Archive seminars
2023202220212020
2019201820172016
2015201420132012
2011201020092008

Seminars 2011

 1. "W jaki sposób wyewoluował transport pęcherzykowy do plastydów pierwotnych?"
  Przemysław Gagat
  January 13 2011, 10:00 am

 2. "Klasyfikacja krótkich ORFów oraz modelowanie ewolucji genomu"
  Paweł Błażej
  January 20 2011, 10:00 am

 3. "Zależności pomiędzy ewolucją różnych chromosomów"
  Wojciech Waga
  January 27 2011, 10:00 am

 4. "Wybór tagSNP z bydlęcej macierzy SNP - zebrane wyniki"
  Adrian Drożdż
  February 3 2011, 10:00 am

 5. "Jak kierowane są białka do nowo nabytego plastydu? Przykład Paulinella chromatophora"
  Paweł Mackiewicz
  February 10 2011, 10:00 am

 6. "Symulacje rozwoju populacji z zapłodnieniem pozaustrojowym"
  Piotr Posacki
  February 17 2011, 10:00 am

 7. "Application of SNP chips in the estimation of genetic value in dairy cattle"
  Kacper Żukowski
  March 3 2011, 10:00 am

 8. "Tempo ewolucji ludzkich genów w aspekcie ich położenia względem telomeru"
  Dorota Mackiewicz
  March 9 2011, 10:00 am

 9. "Modelowanie ewolucji genomu"
  Paweł Błażej
  March 17 2011, 10:00 am

 10. "Modelowanie efektów genów zlokalizowanych na chromosomie szóstym Bos taurus jako zmiennych w czasie przy użyciu modeli mieszanych z regresjami losowymi"
  Tomasz Suchocki
  March 31 2011, 10:45 am

 11. "Czy nowe odczytanie współczynnika inbredu uwzględniające zawartość rodowodów ma sens?"
  Iwona Głażewska
  April 14 2011, 10:45 am

 12. "Klasyfikacja krótkich ORFów - wyniki"
  Paweł Błażej, Małgorzata Wańczyk
  April 21 2011, 10:45 am

 13. "Symulacje ewolucji populacji ze zmienną częstością mutacji"
  Piotr Posacki
  October 4 2011, 10:00 am

 14. "Modelowanie ewolucji genomu"
  Małgorzata Wańczyk
  October 11 2011, 10:00 am

 15. "Development of distinct colonies of genotype in a sympatric model of diploid entities"
  Robert Puddicombe (Department of Computing, University of Surrey, Guildford, Surrey, GU2 7XH, UK)
  October 18 2011, 11:00 am

 16. "Zastosowanie łańcuchów Markowa do wykrywania sekwencji kodujących białko "
  Patrycja Białowąs
  October 28 2011, 09:00 am

 17. "Evolution of the endomembrane system-mediated protein targeting to the plastids with two envelope membranes"
  Przemysław Gagat
  November 18 2011, 09:00 am

 18. "Algorithms for modeling of the evolution of complex stochastic genetic systems"
  Tomasz Wojdyła (Politechnika Śląska)
  November 25 2011, 12:00 pm

 19. "Symulacje ewolucji na siatce"
  Wojciech Waga
  December 2 2011, 10:00 am

Pliki Cookies

Meritum

Archive