Archive seminars
2023202220212020
2019201820172016
2015201420132012
2011201020092008

Seminars 2021

 1. "The Extension of the Standard Genetic Code via Optimal Codon Blocks Division"
  Kuba Nowak (Microsoft Teams)
  January 29 2021, 12:10 pm

 2. "Prediction of antimicrobial peptides with AmpGram"
  Katarzyna Sidorczuk (MS Teams)
  March 1 2021, 08:30 am

 3. "Badanie wpływu selekcji na poziomie aminokwasowym na używalność kodonów synonimicznych"
  Konrad Pawlak (Microsoft Teams)
  March 8 2021, 09:00 am

 4. "Badanie wpływu selekcji na poziomie aminokwasowym na używalność kodonów synonimicznych, część 2- metody"
  Konrad Pawlak (Microsoft Teams)
  March 22 2021, 09:00 am

 5. "Jak synonimiczne mutacje mogą powodować procesy chorobotwórcze."
  Konrad Pawlak (Microsoft Teams)
  March 29 2021, 09:00 am

 6. "Matematyczne modelowanie epidemii na przykładzie modeli SIR i SEIR"
  Kuba Liu (Microsoft Teams)
  April 12 2021, 09:00 am

 7. "Od ewolucji plastydów do peptydów antydrobnoustrojowych"
  Przemysław Gagat (MS Teams)
  April 26 2021, 09:00 am

 8. "Badanie wpływu selekcji na poziomie aminokwasowym na używalność kodonów synonimicznych"
  Konrad Pawlak (MS Teams)
  May 10 2021, 09:00 am

 9. "Peptydy antymikrobialne oraz bakterie oporne na AMP"
  Michał Ostrówka (MS Teams)
  May 24 2021, 09:00 am

 10. "Wykrywanie miejsc inicjacji replikacji z użyciem splotowych sieci neuronowych"
  Kuba Nowak (MS Teams)
  May 31 2021, 09:00 am

 11. "Wykrywanie miejsc inicjacji replikacji z użyciem splotowych sieci neuronowych (2)"
  Kuba Nowak (MS Teams)
  June 7 2021, 09:00 am

 12. "Charakterystyka motywów sekwencyjnych w sygnałach kierujących do organelli pochodzenia endosymbiotycznego"
  Katarzyna Sidorczuk (MS Teams)
  June 14 2021, 09:00 am

 13. "Analizy filogenetyczne i datowanie czasów dywergencji plastydowych linii Eukaryota"
  Filip Pietluch (Teams)
  June 21 2021, 09:00 am

 14. " Metody klastrowania danych na przykładzie używalności kodonów w genach"
  Konrad Pawlak (MS Teams)
  June 28 2021, 09:00 am

 15. "Rozkład rekombinacji na chromosomach eukariotycznych i jej konsekwencje dla struktury chromosomów i ewolucji genów"
  Natalia Porchacz (MS Teams)
  July 9 2021, 09:00 am

 16. "Zapłodnienie pozaustrojowe a częstość mutacji i chorób u człowieka"
  Paulina Grudzinska (MS Teams)
  September 27 2021, 12:00 pm

Pliki Cookies

Meritum

Archive