Archive conferences

1995-19961997-19981999-20002001-20022003-20042005-2006
2007-20082009-20102011-20122013-20142015-20162017-2018
2019-20202021-20222023-2024

Conferences 2001-2002
 1. Dudkiewicz M., Mackiewicz P., Szczepanik D., Dudek M. R., Cebrat S. 2001, Zastosowanie proteomów do badania odleglości filogenetycznej między bakteriami. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego 11-13 June 2001, Poznań, Polska. Streszczenia pp. 103

 2. Kowalczuk M., Mackiewicz P., Dudek M. R., Cebrat S. 2001, Precyzyjne prawo ewolucji genomów. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego 11-13 June 2001, Poznań, Polska. Streszczenia pp. 60

 3. Kowalczuk M., Mackiewicz P., Nowicka A., Dudek M. R., Cebrat S. 2001, ORFy krótsze niż 100 kodonów w genomie Saccharomyces cerevisiae. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego 11-13 June 2001, Poznań, Polska. Streszczenia pp. 107

 4. Kurdziel A., Cebrat S. 2001, Rola sprzężeń genetycznych w komputerowo symulowanych populacjach. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego 11-13 June 2001, Poznań, Polska. Streszczenia pp. 62

 5. Mackiewicz P., Szczepanik D., Nowicka A., Polak N., Dudek M. R., Cebrat S. 2001, Zróżnicowane tempo zabijania genów w zależności od ich położenia na chromosomie. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego 11-13 June 2001, Poznań, Polska. Streszczenia pp. 118

 6. Mackiewicz P., Kowalczuk M., Szczepanik D., Dudek M. R., Cebrat S. 2001, Number and coding probability of short ORFs in the Saccharomyces cerevisiae genome. The 20th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology 26-31 August 2001, Prague, Czech Republic. Yeast 18 pp. 106

 7. Mackiewicz P., Szczepanik D., Kowalczuk M., Dudek M. R., Cebrat S. 2001, Szacowanie liczby genów w genomach prokariotycznych. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego 11-13 June 2001, Poznań, Polska. Streszczenia pp. 112

 8. Mackiewicz P., Kowalczuk M., Gierlik A., Szczepanik D., Nowicka A., Łaszkiewicz A., Dudek M. R., Cebrat S. 2001, Replication Associated Mutational Pressure Generating Long Range Correlation in DNA. Conference: “Horizons in Complex Systems” 5-9 December 2001, Messina, Italy.

 9. Nowicka A., Kowalczuk M., Mackiewicz P., Dudkiewicz M., Dudek M. R., Cebrat S. 2001, Presja mutacyjna w genomie Borrelia burgdorferi. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego 11-13 June 2001, Poznań, Polska. Streszczenia pp. 114

 10. Szczepanik D., Mackiewicz P., Kowalczuk M., Smolarczyk K., Dudek M. R., Cebrat S. 2001, Zróżnicowane tempo ewolucji genów w genomach bakteryjnych XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego 11-13 June 2001, Poznań, Polska. Streszczenia pp. 118

 11. Bartkowiak A., Szustalewicz A., Cebrat S., Mackiewicz P. 2002, Visualization of coding and not-coding pieces of DNA using vector quantization and self organizing maps. The XXIth International Biometric Conference 21-26 July 2002, Freiburg, Germany. Proceedings – Abstracts of Special and contributed Paper Presentations pp. 171-172

 12. Cebrat S., Szymczak S., Łaszkiewicz A. 2002, Przewidywanie zmian struktury wiekowej populacji w modelu Penna. XXXI Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki 17-24 September 2002, Zakopane, Polska.

 13. Cebrat S., Kowalczuk M., Mackiewicz P., Mackiewicz D. 2002, The role of intergenic sequences in the genomes of sexually reproducing organisms. Polish-Japanese Bilateral Seminar on Bioinformatics 24-25 June 2002, Poznań, Polska.

 14. Cebrat S., Szymczak S., Łaszkiewicz A. 2002, Prediction of the Human Life Expectancy International Workshop on Complex Systems in Natural and Social Sciences 26-29 September 2002, Matrafured, Hungary.

 15. Cebrat S., Mackiewicz P., Mackiewicz D., Kowalczuk M. 2002, Aproksymowanie liczby genów w genomach prokariotycznych. XXXI Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki 17-24 September 2002, Zakopane, Polska.

 16. Kowalczuk M., Mackiewicz P., Mackiewicz D., Nowicka A., Dudkiewicz M., Łaszkiewicz A., Dudek M. R., Cebrat S. 2002, From mutational pressure to structure of genomes. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 18-22 September 2002, Wrocław, Polska. Streszczenia pp. 197-198

 17. Kowalczuk M., Mackiewicz P., Smolarczyk K., Dudek M. R., Cebrat S. 2002, Testowanie tablic mutacji dla genomów prokariotycznych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 18-22 September 2002, Wrocław, Polska. Streszczenia pp. 210-211

 18. Kowalczuk M., Mackiewicz P., Polak N., Nowicka A., Dudek M. R., Cebrat S. 2002, Tworzenie tablic mutacji dla genomów prokariotycznych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 18-22 September 2002, Wrocław, Polska. Streszczenia pp. 210

 19. Kowalczuk M., Mackiewicz P., Polak N., Smolarczyk K., Dudek M. R., Cebrat S. 2002, Presja mutacyjna w genomach prokariotycznych. Konferencja naukowa "Biotechnologia w Polsce" 25-28 September 2002, Gdańsk, Polska.

 20. Łaszkiewicz A., Szymczak S., Cebrat S. 2002, Jak przyłapać starość na gorącym uczynku, czyli symulacje Monte Carlo dynamiki populacji. Konferencja naukowa "Biotechnologia w Polsce" 25-28 September 2002, Gdańsk, Polska.

 21. Łaszkiewicz A., Szymczak S., Cebrat S. 2002, Higher mortality of the youngest organisms predicted by the Penna ageing model. Conference on Mathematical Modelling of Population Dynamics 24-28 June 2002, Będlewo, Polska.

 22. Łaszkiewicz A., Szymczak S., Cebrat S. 2002, Speciation effect in the Penna model. Conference on Mathematical Modelling of Population Dynamics 24-28 June 2002, Będlewo, Polska.

 23. Mackiewicz P., Łaszkiewicz A., Dudkiewicz M., Dudek M. R., Cebrat S. 2002, Ocena modeli ewolucji sekwencji nukleotydowych do określania odległości między sekwencjami. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 18-22 September 2002, Wrocław, Polska. Streszczenia pp. 209-210

 24. Mackiewicz P., Mackiewicz D., Kowalczuk M., Dudek M. R., Cebrat S. 2002, Przyczyny różnic w tempie dywergencji genów bakterii. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 18-22 September 2002, Wrocław, Polska. Streszczenia pp. 211

 25. Mackiewicz P., Mackiewicz D., Kowalczuk M., Banaszak J., Cebrat S. 2002, Symetria procesów rekombinacyjnych w genomach prokariotycznych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 18-22 September 2002, Wrocław, Polska. Streszczenia pp. 213

 26. Mackiewicz P., Mackiewicz D., Dudek M. R., Cebrat S. 2002, Wysokie tempo dywergencji blisko spokrewnionych genomów bakterii. Konferencja naukowa "Biotechnologia w Polsce" 25-28 September 2002, Gdańsk, Polska.

 27. Mackiewicz D., Mackiewicz P., Kowalczuk M., Dudek M. R., Cebrat S. 2002, Tempo translokacji genów między nićmi DNA. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 18-22 September 2002, Wrocław, Polska. Streszczenia pp. 212

 28. Mackiewicz D., Mackiewicz P., Kowalczuk M., Dudek M. R., Cebrat S. 2002, Rearanżacje pomiędzy nicią wiodącą i opózniającą w genomach bakteryjnych. Konferencja naukowa "Biotechnologia w Polsce" 25-28 September 2002, Gdańsk, Polska.

 29. Mackiewicz D., Mackiewicz P., Nowicka A., Dudek M. R., Cebrat S. 2002, Wpływ historii genów na strukturę drzew filogenetycznych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 18-22 September 2002, Wrocław, Polska. Streszczenia pp. 212

 30. Mackiewicz P., Kowalczuk M., Mackiewicz D., Dudek M. R., Cebrat S. 2002, Kodujące właściwości genomu drożdży Saccharomyces cerevisiae. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 18-22 September 2002, Wrocław, Polska. Streszczenia pp. 213

 31. Nowicka A., Duda A., Dudek M. R. 2002, Effect of variable surrounding on species creation. Conference on Mathematical Modelling of Population Dynamics 24-28 June 2002, Będlewo, Polska.

 32. Nowicka A., Dudek M. R. 2002, Wpływ zmiennych warunków środowiska na strukturę genetyczną gatunków. Konferencja naukowa "Biotechnologia w Polsce" 25-28 September 2002, Gdańsk, Polska.

 33. Stauffer D., Dudkiewicz M., Cebrat S. 2002, Geneza paralogów w genomach haploidalnych. Konferencja naukowa ”Biotechnologia w Polsce” 25-28 September 2002, Gdańsk, Polska.

 34. Stauffer D., Dudkiewicz M., Cebrat S. 2002, Redundancja informacji w genomach. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 18-22 September 2002, Wrocław, Polska. Streszczenia pp. 214

 35. Team of Department of Genomics . 2002, Approximation of the coding capacity of genomes. Partners in Project FP6. November, Aalborg, Denmark. Abstract Bio 002 pp. 32-33

Pliki Cookies

Meritum

Archive