Archive seminars
2023202220212020
2019201820172016
2015201420132012
2011201020092008

Seminars 2018

 1. "Eksperymentalna weryfikacja amyloidogenności"
  Jarosław Chilimoniuk Michał Burdukiewicz
  February 2 2018, 13:00 pm

 2. "Odporność standardowego kodu genetycznego a używalność kodonów"
  Małgorzata Wnętrzak
  February 5 2018, 09:00 am

 3. "Identification of potential horizontal gene transfer events in plants"
  Aleksander Czeszyk
  February 15 2018, 09:00 am

 4. "Evolution of primary and secondary plastids"
  Przemysław Gagat
  February 15 2018, 10:00 am

 5. "Multibojective optimization of the genetic code"
  Małgorzata Wnętrzak
  February 15 2018, 11:00 am

 6. "Optimality of the genetic code"
  Paweł Błażej
  February 15 2018, 12:00 pm

 7. "Bioinformatics in SmORFland"
  Paweł Mackiewicz
  February 16 2018, 10:00 am

 8. "Nowy algorytm ewolucji kodu genetycznego z niejednoznacznym przypisaniem aminokasów do kodonów."
  Paweł Błażej
  March 5 2018, 09:00 am

 9. "Struktura, funkcja oraz filogeneza amyloidów bakteryjnych"
  J. Sikorska, D. Kozakiewicz, A. Lassota
  May 7 2018, 11:30 am

 10. "Teoretyczny model ewolucji struktury kodu genetycznego."
  Paweł Błażej
  June 18 2018, 11:30 am

 11. "Czynniki warunkujące powstawanie alternatywnych kodów genetycznych."
  Michał Bartoszewicz
  July 2 2018, 11:30 am

 12. "Czy kod standardowy jest odporny na przesunięcia ramki odczytu?"
  Małgorzata Wnętrzak
  October 11 2018, 09:00 am

 13. "Rola przedwczesnych kodonów stop w ewolucji genomów bakteryjnych"
  Dorota Mackiewicz
  October 18 2018, 09:00 am

 14. "Rozszerzanie standardowego kodu genetycznego"
  Paweł Błażej
  October 18 2018, 10:00 am

 15. "Przewidywanie właściwości sekwencji biologicznych w oparciu o analizę n-gramów"
  Michał Burdukiewicz
  November 20 2018, 13:00 pm

 16. "Badania eksperymentalne wątpliwych amyloidów"
  Jarosław Chilimoniuk
  November 29 2018, 09:30 am

Pliki Cookies

Meritum

Archive