Archive seminars
2022202120202019
2018201720162015
2014201320122011
201020092008

Seminars 2014

 1. "Predykcja lokalizacji subkomórkowej"
  Michał Burdukiewicz, Piotr Sobczyk
  February 17 2014, 12:00 pm

 2. "Szukanie macierzy substytucji nukleotydowych przy użyciu ortologów"
  Małgorzata Grabińska
  April 10 2014, 10:00 am

 3. "Ewolucja chromosomu Y i jej konsekwencje"
  Dorota Gawlik
  April 16 2014, 12:00 pm

 4. "Wykrywanie peptydów sygnałowych przy użyciu HMM"
  Michał Burdukiewicz i Piotr Sobczyk
  April 24 2014, 10:00 am

 5. "Ewolucja chromosomów płci"
  Piotr Posacki
  May 5 2014, 09:00 am

 6. "Krótkie życie gorących miejsc rekombinacji"
  Marta Igras
  May 12 2014, 09:00 am

 7. "Ewolucja systemów transportu białek w plastydach pierwotnych i chromatoforach Paulinella"
  Przemysław Gagat
  May 14 2014, 08:00 am

 8. "Sztuczna presja mutacyjna - optymalizacja wielokryterialna"
  Paweł Błażej
  May 26 2014, 08:30 am

 9. "Zastosowanie algorytmu BLAST jako narzędzia selekcji na poziomie produktu translacji"
  Małgorzata Grabińska
  June 2 2014, 09:00 am

 10. "Wielokrotne HMM w predykcji lokalizacji subkomórkowej"
  Michał Burdukiewicz i Piotr Sobczyk (Zmieniono datę semianrium na poprawną.)
  June 5 2014, 09:30 am

 11. "Ewolucja chromosomów płci - cd."
  Piotr Posacki
  June 16 2014, 09:00 am

 12. "Konflikt replikacja-transkrypcja a ewolucja"
  Małgorzata Grabińska
  September 9 2014, 10:00 am

 13. "Ewolucja systemów transportu białek w plastydach pierwotnych i chromatoforach Paulinella"
  Przemysław Gagat
  September 11 2014, 12:00 pm

 14. "Predicting signal peptides using hidden semi-Markov models"
  Michał Burdukiewicz, Piotr Sobczyk
  September 25 2014, 10:00 am

 15. "Analiza ekstremofilnych mikroorganizmów glebowych występujących na analogu ziemi marsjańskiej (MDRS)"
  Agnieszka Rumińska
  November 3 2014, 10:15 am

 16. "Prediction of cleavage sites in signal peptides using Quick Information Test"
  Michał Burdukiewicz i Piotr Sobczyk
  November 17 2014, 10:00 am

 17. "Przegląd teorii dotyczących pochodzenia i ewolucji kodu genetycznego"
  Małgorzata Wnętrzak
  November 24 2014, 10:00 am

 18. "Poszukiwanie skutecznych markerów genetycznych do analiz filogenetycznych różnych grup papug (Psittaciformes)"
  Aleksandra Kroczak
  December 1 2014, 10:00 am

 19. "Ewolucja chromosomów płci"
  Piotr Posacki
  December 8 2014, 10:30 am

 20. "Czy istnieje życie po życiu? – problem funkcjonalnych pseudogenów"
  Dorota Mackiewicz
  December 10 2014, 12:45 pm

 21. "Czy istnieje życie po życiu? – problem funkcjonalnych pseudogenów (cd)"
  Dorota Mackiewicz
  December 17 2014, 12:45 pm

Pliki Cookies

Meritum

Archive