Papers by Adam Kotowski

  1. Krzysztof Stefaniak, Grzegorz Lipecki, Adam Nadachowski, Agata Semba, Urszula Ratajczak, Adam Kotowski, Martina Roblíčková, Piotr Wojtal, Andrey V. Shpansky, Dmitriy G. Malikov, Tatiana V. Krakhmalnaya, Oleksandr M. Kovalchuk, Gennady. G. Boeskorov, Pavel A. Nikolskiy, Gennady F. Baryshnikov, Bogdan Ridush, Gwidon Jakubowski, Kamilla Pawłowska, Krzysztof Cyrek, Magdalena Sudoł-Procyk, Łukasz Czyżewski, Magdalena Krajcarz, Maciej T. Krajcarz, Aleksandra Żeromska, Przemysław Gagat, Paweł Mackiewicz (2021)
    Diversity of muskox Ovibos moschatus (Zimmerman, 1780) (Bovidae, Mammalia) in time and space based on cranial morphometry Historical Biology
    33 (1) pp. 62-77
  2. Krzysztof Stefaniak, Urszula Ratajczak, Adam Kotowski, Magdalena Kozłowska, Paweł Mackiewicz (2020)
    Polish Pliocene and Quaternary deer and their biochronological implications Quaternary International
    546 () pp. 64-83

Pliki Cookies

Meritum

Archive