Archive seminars
2023202220212020
2019201820172016
2015201420132012
2011201020092008

Seminars 2020

 1. "Poszukiwanie regionów genów wrażliwych na mutacje nonsensowne"
  Kuba Nowak
  January 7 2020, 14:35 pm

 2. "Używalność kodonów STOP i kodonów wrażliwych na mutacje nonsens oraz rozpoznawanie przedwczesnych kodonów terminacyjnych w kontekście ewolucji genów i genomów"
  Klaudia Kowalska (1.03)
  January 9 2020, 12:00 pm

 3. "CsgA expression and purification | HMM model in phylogenetic analyses of CsgA"
  Jarosław Chilimoniuk
  January 27 2020, 09:00 am

 4. "RNA-Seq data analysis and genome comparison of Escherichia coli forming clumpy structures"
  Katarzyna Sidorczuk (0.58)
  February 24 2020, 09:00 am

 5. "Curli Functional Amyloid Systems Are Phylogenetically Widespread and Display Large Diversity in Operon and Protein Structure"
  Jarek Chilimoniuk (0.31)
  February 28 2020, 11:15 am

 6. "Analizy filogenetyczne z wykorzystaniem metody zegara molekularnego"
  Filip Pietluch (1.05)
  March 3 2020, 10:00 am

 7. "Skamieniałości wykorzystywane do kalibracji zegara molekularnego"
  Filip Pietluch (Zakład Bioinformatyki i Genomiki)
  March 9 2020, 13:31 pm

 8. "Czego możemy dowiedzieć się badając DNA ze szczątków wymarłych organizmów?"
  Aleksandra Żeromska (0.31)
  March 10 2020, 11:00 am

 9. "Co mówią geny o przeszłości i ewolucji człowieka?"
  Paweł Mackiewicz (0.31)
  March 10 2020, 11:30 am

 10. "Wykrywanie regionów z wyższą zawartością kodonów łatwo mutujących w kodon STOP przy pomocy HMM"
  Kuba Nowak (Teams)
  March 31 2020, 11:00 am

 11. "Główny układ zgodności tkankowej (MHC) i jego wpływ na wybór partnera"
  Amanda Kunik (MS Teams)
  May 20 2020, 09:00 am

 12. "Odkodowywanie informacji zakodowanych w sekwencjach kodujących"
  Dorota Mackiewicz (MS Teams)
  May 27 2020, 10:00 am

 13. "Wykorzystanie technik klonowania i edycji genów w przywracaniu wymarłych gatunków"
  Karolina Salamońska (MS Teams)
  June 10 2020, 10:00 am

 14. "Zróżnicowany świat intronów"
  Dorota Mackiewicz (MS Teams)
  June 17 2020, 10:00 am

 15. "Some theoretical aspects of reprogramming the standard genetic code"
  Paweł Błażej, Kuba Nowak (MS Teams)
  July 1 2020, 10:00 am

 16. "Rola biologiczna białek prionowych oraz przyczyny powstawania chorób prionowych u człowieka"
  Patrycja Stoduś (Ms Teams)
  July 29 2020, 14:00 pm

 17. "Sekwencjonowanie kopalnego DNA "
  Aleksandra Żeromska (Microsoft Teams)
  October 23 2020, 12:45 pm

 18. "Określanie przodków oraz czasu i miejsca powstania linii człowieka w oparciu o dane kopalne i molekularne"
  Paweł Mackiewicz (Microsoft Teams)
  December 21 2020, 09:00 am

Pliki Cookies

Meritum

Archive