Archive seminars
2023202220212020
2019201820172016
2015201420132012
2011201020092008

Seminars 2015

 1. "Protein import into thylakoids of Paulinella chromatophora"
  Przemysław Gagat
  January 12 2015, 10:30 am

 2. "Symulowanie ewolucji kodu genetycznego"
  Paweł Błażej i Małgorzata Wnętrzak
  January 19 2015, 10:30 am

 3. "Od darwinizmu do ultradarwinizmu i symbiogenezy"
  Przemysław Gagat
  January 21 2015, 12:45 pm

 4. "Multiwyszukiwarki w bioinformatyce"
  Michał Burdukiewcz (Zmiana godziny)
  January 28 2015, 12:00 pm

 5. "Eukaryotic signal peptides and prediction of their cleavage sites"
  Michał Burdukiewicz, Piotr Sobczyk
  February 2 2015, 10:30 am

 6. "Poszukiwanie skutecznych markerów genetycznych do analiz filogenetycznych różnych grup papug (Psittaciformes) - sekwencjonowanie"
  Aleksandra Kroczak
  February 9 2015, 10:30 am

 7. "Wpływ metod i wyboru markerów molekularnych na odtwarzane relacje filogenetyczne między papugami z grupy Arini"
  Paweł Mackiewicz
  February 23 2015, 10:30 am

 8. "Quick Permutation Test"
  Michał Burdukiewicz, Piotr Sobczyk
  February 25 2015, 12:45 pm

 9. "Signal.hsmm and biogram on posters"
  Michał Burdukiewicz, Piotr Sobczyk
  April 8 2015, 12:15 pm

 10. "Stepwise n-gram building"
  Michał Burdukiewicz, Piotr Sobczyk
  April 20 2015, 09:15 am

 11. "Algorytm EM - wprowadzenie"
  Paweł Błażej
  April 27 2015, 09:30 am

 12. "One hundred new universal exonic markers for birds developed from a genomic pipeline"
  Aleksandra Kroczak
  May 4 2015, 09:30 am

 13. "Encodings of amino acids and their impact on signal peptide prediction"
  Michał Burdukiewicz
  May 11 2015, 11:30 am

 14. "Krótkie życie gorących miejsc rekombinacji"
  Marta Igras
  May 18 2015, 09:30 am

 15. "Zastosowanie narzędzi bioinformatycznych w genomice nowotworów"
  Kamila Żełobowska
  June 1 2015, 09:30 am

 16. "Monoalleliczna ekspresja genów"
  Agata Hnitecka
  June 8 2015, 09:30 am

 17. "n-gram models in sequence comparisions"
  Michał Burdukiewicz
  June 29 2015, 09:15 am

 18. "Expanding signalHsmm using n-grams"
  Michał Burdukiewicz i Piotr Sobczyk
  July 6 2015, 09:30 am

 19. "Zróżnicowane losy genów - proces pseudogenizacji"
  Wojciech Soboń
  August 24 2015, 11:00 am

 20. "Znaczniki epigenetyczne i ich dziedziczenie"
  Aleksander Czeszyk
  September 2 2015, 11:00 am

 21. "Poszukiwanie sekwencji ortologicznych"
  Liliana Sokół
  September 4 2015, 13:00 pm

 22. "Optymalizacja kodu genetycznego"
  Szymon Faliński
  September 7 2015, 10:00 am

 23. "biogram: a toolkit for n-gram analysis"
  Michał Burdukiewicz
  September 14 2015, 10:00 am

 24. "Analiza filogenetyczna mikroorganizmów glebowych uzyskanych z MDRS."
  Agnieszka Rumińska
  September 14 2015, 11:00 am

 25. "Signal peptides of Apicomplexa"
  Michał Burdukiewicz
  October 19 2015, 10:00 am

 26. "Evolution of Toc34 and Toc159 receptors recognizing plastid transit peptides"
  Michael Nikiel
  November 5 2015, 10:30 am

 27. "Ryzyko mutacji a skład nukleotydowy genów"
  Ewa Misiak
  November 9 2015, 10:00 am

 28. "Selection at the amino acid level can influence synonymous codon usage: implications for the study of codon adaptation in plastid genes. "
  Paweł Błażej
  November 23 2015, 10:30 am

 29. "Detection of premature stop codons"
  Małgorzata Grabińska
  November 30 2015, 10:30 am

 30. "Identification of regional structure in signal peptides"
  Michał Burdukiewicz (Zmiana daty)
  December 21 2015, 10:30 am

Pliki Cookies

Meritum

Archive