Archive seminars
2022202120202019
2018201720162015
2014201320122011
201020092008

Seminars 2019

 1. "Przewidywanie właściwości sekwencji biologicznych w oparciu o analizę n-gramów"
  Michał Burdukiewicz
  January 14 2019, 13:00 pm

 2. "Badanie własności kodu genetycznego"
  Małgorzata Wnętrzak
  January 21 2019, 10:00 am

 3. "Analizy genetyczne wymarłych i współczesnych form suhaka w celu określenia ich zróżnicowania taksonomicznego i relacji filogeograficznych."
  Aleksandra Żeromska
  February 25 2019, 09:30 am

 4. "Curli - biofilm project highlights"
  Jarosław Chilimoniuk
  March 7 2019, 09:33 am

 5. "Klastrowanie częstości kodonów w genomach "
  Małgorzata Wnętrzak
  March 14 2019, 09:30 am

 6. "O własnościach kodów genetycznych"
  Małgorzata Wnętrzak
  April 11 2019, 09:30 am

 7. "Optymalizacja kodu genetycznego jako problem komiwojażera"
  Paweł Mackiewicz
  April 25 2019, 09:30 am

 8. "Phylogenetic analyzes of plastid-encoded proteins untangle the Archaeplastida evolution"
  Filip Pietluch
  September 16 2019, 12:00 pm

 9. "In silico identification and phylogeny of components responsible for protein import into thylakoids of Paulinella photosynthetic species"
  Katarzyna Sidorczuk
  September 16 2019, 12:15 pm

 10. "Analiza używalności kodonów w genomach w aspekcie mutacji nonsens"
  Kuba Nowak, Dorota Mackiewicz
  October 21 2019, 13:30 pm

 11. "Modelowanie ewolucji populacji pszczół"
  Paweł Błażej
  November 4 2019, 14:30 pm

 12. "Modelowanie struktury genetycznej i ewolucji pszczół"
  Paweł Błażej
  November 25 2019, 14:30 pm

 13. "Przeciwdziałanie przedwczesnej terminacji translacji przez selektywny dobór kodonów w genomach prokariotycznych"
  Julia Muniak (1.11)
  November 28 2019, 13:00 pm

 14. "Procesy z udziałem mRNA - rozkład, terminacja translacji i kontrola jakości RNA (mechanizm NMD)"
  Karol Lewandowski (1.11)
  November 28 2019, 14:00 pm

 15. "Źródło mutacji nonsensownych, ich znaczenie oraz mechanizmy chroniące przed nimi a także ewolucja sygnałów terminacji translacji"
  Monika Grzybowska (1.03)
  December 19 2019, 12:00 pm

Pliki Cookies

Meritum

Archive