewicz (2022)
  The structure of the genetic code as an optimal graph clustering problem Journal of Mathematical Biology
  85 (1) pp. 9
 5. Katarzyna Sidorczuk, Przemysław Gagat, Filip Pietluch, Jakub Kała, Dominik Rafacz, Mateusz Bąkała, Jadwiga Słowik, Rafał Kolenda, Stefan Rödiger, Legana C. H. W. Fingerhut, Ira R. Cooke, Paweł Mackiewicz, Michał Burdukiewicz (2022)
  Benchmarks in antimicrobial peptide prediction are biased due to the selection of negative data Briefings in Bioinformatics
  23 (5) pp. 1-12
 6. Karolina Doan, Magdalena Niedziałkowska, Krzysztof Stefaniak, Maciej Sykut, Bogumiła Jędrzejewska, Urszula Ratajczak-Skrzatek, Natalia Piotrowska, Bogdan Ridush, Frank Zachos, Danijela Popović, Mateusz Baca, Paweł Mackiewicz, Pavel Kosintsev, Daniel Makowiecki, Maxim Charniauski, Gennady. G. Boeskorov, Alexey Anatolievich Bondarev, Gabriel Danila, Josip Kusak, Eve Rannamäe, Urmas Saarma, Marine Arakelyan, Nina Manaseryan, Dariusz Krasnodębski, Vadim V. Titov, Pavel Hulva, Adrian Balasescu, Katerina Trantalidou, Vesna Dimitrijevic, Andrey V. Shpansky, Oleksandr M. Kovalchuk, Alexey M. Klementiev, Irina Foronova, Dmitriy G. Malikov, Anna Juras, Pavel A. Nikolskiy, Semyon Egorovich Grigoriev, Maksim Yurievich Cheprasov, Gavril Petrovich Novgorodov, Alexandr Dmitrievich Sorokin, Jarosław Wilczyński, Albert Vasilievich Protopopov, Grzegorz Lipecki, Anna Stankovic (2022)
  Phylogenetics and phylogeography of red deer mtDNA lineages during the last 50 000 years in Eurasia Zoological Journal of the Linnean Society
  (194) pp. 431-456
 7. Daria Augustyniak, Eliza Kramarska, Paweł Mackiewicz, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Fionnuala T Lundy (2021)
  Mammalian Neuropeptides as Modulators of Microbial Infections: Their Dual Role in Defense versus Virulence and Pathogenesis International Journal of Molecular Sciences
  22 (7) pp. 3658
 8. Konrad Pawlak, Małgorzata Wnętrzak, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz, Paweł Błażej (2021)
  Models of genetic code structure evolution with variable number of coded labels Biosystems
  210 () pp. 104528
 9. Urszula Ratajczak, Krzysztof Stefaniak, Aleksandra Żeromska, Przemysław Gagat, Paweł Mackiewicz (2021)
  Temporal and spatial differentiation of Pleistocene and recent Saiga deduced from morphometric analyses of cranial remains Hystrix
  32 (1) pp. 18–26
 10. Małgorzata Proćków, Elżbieta Kuźnik-Kowalska, Joanna Pieńkowska, Aleksandra Żeromska, Paweł Mackiewicz (2021)
  Speciation in sympatric species of land snails from the genus Trochulus (Gastropoda, Hygromiidae) Zoologica Scripta
  50 (1) pp. 16-42
 11. Natalia Malek, Aleksandra Michrowska, Ewa Mazurkiewicz, Ewa Mrówczyńska, Paweł Mackiewicz, Antonina J Mazur (2021)
  The origin of the expressed retrotransposed gene ACTBL2 and its influence on human melanoma cells’ motility and focal adhesion formation Scientific Reports
  11 () pp. 3329
 12. Kuba Nowak, Paweł Błażej, Małgorzata Wnętrzak, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz (2021)
  Some theoretical aspects of reprogramming the standard genetic code Genetics
  218 (1)
 13. Kuba Nowak, Paweł Błażej, Małgorzata Wnętrzak, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz (2021)
  The Extension of the Standard Genetic Code via Optimal Codon Blocks Division ''Proceedings of the 14th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2021) - Volume 3: BIOINFORMATICS pp. 30-37
 14. Natalia Szulc, Michał Burdukiewicz, Marlena Gąsior-Glogowska, Jakub W Wojciechowski, Jarosław Chilimoniuk, Paweł Mackiewicz, Tomas Šneideris, Vytautas Smirnovas, Małgorzata Kotulska (2021)
  Bioinformatics methods for identification of amyloidogenic peptides show robustness to misannotated training data Scientific Reports
  11 () pp. 8934
 15. Adam Dawid Urantówka, Aleksandra Kroczak, Tomasz Strzała, Grzegorz Zaniewicz, Marcin Kurkowski, Paweł Mackiewicz (2021)
  Mitogenomes of Accipitriformes and Cathartiformes were subjected to ancestral and recent duplications followed by gradual degeneration Genome Biology and Evolution
  13 (9)
 16. Magdalena Niedziałkowska, Karolina Doan, Marcin Górny, Maciej Sykut, Krzysztof Stefaniak, Natalia Piotrowska, Bogumiła Jędrzejewska, Bogdan Ridush, Sławomira Pawełczyk, Paweł Mackiewicz, Ulrich Schmölcke, Pavel Kosintsev, Daniel Makowiecki, Maxim Charniauski, Dariusz Krasnodębski, Eve Rannamäe, Urmas Saarma, Marine Arakelyan, Nina Manaseryan, Vadim V. Titov, Pavel Hulva, Adrian Balasescu, Ralph Fyfe, Jessie Woodbridge, Katerina Trantalidou, Vesna Dimitrijevic, Oleksandr M. Kovalchuk, Jarosław Wilczyński, Theodor Obada, Grzegorz Lipecki, Alesia Arabey, Anna Stankovic (2021)
  Winter temperature and forest cover have shaped red deer distribution in Europe and the Ural Mountains since the Late Pleistocene Journal of Biogeography
  48 () pp. 147–159
 17. Małgorzata Kot, Maciej T. Krajcarz, Magdalena Krajcarz, Magdalena Moskal-del Hoyo, Natalia Gryczewska, Michał Wojenka, Katarzyna Pyżewicz, Virginie Sinet-Mathiot, Marcin Diakowski, Stanisław Fedorowicz, Michał Gąsiorowski, Adrian Marciszak, Grzegorz Lipecki, Paweł Mackiewicz (2021)
  Chronostratigraphy of Jerzmanowician. New data from Koziarnia Cave, Poland Journal of Archaeological Science: Reports
  38 () pp. 103014
 18. Krzysztof Stefaniak, Grzegorz Lipecki, Adam Nadachowski, Agata Semba, Urszula Ratajczak, Adam Kotowski, Martina Roblíčková, Piotr Wojtal, Andrey V. Shpansky, Dmitriy G. Malikov, Tatiana V. Krakhmalnaya, Oleksandr M. Kovalchuk, Gennady. G. Boeskorov, Pavel A. Nikolskiy, Gennady F. Baryshnikov, Bogdan Ridush, Gwidon Jakubowski, Kamilla Pawłowska, Krzysztof Cyrek, Magdalena Sudoł-Procyk, Łukasz Czyżewski, Magdalena Krajcarz, Maciej T. Krajcarz, Aleksandra Żeromska, Przemysław Gagat, Paweł Mackiewicz (2021)
  Diversity of muskox Ovibos moschatus (Zimmerman, 1780) (Bovidae, Mammalia) in time and space based on cranial morphometry Historical Biology
  33 (1) pp. 62-77
 19. Paweł Mackiewicz (2020)
  AUG as the Translation Start Codon in Circular RNA Molecules: A Connection between Protein-Coding Genes and Transfer RNAs? Bioessays
  42 (6)
 20. Paweł Mackiewicz (2020)
  Wspomnienie o profesorze Stanisławie Cebracie Przegląd Uniwersytecki
  3 (233) pp. 72-75
 21. Adam Dawid Urantówka, Aleksandra Kroczak, Paweł Mackiewicz (2020)
  New view on the organization and evolution of Palaeognathae mitogenomes poses the question on the ancestral gene rearrangement in Aves. BMC Genomics
  21 () pp. 874
 22. Małgorzata Wnętrzak, Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz (2020)
  Properties of the standard genetic code and its alternatives measured by codon usage from corresponding genomes ''Proceedings of the 13th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2020) - Volume 3: BIOINFORMATICS pp. 44-51
 23. Chunlian Li, Matt P. Ashworth, Paweł Mackiewicz, Przemysław Dąbek, Jakub Witkowski, Ewa Górecka, Marta Krzywda, Andrzej Witkowski (2020)
  Morphology, phylogeny, and molecular dating in Plagiogrammaceae family focused on Plagiogramma-Dimeregramma complex (Urneidophycidae, Bacillariophyceae) Molecular Phylogenetics and Evolution
  148 () pp. 106808
 24. Przemysław Gagat, Katarzyna Sidorczuk, Filip Pietluch, Paweł Mackiewicz (2020)
  The Photosynthetic Adventure of Paulinella spp. in M. Kloc (ed.), Symbiosis: Cellular, Molecular, Medical and Evolutionary Aspects, Results and Problems in Cell Differentiation, Springer Nature Switzerland AG, ISBN 978-3-030-51848-6
  69 () pp. 353-386
 25. Paweł Błażej, Małgorzata Wnętrzak, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz (2020)
  Basic principles of the genetic code extension Royal Society Open Science
  7 () pp. 191384
 26. Krzysztof Stefaniak, Urszula Ratajczak, Adam Kotowski, Magdalena Kozłowska, Paweł Mackiewicz (2020)
  Polish Pliocene and Quaternary deer and their biochronological implications Quaternary International
  546 () pp. 64-83
 27. Magdalena Świsłocka, Maciej Matosiuk, Mirosław Ratkiewicz, Anetta Borkowska, Magdalena Czajkowska, Paweł Mackiewicz (2020)
  Phylogeny and diversity of moose (Alces alces, Cervidae, Mammalia) revealed by complete mitochondrial genomes Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy
  31 (1) pp. 1-9
 28. Marcin Bielecki, Svetlana Antonyuk, Richard W. Strange, Klaudia Siemińska, John W. Smalley, Paweł Mackiewicz, Michał Śmiga, Megan Cowan, Michael J. Capper, Paulina Ślęzak, Mariusz Olczak, Teresa Olczak (2020)
  Prevotella intermedia produces two proteins homologous to Porphyromonas gingivalis HmuY but with different heme coordination mode Biochemical Journal
  477 (2) pp. 381-405
 29. Daniyah A. Aloqalaa, Dariusz R. Kowalski, Paweł Błażej, Małgorzata Wnętrzak, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz (2020)
  The Properties of the Standard Genetic Code and Its Selected Alternatives in Terms of the Optimal Graph Partition Communications in Computer and Information Science
  1211 () pp. 170-191
 30. Anna Lemanik, Mateusz Baca, Krzysztof Wertz, Paweł Socha, Danijela Popović, Teresa Tomek, Grzegorz Lipecki, Anna Kraszewska, Barbara Miękina, Aleksandra Żeromska, Andrea Pereswiet-Soltan, Zbigniew Szyndlar, Magdalena Cieśla, Paweł Valde-Nowak, Paweł Mackiewicz, Adam Nadachowski (2020)
  The impact of major warming at 14.7 ka on environmental changes and activity of Final Palaeolithic hunters at a local scale (Orawa-Nowy Targ Basin, Western Carpathians, Poland Archaeological and Anthropological Sciences
  12 () pp. 66
 31. Paweł Mackiewicz, Adam Dawid Urantówka, Aleksandra Kroczak, Dorota Mackiewicz (2019)
  Resolving Phylogenetic Relationships within Passeriformes Based on Mitochondrial Genes and Inferring the Evolution of Their Mitogenomes in Terms of Duplications. Genome Biology and Evolution
  11 (10) pp. 2824-2849
 32. Małgorzata Wnętrzak, Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz (2019)
  Optimization of the standard genetic code in terms of two mutation types: Point mutations and frameshifts BioSystems
  181 () pp. 44-50
 33. Malgorzata Kwasniak-Owczarek, Urszula Kazmierczak, Artur Tomal, Paweł Mackiewicz, Hanna Jańska (2019)
  Deficiency of mitoribosomal S10 protein affects translation and splicing in Arabidopsis mitochondria Nucleic Acids Research
  47 (22) pp. 11790-11806
 34. Paweł Błażej, Małgorzata Wnętrzak, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz (2019)
  The influence of different types of translational inaccuracies on the genetic code structure BMC Bioinformatics
  20 (1) pp. 114
 35. Adrian Marciszak, Charles Schouwenburg, Wiktoria Gornig, Grzegorz Lipecki, Paweł Mackiewicz (2019)
  Morphometric comparison of Panthera spelaea (Goldfuss, 1810) from Poland with the lion remains from Eurasia over the last 700 ka. Quaternary Science Reviews
  223 () pp. 105950
 36. Paweł Błażej, Małgorzata Wnętrzak, Dorota Mackiewicz, Przemysław Gagat, Paweł Mackiewicz (2019)
  Many alternative and theoretical genetic codes are more robust to amino acid replacements than the standard genetic code. Journal of Theoretical Biology
  464 () pp. 21-32
 37. Małgorzata Proćków, Michael Duda, Luise Kruckenhauser, Wim J. M. Maassen, Anton J. de Winter, Paweł Mackiewicz (2019)
  Redescription of the western Balkan species Xerocampylaea waldemari and its phylogenetic relationships to other Urticicolini (Gastropoda: Hygromiidae) Systematics and Biodiversity
  17 (4) pp. 367-384
 38. Daniyah A. Aloqalaa, Dariusz R. Kowalski, Paweł Błażej, Małgorzata Wnętrzak, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz (2019)
  The impact of the transversion/transition ratio on the optimal genetic code graph partition ''Proceedings of the 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2019) - Volume 3: BIOINFORMATICS pp. 55-65
 39. Karolina Doan, Paweł Mackiewicz, Edson Sandoval-Castellanos, Krzysztof Stefaniak, Bogdan Ridush, Love Dalen, Piotr Węgleński, Anna Stankovic (2018)
  The history of Crimean red deer population and Cervus phylogeography in Eurasia. Zoological Journal of the Linnean Society
  183 (1) pp. 208-225
 40. Katarzyna Sidorczuk, Paweł Mackiewicz, Przemysław Gagat (2018)
  Paulinella chromatophora – niezwykła fotosyntetyczna przygoda ameby i sinicy Kosmos
  67 (3) pp. 661-673
 41. Paweł Błażej, Małgorzata Wnętrzak, Paweł Mackiewicz (2018)
  The Importance of Changes Observed in the Alternative Genetic Codes. ''Proceedings of the 11th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2018) - Volume 3: BIOINFORMATICS pp. 154-159
 42. Małgorzata Proćków, Jarosław Proćkow, Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz (2018)
  The influence of habitat preferences on shell morphology in ecophenotypes of Trochulus hispidus complex. Science of the Total Environment
  630 () pp. 1036-1043
 43. Paweł Błażej, Małgorzata Wnętrzak, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz (2018)
  Optimization of the standard genetic code according to three codon positions using an evolutionary algorithm. PLoS One
  13 (8)
 44. Małgorzata Wnętrzak, Paweł Błażej, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz (2018)
  The optimality of the standard genetic code assessed by an eight-objective evolutionary algorithm. BMC Evolutionary Biology
  18 () pp. 192
 45. Michał Burdukiewicz, Piotr Sobczyk, Jarosław Chilimoniuk, Przemysław Gagat, Paweł Mackiewicz (2018)
  Prediction of Signal Peptides in Proteins from Malaria Parasites. International Journal of Molecular Sciences
  19 (12)
 46. Marcin Bielecki, Svetlana Antonyuk, Richard W. Strange, John W. Smalley, Paweł Mackiewicz, Michał Śmiga, Paulina Stępień, Mariusz Olczak, Teresa Olczak (2018)
  Tannerella forsythia Tfo belongs to Porphyromonas gingivalis HmuY-like family of proteins but differs in heme-binding properties. Bioscience Reports
  38 (5)
 47. Michał Burdukiewicz, Przemysław Gagat, Sławomir Jabłoński, Jarosław Chilimoniuk, Michał Gaworski, Paweł Mackiewicz, Marcin Łukaszewicz (2018)
  PhyMet(2): a database and toolkit for phylogenetic and metabolic analyses of methanogens. Environmental Microbiology Reports
  10 (3) pp. 378-382
 48. Daria Augustyniak, Rafał Seredyński, Siobhán McClean, Justyna Roszkowiak, Bartosz Roszniowski, Darren L. Smith, Zuzanna Drulis-Kawa, Paweł Mackiewicz (2018)
  Virulence factors of Moraxella catarrhalis outer membrane vesicles are major targets for cross-reactive antibodies and have adapted during evolution. Scientific Reports
  8 () pp. 4955
 49. Adam Dawid Urantówka, Aleksandra Kroczak, Tony Silva, Rafael Zamora Padrón, Nuhacet Fernández Gallardo, Julie Blanch, Barry Blanch, Paweł Mackiewicz (2018)
  New insight into parrots' mitogenomes indicates that their ancestor contained a duplicated region. Molecular Biology and Evolution
  35 (12) pp. 2989-3009
 50. Paweł Mackiewicz, Mateusz Baca, Danijela Popović, Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Adrian Marciszak, Adam Nadachowski (2017)
  Estimating the extinction time of two cave bears Acta zoologica cracoviensia
  60 (2) pp. 1-14
 51. Paweł Mackiewicz, Magdalena Moska, Heliodor Wierzbicki, Przemysław Gagat, Dorota Mackiewicz (2017)
  Evolutionary history and phylogeographic relationships of shrews from Sorex araneus group PLoS One
  12 (6)
 52. Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz, Jakub Cieśla (2017)
  Endosymbiotic Theory: Models and Challenges. ''Reference Module in Life Sciences; Update of A. Bodył, P. Mackiewicz Endosymbiotic Theory Brenner's Encyclopedia of Genetics pp. 1-12
 53. Adam Dawid Urantówka, Paweł Mackiewicz, Tomasz Strzała (2017)
  Complete mitochondrial genome of Blue-and-yellow Macaw (Ara ararauna): the species morphologically similar to Blue-throated Macaw (Ara glaucogularis) Mitochondrial DNA Part A: DNA Mapping, Sequencing, and Analysis
  28 (3) pp. 307-308
 54. Przemysław Gagat, Paweł Mackiewicz (2017)
  Cymbomonas tetramitiformis - a peculiar prasinophyte with a taste for bacteria sheds light on plastid evolution. Symbiosis
  71 () pp. 1-7
 55. Adam Dawid Urantówka, Paweł Mackiewicz (2017)
  Complete mitochondrial genome of Blue-winged Macaw (Primolius maracana) Mitochondrial DNA Part A: DNA Mapping, Sequencing, and Analysis
  28 (2) pp. 275-276
 56. Przemysław Gagat, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz (2017)
  Peculiarities within peculiarities - dinoflagellates and their mitochondrial genomes Mitochondrial DNA Part B: Resources
  2 (1) pp. 191-195
 57. Adam Dawid Urantówka, Aleksandra Kroczak, Paweł Mackiewicz (2017)
  The complete mitochondrial genome of red-fronted parrot (Poicephalus gulielmi) revealed a new gene rearrangement within the order Psittaciformes. Mitochondrial DNA Part B-Resources
  2 (2) pp. 833-835
 58. Andrzej Bodył, Jakub Cieśla, Paweł Mackiewicz, Przemysław Gagat (2017)
  Cyanobacterial Endosymbionts of Paulinella Chromatophora Shed New Light on the Birth of Cellular Organelles. ''In: M. Grube, J. Seckbach and L. Muggia (eds), Algal and Cyanobacteria Symbioses, World Scientific Punlishing Europe Ltd., London pp. 279-328
 59. Adam Dawid Urantówka, Aleksandra Kroczak, Paweł Mackiewicz (2017)
  Complete mitochondrial genome of bronze-winged parrot (Pionus chalcopterus chalcopterus, Psittaciformes). Mitochondrial DNA Part B-Resources
  2 (2) pp. 744-746
 60. Adam Dawid Urantówka, Aleksandra Kroczak, Paweł Mackiewicz (2017)
  The influence of molecular markers and methods on inferring the phylogenetic relationships between the representatives of the Arini (parrots, Psittaciformes), determined on the basis of their complete mitochondrial genomes BMC Evolutionary Biology
  17 (1) pp. 166
 61. Małgorzata Proćków, Elżbieta Kuźnik-Kowalska, Paweł Mackiewicz (2017)
  The influence of climate on shell variation in Trochulus striolatus (C. Pfeiffer, 1828) (Gastropoda: Hygromiidae) and its implications for subspecies taxonomy Annales Zoologici
  67 (2) pp. 199-220
 62. Adam Dawid Urantówka, Tomasz Strzała, Paweł Mackiewicz (2017)
  Complete mitochondrial genome of golden conure (Guaruba guarouba) Mitochondrial DNA Part B: Resources
  2 (1) pp. 33-34
 63. Małgorzata Proćków, Elżbieta Kuźnik-Kowalska, Paweł Mackiewicz (2017)
  Phenotypic plasticity can explain evolution of sympatric polymorphism in the hairy snail Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) Current Zoology
  63 (4) pp. 389-402
 64. Mariusz Wszołek, Krzysztof Moszczyński, Paweł Mackiewicz (2017)
  Wpływ barwy i etykiety opakowań na postrzeganie produktu – wyniki badań empirycznych. ''W: Michał Grecha, Annette Siemes, Mariusz Wszołek (red.), Badanie i Projektowanie Komunikacji 6. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław pp. 77-122
 65. Adam Dawid Urantówka, Aleksandra Kroczak, Paweł Mackiewicz (2017)
  Complete mitochondrial genome of chestnut-fronted macaw (Ara severus, Psittaciformes) Mitochondrial DNA Part B: Resources
  2 (1) pp. 35-36
 66. Paweł Błażej, Dorota Mackiewicz, Małgorzata Wnętrzak, Paweł Mackiewicz (2017)
  The Impact of Selection at the Amino Acid Level on the Usage of Synonymous Codons. G3 (Bethesda)
  7 (3) pp. 967-981
 67. Mateusz Baca, Adam Nadachowski, Grzegorz Lipecki, Paweł Mackiewicz, Adrian Marciszak, Danijela Popović, Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Piotr Wojtal (2017)
  Impact of climatic changes in the Late Pleistocene on migrations and extinction of mammals in Europe: four case studies. Geological Quarterly
  61 (2) pp. 291–304
 68. Dariusz Sztafrowski, Anna Aksamit-Stachurska, Kamil Kostyn, Paweł Mackiewicz, Marcin Łukaszewicz (2017)
  Electromagnetic Field Seems to Not Influence Transcription via CTCT Motif in Three Plant Promoters. Frontiers in Plant Science
  8 () pp. 178
 69. Paweł Błażej, Małgorzata Wnętrzak, Małgorzata Grabińska, Paweł Mackiewicz (2017)
  Representations of Search Spaces in the Problem of Mutational Pressure Optimization According to Protein-Coding Sequences. Journal of Computational Biology
  24 (11) pp. 1089–1098
 70. Tony Silva, Antonio Guzmán, Adam Dawid Urantówka, Paweł Mackiewicz (2017)
  A new parrot taxon from the Yucatán Peninsula, Mexico-its position within genus Amazona based on morphology and molecular phylogeny PeerJ. Erratum in: PeerJ. 2017 Sep 12;5
  5 ()
 71. Małgorzata Proćków, Tomasz Strzała, Elżbieta Kuźnik-Kowalska, Jarosław Proćkow, Paweł Mackiewicz (2017)
  Ongoing Speciation and Gene Flow between Taxonomically Challenging Trochulus Species Complex (Gastropoda: Hygromiidae) PLoS One
  12 (1)
 72. Paweł Błażej, Dorota Mackiewicz, Małgorzata Grabińska, Małgorzata Wnętrzak, Paweł Mackiewicz (2017)
  Optimization of amino acid replacement costs by mutational pressure in bacterial genomes. Scientific Reports
  7 (1) pp. 1061
 73. Michał Burdukiewicz, Piotr Sobczyk, Stefan Rödiger, Anna Duda-Madej, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Kotulska (2017)
  Amyloidogenic motifs revealed by n-gram analysis. Scientific Reports
  7 (1) pp. 12961
 74. Adam Dawid Urantówka, Paweł Mackiewicz (2016)
  The first complete mitochondrial genome sequence from the blue-headed parrot (Pionus menstruus menstruus): a representative for the genus. Mitochondrial DNA Part B: Resources
  1 (1) pp. 891–892
 75. Magdalena Donczew, Paweł Mackiewicz, Agnieszka Wróbel, Klas Flärdh, Jolanata Zakrzewska-Czerwińska, Dagmara Jakimowicz (2016)
  ParA and ParB coordinate chromosome segregation with cell elongation and division during Streptomyces sporulation. Open Biology
  6 (4) pp. 150263
 76. Adam Dawid Urantówka, Paweł Mackiewicz, Tomasz Strzała (2016)
  Complete mitochondrial genome of Mitred conure (Psittacara mitratus): Its comparison with mitogenome of Socorro conure (Psittacara brevipes). Mitochondrial DNA. Part A. DNA mapping, sequencing, and analysis
  27 (5) pp. 3363-3364
 77. Adam Dawid Urantówka, Paweł Mackiewicz, Aleksandra Kroczak, Tomasz Strzała (2016)
  Complete mitochondrial genome of Red-throated conure (Psittacara rubritorquis): Its comparison with mitogenome of Socorro conure (Psittacara brevipes). Mitochondrial DNA. Part A. DNA mapping, sequencing, and analysis
  27 (5) pp. 3354-3355
 78. Przemysław Gagat, Paweł Mackiewicz (2016)
  Endosymbioza Wiedza i Życie
  6/2016 () pp. 42-47
 79. Adam Dawid Urantówka, Paweł Mackiewicz (2016)
  Complete mitochondrial genome of white-eyed parakeet (Psittacara leucophthalmus): the basal species to other Psittacara. Mitochondrial DNA Part B: Resources
  1 (1) pp. 895–897
 80. Przemysław Gagat, Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz (2016)
  Breaking the endosymbiont-organelle border: the case of Paulinella chromatophora Endocytobiosis and Cell Research
  27 (3) pp. 45-51
 81. Adam Dawid Urantówka, Aleksandra Kroczak, Paweł Mackiewicz (2016)
  Complete mitochondrial genome of the greater Antillean parrot Amazona ventralis (Hispaniolan amazon). Mitochondrial DNA Part B: Resources
  1 (1) pp. 864–866
 82. Paweł Błażej, Małgorzata Wnętrzak, Paweł Mackiewicz (2016)
  The role of crossover operator in evolutionary-based approach to the problem of genetic code optimization Biosystems
  150 () pp. 61-72
 83. Adam Dawid Urantówka, Aleksandra Kroczak, Tomasz Strzała, Paweł Mackiewicz (2016)
  The first complete genome of ‘true’ Aratinga genus in comparison to mitogenomes of other parrots from Arini tribe. Mitochondrial DNA Part B: Resources
  1 (1) pp. 853–855
 84. Michał Burdukiewicz, Piotr Sobczyk, Stefan Rödiger, Anna Duda-Madej, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Kotulska (2016)
  Prediction of amyloidogenicity based on the n-gram analysis ''PeerJ Preprints
 85. Michał Burdukiewicz, Stefan Rödiger, Piotr Sobczyk, Mario Menschikowski, Peter Schierack, Paweł Mackiewicz (2016)
  Methods for comparing multiple digital PCR experiments Biomolecular detection and quantification
  9 () pp. 14-19
 86. Mateusz Baca, Danijela Popović, Krzysztof Stefaniak, Adrian Marciszak, Mikołaj Urbanowski, Adam Nadachowski, Paweł Mackiewicz (2016)
  Retreat and extinction of the Late Pleistocene cave bear (Ursus spelaeus sensu lato) The Science of Nature - Naturwissenschaften
  103 (11-12) pp. 92
 87. Urszula Ratajczak, Andrey V. Shpansky, Dmitriy G. Malikov, Krzysztof Stefaniak, Adam Nadachowski, Piotr Wojtal, Bogdan Ridush, Tatiana V. Krakhmalnaya, Vadim Stepanchuk, Paweł Mackiewicz (2016)
  Quaternary skulls of the saiga antelope from Eastern Europe and Siberia: Saiga borealis versus Saiga tatarica – One species or two? Quaternary International
  420 () pp. 329-347
 88. Paweł Mackiewicz (2015)
  Genomy jako dynamiczne struktury biologiczne ''W: Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski (red.) Przyroda, ewolucja, kultura. Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa, Tom XIX; Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław pp. 187-207
 89. Adrian Marciszak, Krzysztof Stefaniak, Paweł Mackiewicz, Bogdan Ridush (2015)
  Ursus arctos l., 1758 from Bukovynka Cave (w Ukraine) in an overview on the fossil brown bears size variability based on cranial material. Quaternary International
  357 () pp. 136-148
 90. Paweł Błażej, Błażej Miasojedow, Małgorzata Grabińska, Paweł Mackiewicz (2015)
  Optimization of Mutation Pressure in Relation to Properties of Protein-Coding Sequences in Bacterial Genomes PLoS One
  10 (6)
 91. Paweł Mackiewicz, Przemysław Gagat (2014)
  Monophyly of Archaeplastida supergroup and relationships among its lineages in the light of phylogenetic and phylogenomic studies. Are we close to a consensus? Acta Societatis Botanicorum Poloniae
  83 (4) pp. 263–280
 92. Mateusz Baca, Paweł Mackiewicz, Anna Stankovic, Danijela Popović, Krzysztof Stefaniak, Kinga Czarnogórska, Adam Nadachowski, Michał Gąsiorowski, Helena Hercman, Piotr Węgleński (2014)
  Ancient DNA and dating of cave bear remains from Niedźwiedzia Cave suggest early appearance of Ursus ingressus in Sudetes. Quaternary International
  339-340 () pp. 217-223
 93. Adam Dawid Urantówka, Paweł Mackiewicz, Tomasz Strzała (2014)
  Phylogeny of Amazona barbadensis and the Yellow-Headed Amazon Complex (Aves: Psittacidae): A New Look at South American Parrot Evolution. PLoS ONE
  9 (5)
 94. Przemysław Gagat, Paweł Mackiewicz (2014)
  Protein translocons in photosynthetic organelles of Paulinella. Acta Societatis Botanicorum Poloniae
  83 (4) pp. 399–407
 95. Małgorzata Grabińska, Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz (2014)
  Studies of Mutation Accumulation in Three Codon Positions using Monte Carlo Simulations and Metropolis-Hastings Algorithm ''Proceedings of the BIOSTEC 2014, 7th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Bioinformatics 2014, 5th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Angers, Loire Valley, France, 3-6 March, 2014 pp. 245-252
 96. Justyna Ciuraszkiewicz, Michał Śmiga, Paweł Mackiewicz, Anna Gmiterek, Marcin Bielecki, Mariusz Olczak, Teresa Olczak (2014)
  Fur homolog regulates Porphyromonas gingivalis virulence under low-iron/heme conditions through a complex regulatory network. Molecular Oral Microbiology
  29 (6) pp. 333-353
 97. Przemysław Gagat, Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz, John W. Stiller (2014)
  Tertiary Plastid Endosymbioses in Dinoflagellates ''In: Wolfgang Löffelhardt (ed) Endosymbiosis Springer Verlag, Wien pp. 233-290
 98. Małgorzata Proćków, Tomasz Strzała, Elżbieta Kuźnik-Kowalska, Paweł Mackiewicz (2014)
  Morphological similarity and molecular divergence of Trochulus striolatus and T. montanus, and their relationship to sympatric congeners (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). Systematics and Biodiversity
  12 (3) pp. 366-384
 99. Danijela Popović, Hanna Panagiotopoulou, Mateusz Baca, Krzysztof Stefaniak, Paweł Mackiewicz, Daniel Makowiecki, Tim L. King, Jakub Gruchota, Piotr Węgleński, Anna Stankovic (2014)
  The history of sturgeon in the Baltic Sea. Journal of Biogeography
  41 (8) pp. 1590-1602
 100. Paweł Mackiewicz, Andrzej Bodył, Przemysław Gagat (2013)
  Nucleomorph Genomes ''In: S. Maloy and K. Hughes (eds.) Brenner's Encyclopedia of Genetics, 2nd Edition. Volume 5. Elsevier Press pp. 128-133
 101. Paweł Mackiewicz, Andrzej Bodył, Krzysztof Moszczyński (2013)
  The case of horizontal gene transfer from bacteria to the peculiar dinoflagellate plastid genome. Mobile Genetic Elements
  3 (4)
 102. Małgorzata Proćków, Paweł Mackiewicz, Joanna Pieńkowska (2013)
  Genetic and morphological studies of species status for poorly known endemic Trochulus phorochaetius (Bourguignat, 1864) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae), and its comparison with closely related taxa. Zoological Journal of the Linnean Society
  169 () pp. 124–143
 103. Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz (2013)
  Endosymbiotic Theory ''In: S. Maloy and K. Hughes (eds.) Brenner's Encyclopedia of Genetics, 2nd Edition. Volume 2. Elsevier Press pp. 484-492
 104. Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat (2013)
  Simulation of Prokaryotic Genome Evolution Subjected to Mutational Pressures Associated with DNA Replication. Communications in Computer and Information Science
  357 () pp. 150–161
 105. Maciej Sobczyński, Paweł Mackiewicz (2013)
  Analysis of Relationship Between Amino Acid Composition of Proteins and Environmental Features of Microorganisms Using Evolutionary Algorithm and Self-Organizing Maps. ''Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO'13, July 6–10, 2013, Amsterdam, The Netherlands. Companion ACM 978-1-4503-1964-5/13/07 pp. 45-46
 106. Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Wańczyk, Stanisław Cebrat (2013)
  Evolution of Bacterial Genome under Changing Mutational Pressure Computer Simulation Studies. ''Proceedings of the BIOSTEC 2013, 6th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Bioinformatics 2013, 4th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Barcelona, Spain, 11-14 February, 2013 pp. 272-277
 107. Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat, Małgorzata Wańczyk (2013)
  Using Evolutionary Algorithms in Finding of Optimized Nucleotide Substitution Matrices. ''Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO'13, July 6–10, 2013, Amsterdam, The Netherlands. Companion ACM 978-1-4503-1964-5/13/07 pp. 41-42
 108. Małgorzata Grabińska, Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz (2013)
  Two algorithms based on Markov chains and their application to recognition of protein coding genes in prokaryotic genomes. Applicationes Mathematicae
  40 (4) pp. 447–457
 109. Przemysław Gagat, Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz (2013)
  How protein targeting to primary plastids via the endomembrane system could have evolved? A new hypothesis based on phylogenetic studies. Biology Direct
  8 (1) pp. 18
 110. Anna Gmiterek, Halina Wójtowicz, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Radwan-Oczko, Małgorzata Kantorowicz, Maria Chomyszyn-Gajewska, Magdalena Frąszczak, Marcin Bielecki, Mariusz Olczak, Teresa Olczak (2013)
  The unique hmuY gene sequence as a specific marker of Porphyromonas gingivalis. PLoS ONE
  8 (7)
 111. Paweł Mackiewicz, Andrzej Bodył, Przemysław Gagat (2012)
  Protein import into the photosynthetic organelles of Paulinella chromatophora and its implications for primary plastid endosymbiosis. Symbiosis
  58 (1-3) pp. 99-107
 112. Paweł Mackiewicz, Andrzej Bodył, Przemysław Gagat (2012)
  Possible import routes of proteins into the cyanobacterial endosymbionts/plastids of Paulinella chromatophora. Theory in Biosciences
  131 (1) pp. 1-18
 113. Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat (2012)
  Simulation of bacterial genome evolution under replicational mutational pressures. ''Proceedings of the BIOSTEC 2012, 5th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Bioinformatics 2012, International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Vilamoura, Algarve, Portugal, 1-4 February, 2012 pp. 51-57
 114. Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat (2012)
  New approach in coding signal recognition using homogeneous Markov chains independently for three codon positions. International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics
  3 (2) pp. 183-187
 115. Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz, Przemysław Gagat (2012)
  Organelle evolution: Paulinella breaks a paradigm. Current Biology
  22 (9) pp. 304-306
 116. Krzysztof Moszczyński, Paweł Mackiewicz, Andrzej Bodył (2012)
  Evidence for horizontal gene transfer from bacteroidetes bacteria to dinoflagellate minicircles. Molecular Biology and Evolution
  29 (3) pp. 887-892
 117. Małgorzata Wańczyk, Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat (2012)
  How to deal with small Open Reading Frames? ''Proceedings of the BIOSTEC 2012, 5th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Bioinformatics 2012, International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Vilamoura, Algarve, Portugal, 1-4 February, 2012 pp. 246-250
 118. Małgorzata Wańczyk, Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz (2012)
  Influence of mutational pressure on protein coding sequences in bacterial genomes. ''Proceedings of the Eighteenth National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine. Krynica Morska, 23-27 September 2012 pp. 136-141
 119. Daria Augustyniak, Adam Jankowski, Paweł Mackiewicz, Agnieszka Skowyra, Jan Gutowicz, Zuzanna Drulis-Kawa (2012)
  Innate immune properties of selected human neuropeptides against Moraxella catarrhalis and nontypeable Haemophilus influenzae. BMC Immunology
  13 (1) pp. 24
 120. Ewelina A. Wójcik, Anna Brzostek, Albino Bacolla, Paweł Mackiewicz, Karen M. Vasquez, Małgorzata Korycka-Machala, Adam Jaworski, Jarosław Dziadek (2012)
  Direct and inverted repeats elicit genetic instability by both exploiting and eluding DNA double-strand break repair systems in mycobacteria. PLoS One
  7 (12)
 121. Mateusz Baca, Anna Stankovic, Krzysztof Stefaniak, Adrian Marciszak, Michael Hofreiter, Adam Nadachowski, Piotr Węgleński, Paweł Mackiewicz (2012)
  Genetic analysis of cave bear specimens from Niedźwiedzia Cave, Sudetes, Poland. Palaeontologia Electronica
  15 (2) pp. 21A
 122. Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat (2011)
  Algorithm for finding coding signal using homogeneous Markov chains independently for three codon positions ''Proceedings of the 2011 International Conference on Bioinformatics and Computational Biology (ICBCB 2011), Haikou, China, 22-24 February, 2011 pp. 20-24
 123. Maciej Sobczyński, Paweł Mackiewicz (2011)
  Application of self-organizing maps to description of relationship between amino acid composition of proteins and ecological properties of microorganisms. Proceedings of the Seventeenth National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine. Zakopane-Kościelisko, 1-6 September 2011
  17 () pp. 96-101
 124. Zuzanna Drulis-Kawa, Paweł Mackiewicz, Agata Kęsik-Szeloch, Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, Beata Weber-Dąbrowska, Agata Dorotkiewicz-Jach, Daria Augustyniak, Grażyna Majkowska-Skrobek, Tomasz Bocer, Joanna Empel, Andrew M. Kropinski (2011)
  Isolation and characterisation of KP34-a novel φKMV-like bacteriophage for Klebsiella pneumoniae. Appl. Microbiol. Biotechnol.
  90 (4) pp. 1333-1345
 125. Anna Stankovic, Karolina Doan, Paweł Mackiewicz, Bogdan Ridush, Mateusz Baca, Robert Gromadka, Paweł Socha, Piotr Węgleński, Adam Nadachowski, Krzysztof Stefaniak (2011)
  First ancient DNA sequences of the Late Pleistocene red deer (Cervus elaphus) from the Crimea, Ukraine. Quaternary International
  245 (2) pp. 262-267
 126. Małgorzata Wańczyk, Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz (2011)
  Comparison of two algorithms based on Markov chains applied in recognition of protein coding sequences in prokaryotes. Proceedings of the Seventeenth National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine. Zakopane-Koscielisko, 1-6 September 2011
  17 () pp. 118-123
 127. Anna Zawilak-Pawlik, Rafał Donczew, Szymon Szafrański, Paweł Mackiewicz, Laurent Terradot, Jolanata Zakrzewska-Czerwińska (2011)
  DiaA/HobA and DnaA: a pair of proteins co-evolved to cooperate during bacterial orisome assembly. J. Mol. Biol.
  408 (2) pp. 238-251
 128. Paweł Mackiewicz, Teresa Wiszniowska, Anthony J. Olejniczak, Krzysztof Stefaniak, Paweł Socha, Adam Nadachowski (2010)
  Analysis of dental enamel thickness in bears with special attention to Ursus spelaeus and U. wenzensis (=minimus) in comparison to selected representatives of mammals. ''In: D. Nowakowski (ed.) Morphology and systematics of fossil vertebrates, DN Publisher, Wrocław pp. 60-77
 129. Paweł Mackiewicz, Przemysław Gagat, Andrzej Bodył (2010)
  Genomika protistów - bardzo zrónicowanych, ale słabo poznanych eukariotów (Genomics of Protists - very diversified but poorly studied eukaryotes). Biotechnologia
  4 (91) pp. 91-130
 130. Paweł Mackiewicz, Andrzej Bodył (2010)
  A hypothesis for import of the nuclear-encoded PsaE protein of Paulinella chromatophora (Cercozoa, Rhizaria) into its cyanobacterial endosymbionts/plastids via the endomembrane system Journal of Phycology
  46 (5) pp. 847-859
 131. Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat (2010)
  Using the genetic code wisdom for recognizing protein coding sequences. Proceedings of the 2010 International Conference on Bioinformatics & Computational Biology, BIOCOMP 2010, July 12-15, 2010, Las Vegas Nevada, USA, Vol.
  1 () pp. 302-305
 132. Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz, John W. Stiller (2010)
  Comparative genomic studies suggest that the cyanobacterial endosymbionts of the amoeba Paulinella chromatophora possess an import apparatus for nuclear-encoded proteins. Plant Biology
  12 () pp. 639-649
 133. Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz, Rafał Milanowski (2010)
  Did trypanosomatid parasites contain a eukaryotic alga-derived plastid in their evolutionary past? Journal of Parasitology
  96 (2) pp. 465-475
 134. Teresa Wiszniowska, Paweł Mackiewicz, Krzysztof Stefaniak, Paweł Socha, Dariusz Nowakowski, Adam Nadachowski (2010)
  Dental enamel structure in fossil bears Ursus spelaeus and U. wenzensis (=minimus) in comparison to selected representatives of other Carnivora. ''In: D. Nowakowski (ed.) Morphology and systematics of fossil vertebrates, DN Publisher, Wroclaw pp. 125-142
 135. Paweł Mackiewicz, Elżbieta Wyroba (2009)
  Phylogeny and evolution of Rab7 and Rab9 proteins. BMC Evolutionary Biology
  9 (1) pp. 101
 136. Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz, John W. Stiller (2009)
  Early steps in plastid evolution: current ideas and controversies Bioessays
  31 (11) pp. 1219-1232
 137. Andrzej Bodył, John W. Stiller, Paweł Mackiewicz (2009)
  Chromalveolate plastids: direct descent or multiple endosymbioses? Trends in Ecology and Evolution
  24 (3) pp. 119-121
 138. Paweł Mackiewicz, Przemysław Biecek, Dorota Mackiewicz, Joanna Kiraga, Krystian Bączkowski, Maciej Sobczyński, Stanisław Cebrat (2008)
  Optimisation of asymmetric mutational pressure and selection pressure around the universal genetic code. Lecture Notes in Computer Science
  5103 () pp. 100 - 109
 139. Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz (2008)
  Were class C iron-containing superoxide dismutases of trypanosomatid parasites initially imported into a complex plastid? A hypothesis based on analyses of their N-terminal targeting signals. Parasitology
  135 (9) pp. 1101-1110
 140. Katarzyna Baldy-Chudzik, Paweł Mackiewicz, Michał Stosik (2008)
  Phylogenetic background, virulence gene profiles, and genomic diversity in commensal Escherichia coli isolated from ten mammal species living in one zoo. Vet. Microbiol.
  131 (1-2) pp. 173-184
 141. Erika T. Quintana, Katarzyna Wierzbicka, Paweł Mackiewicz, Abdalla Osman, Ahmed H. Fahal, Mohamed E. Hamid, Jolanata Zakrzewska-Czerwińska, Luis A. Maldonado, Michael Goodfellow (2008)
  Streptomyces sudanensis sp. nov., a new pathogen isolated from patients with actinomycetoma. Antonie Van Leeuwenhoek
  93 (3) pp. 305-313
 142. Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz, John W. Stiller (2007)
  The intracellular cyanobacteria of Paulinella chromatophora: endosymbionts or organelles? Trends Microbiol.
  15 (7) pp. 295-296
 143. Joanna Kiraga, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Przemysław Biecek, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2007)
  The relationships between the isoelectric point and: length of proteins, taxonomy and ecology of organisms. BMC Genomics
  8 () pp. 163
 144. Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz (2007)
  Analysis of the targeting sequences of an iron-containing superoxide dismutase (SOD) of the dinoflagellate Lingulodinium polyedrum suggests function in multiple cellular compartments. Arch. Microbiol.
  187 (4) pp. 281-296
 145. Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Dorota Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz (2007)
  Information weights of nucleotides in DNA sequences. Computational Methods in Science and Technology
  13 () pp. 5-12
 146. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek, Paweł Mackiewicz (2006)
  Modeling gene's length distribution in genomes ''arXiv:q-bio/0607029 [q-bio.GN], Cornell University Library pp. 1-7
 147. Magdalena Wołoszyńska, Beata Kmieć, Paweł Mackiewicz, Hanna Jańska (2006)
  Copy number of bean mitochondrial genes estimated by real-time PCR 3 does not correlate with the number of gene loci and transcript levels. Plant Molecular Biology
  61 (1-2) pp. 1-12
 148. Paweł Mackiewicz, Jolanata Zakrzewska-Czerwińska, Stanisław Cebrat (2005)
  Genomika – dziedzina wiedzy XXI wieku. (Genomics – science of the XXIst century). Biotechnologia
  3 (70) pp. 7-21
 149. Paweł Mackiewicz, Krystian Bączkowski, Maciej Sobczyński, Stanisław Cebrat (2005)
  Zagadka sierocych otwartych ramek odczytu (ORFanów) (Mystery of orphan Open Reading Frames (ORFans)). Biotechnologia
  3 (70) pp. 44-56
 150. Krystian Bączkowski, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Joanna Kiraga, Stanisław Cebrat (2005)
  Od sekwencji do funkcji – poszukiwanie genów i ich adnotacje (From sequence to function – looking for genes and their annotations). Biotechnologia
  3 (70) pp. 22-44
 151. Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Aleksandra Nowicka, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Kiraga, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2005)
  Higher mutation rate helps to rescue genes from the elimination by selection. Biosystems
  80 () pp. 192-199
 152. Maciej Sobczyński, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Kamila Smolarczyk, Stanisław Cebrat (2005)
  Nowe spojrzenie na filogenezę z punktu widzenia Genomiki (New insights into phylogeny from genomic point of view). Biotechnologia
  3 (70) pp. 102-117
 153. Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Kiraga, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2005)
  Correspondence between mutation and selection pressure and the genetic code degeneracy in the gene evolution. Future Generation Computer Systems
  21 () pp. 1033-1039
 154. Jolanata Zakrzewska-Czerwińska, Paweł Mackiewicz, Anna Zawilak, Stanisław Cebrat (2005)
  Wyznaczenie miejsca inicjacji replikacji na podstawie sekwencji chromosomu bakteryjnego (Determination of replication initiation site). Biotechnologia
  3 (70) pp. 91-101
 155. Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz, Natalia Polak, Stanisław Cebrat (2005)
  Wpływ replikacji na organizację i ewolucję genomów bakterii (Influence of replication on organization and evolution of bacterial genomes). Biotechnologia
  3 (70) pp. 75-90
 156. Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Kiraga, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2005)
  Mutational and selective mechanisms shaping large-scale organization and evolution of chromosomes. Current Topics in Genetics
  1 () pp. 87-101
 157. Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Joanna Kiraga, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Aleksandra Nowicka, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2004)
  Differential Gene Survival under Asymmetric Directional Mutational Pressure. Lecture Notes in Computer Science
  3039 () pp. 687-693
 158. Paweł Mackiewicz, Jolanata Zakrzewska-Czerwińska, Anna Zawilak, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2004)
  Where does bacterial replication start? Rules for predicting the oriC region. Nucleic Acids Res.
  32 (13) pp. 3781-3791
 159. Aleksandra Nowicka, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Joanna Kiraga, Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek (2004)
  Representation of mutation pressure and selection pressure by PAM matrices. Applied Bioinformatics
  3 (1) pp. 31-39
 160. Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Kiraga, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2004)
  Simulation of gene evolution under directional mutational pressure. Physica A
  336 (1-2) pp. 63-73
 161. Natalia Polak, Joanna Kiraga, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Kamila Smolarczyk, Aleksandra Nowicka, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2004)
  How Gene Survival Depends on Their Length. Lecture Notes in Computer Science
  3039 () pp. 694-699
 162. Anna Bartkowiak, Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz (2004)
  Probabilistic PCA and neural networks in search of representative features for some yeast genome data. ''In: T. Burczynski, W. Cholewa, W. Moczulski (editors), Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH Series on Artificial Intelligence Methods, Gliwice pp. 21-26
 163. Magdalena Wołoszyńska, Tomasz Bocer, Paweł Mackiewicz, Hanna Jańska (2004)
  A fragment of chloroplast DNA was transferred horizontally, probably from non-eudicots, to mitochondrial genome of Phaseolus. Plant Molecular Biology
  56 () pp. 811-820
 164. Maria Kowalczuk, Agnieszka Łaszkiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Joanna Kiraga, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2004)
  Using Monte Carlo simulations for the gene and genome evolution Trends in Statistical Physics
  4 () pp. 29-44
 165. Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2003)
  High divergence rate of sequences located on different DNA strands in closely related bacterial genomes. Journal of Applied Genetics
  44 (4) pp. 561-584
 166. Małgorzata Dudkiewicz, Paweł Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Natalia Polak, Kamila Smolarczyk, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2003)
  Properties of Genetic Code under Directional, Asymmetric Mutational Pressure. Lecture Notes in Computer Science
  2657 () pp. 343-350
 167. Dorota Mackiewicz, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2003)
  Rearrangements between Differently Replicating DNA strands in Asymmetric Bacterial Genomes. Acta Microbiologica Polonica
  52 (3) pp. 245-261
 168. Aleksandra Nowicka, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek (2003)
  Correlation between mutation pressure, selection pressure, and occurrence of amino acids. Lecture Notes in Computer Science
  2658 () pp. 650-657
 169. Anna Bartkowiak, Adam Szustalewicz, Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz (2003)
  Kohonen's self-organizing maps as applied to graphical visualization of some yeast DNA data. Listy Biometryczne – Biometrical Letters
  40 (2) pp. 37-56
 170. Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Agnieszka Łaszkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2002)
  Replication associated mutational pressure generating long-range correlation in DNA. Physica A
  314 (1-4) pp. 646-654
 171. Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Agnieszka Łaszkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2002)
  How many protein-coding genes are there in the Saccharomyces cerevisiae genome? Yeast
  19 (7) pp. 619-629
 172. Paweł Mackiewicz, Dorota Szczepanik, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2001)
  The differential killing of genes by inversions in prokaryotic genomes. J. Mol. Evol.
  53 (6) pp. 615-621
 173. Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Stanisław Cebrat (2001)
  Flip-flop around the origin and terminus of replication in prokaryotic genomes. Genome Biology
  2 (12) pp. 1004.1-1004.4
 174. Dorota Szczepanik, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Agnieszka Gierlik, Aleksandra Nowicka, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2001)
  Evolution rates of genes on leading and lagging DNA strands. J. Mol. Evol.
  52 (5) pp. 426-433
 175. Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2001)
  High correlation between the turnover of nucleotides under mutational pressure and the DNA composition, BMC Evolutionary Biology
  1 () pp. 13
 176. Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2001)
  Multiple base substitution corrections in DNA sequence evolution. Int. J. Modern Phys. C
  12 (7) pp. 1043-1053
 177. Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Dorota Mackiewicz, Aleksandra Nowicka, Małgorzata Dudkiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2001)
  DNA Asymmetry and the Replicational Mutational Pressure. Journal of Applied Genetics
  42 (4) pp. 553-577
 178. Anna Zawilak, Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz, Anna Król-Hulewicz, Dagmara Jakimowicz, Walter Messer, Grażyna Gościniak, Jolanata Zakrzewska-Czerwińska (2001)
  Identification of a putative chromosomal replication origin from Helicobacter pylori and its interaction with the initiator protein DnaA. Nucleic Acids Res.
  29 (11) pp. 2251-2259
 179. Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Agnieszka Gierlik, Dorota Szczepanik, Aleksandra Nowicka, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2000)
  No mystery of ORFans in genomics - generation of ORFans in the antisense of coding sequences. Proceedings of the Second International Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and Structure, BGRS'2000, Novosybirsk, Russia, August 7-11, 2000
  (2) pp. 38-41
 180. Paweł Mackiewicz (2000)
  Organizacja i ewolucja genomu drożdży Saccharomyces cerevisiae a problem sierocych otwartych ramek odczytu. Postępy Biochemii
  46 (4) pp. 291-298
 181. Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (2000)
  Is There a Replication-Associated Mutational Pressure in the Saccharomyces cerevisae Genome? Journal of Theoretical Biology
  202 (4) pp. 305-314
 182. Aleksandra Nowicka, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Dudkiewicz, Dorota Szczepanik (2000)
  Long-tail feature of DNA words over- and under-representation in coding sequences. Computational Methods in Science and Technology
  6 () pp. 65-71
 183. Paweł Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (1999)
  How does replication-associated mutational pressure influence amino acid composition of proteins? Genome Research
  9 (5) pp. 409-416
 184. Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Agnieszka Gierlik, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (1999)
  Origin and properties of noncoding ORFs in the yeast genome. Nucleic Acids Res.
  27 (17) pp. 3503-3509
 185. Paweł Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Dorota Szczepanik, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (1999)
  Mechanisms generating correlation in nucleotide composition in Borrelia burgdorferi genome. Physica A
  273 () pp. 103-115
 186. Paweł Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (1999)
  Asymmetry of nucleotide composition of prokaryotic chromosomes. Journal of Applied Genetics
  40 (1) pp. 1-14
 187. Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz, Mirosław Roman Dudek (1999)
  Kodujące palindromy. ''w: Symetrie, systemy, ewolucja. (red. A. Nobis, A. Ogorzałek), Studium Generale, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw pp. 93-114
 188. Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz, Agnieszka Gierlik, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (1999)
  Total Number of Coding Open Reading Frames in the Yeast Genome. Yeast
  15 () pp. 1031-1034
 189. Agnieszka Gierlik, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Mirosław Roman Dudek, Stanisław Cebrat (1999)
  Some hints on Open Reading Frame statistics - how ORF length depends on selection. Int. J. Modern Phys. C
  10 (4) pp. 635-643
 190. Anna Bartkowiak, Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz (1999)
  Some statistical problems arising when investigating DNA sequences. ''Second European Conference on Highly Structured Stochastic Systems, Pavia, September 14-18, 1999, Book of Abstracts: pp. 19-21
 191. Maria Kowalczuk, Agnieszka Gierlik, Paweł Mackiewicz, Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek (1999)
  Optimization of Gene Sequences under Constant Mutational Pressure and Selection. Physica A
  273 () pp. 116-131
 192. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek, Agnieszka Gierlik, Maria Kowalczuk, Paweł Mackiewicz (1999)
  Effect of replication on the third base of codons. Physica A
  265 (1-2) pp. 78-84
 193. Stanisław Cebrat, Paweł Mackiewicz, Mirosław Roman Dudek (1998)
  The role of the genetic code in generating new coding sequences inside existing genes. Biosystems
  45 (2) pp. 165-176
 194. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek, Paweł Mackiewicz (1998)
  Sequence asymmetry as a parameter indicating coding sequence in Saccharomyces cerevisiae genome. Theory in Biosciences
  117 () pp. 78-89
 195. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek, Paweł Mackiewicz (1997)
  Is there any mystery of ORPHANs? Journal of Applied Genetics
  38 (4) pp. 365-372
 196. Stanisław Cebrat, Mirosław Roman Dudek, Paweł Mackiewicz, Maria Kowalczuk, Małgorzata Fita (1997)
  Asymmetry of coding versus non-coding strand in coding sequences of different genomes. Microbial & Comparative Genomics
  2 (4) pp. 259-268

Pliki Cookies

Meritum

Archive