Archive seminars
2023202220212020
2019201820172016
2015201420132012
2011201020092008

Seminars 2009

 1. "Wykorzystanie informacji pochodzącej z mikromacierzy SNP w ocenie genetycznej bydła mlecznego"
  Kacper Żukowski
  January 22 2009, 10:30 am

 2. "Modelowanie efektów genów zlokalizowanych na chromosomie 6tym Bostaurus jako zmiennych w czasie, przy użyciu modeli mieszanych z regresjami losowymi"
  Tomasz Suchocki
  January 29 2009, 10:30 am

 3. "Wybór tagSNP na podstawie danych pochodzących z bydlęcych mikromacierzy SNP"
  Adrian Drożdż
  February 5 2009, 10:30 am

 4. "Plastydy złożone a dysmutazy ponadtlenkowe"
  Paweł Mackiewicz
  March 18 2009, 10:30 am

 5. "News from the RNA World"
  Peter F. Stadler
  April 9 2009, 15:00 pm

 6. "Nowa metoda klasyfikacji ORFów"
  Paweł Błażej
  May 14 2009, 10:30 am

 7. "Modelowanie ewolucji polimorficznych loci"
  Stanisław Cebrat
  October 7 2009, 11:30 am

 8. "Samoorganizacja częstości i rozkładu rekombinacji w chromosomach eukariotycznych"
  Stanisław Cebrat
  October 14 2009, 11:30 am

 9. "Nie taka nowa metoda klasyfikacji ORFów"
  Paweł Błażej
  October 22 2009, 11:30 am

 10. "Rola transportu pęcherzykowego w imporcie białek do plastydów pierwotnych"
  Przemysław Gagat
  October 29 2009, 11:30 am

 11. "Algorytmy aproksymacyjne: Problem najkrótszego wspólnego nadsłowa"
  Grzegorz Hermanowicz
  November 5 2009, 11:30 am

 12. "Ewolucja i filogeneza białek Rab7 i Rab9"
  Paweł Mackiewicz
  November 19 2009, 11:30 am

 13. "Metoda klasyfikacji ORFów - ciąg dalszy"
  Paweł Błażej
  November 26 2009, 11:30 am

 14. "Analiza grubości szkliwa zębów kopalnych gatunków niedźwiedzi"
  Paweł Mackiewicz
  December 17 2009, 11:30 am

Pliki Cookies

Meritum

Archive