Archive conferences

1995-19961997-19981999-20002001-20022003-20042005-2006
2007-20082009-20102011-20122013-20142015-20162017-2018
2019-20202021-2022

Conferences 2007-2008
 1. Bączkowski K., Nevozhay D.Dmitry , Kiraga J., Biecek P., Mackiewicz P., Cebrat S. 2007, Generowanie długich ramek odczytu przez geny w genomach prokariotycznych. II Polski Kongres Genetyki 18-20 September 2007, Warszawa, Polska. Streszczenia pp. 282-283

 2. Biecek P., Susłowicz K., Mackiewicz P., Mackiewicz D., Kiraga J., Cebrat S. 2007, Analiza składu nukleotydowego i kodonowego w okolicach sygnału stop translacji w genomach prokariotycznych. II Polski Kongres Genetyki 18-20 September 2007, Warszawa, Polska. Streszczenia pp. 289-290

 3. Biecek P. 2007, Zastosowania statystyki i informatyki w genomice i badaniach dynamiki populacji. Seminaria Matematyczne metody biologii. Uniwersytet Warszawski 12 grudzien 2007, Warszawa, Polska.

 4. Biecek P. 2007, Detekcje wielowymiarowych interakcji wykorzystując metody analizy skupień II Polski Kongres Genetyki 17 wrzesien 2007, Warszawa, Polska.

 5. Bońkowska K., Cebrat S. 2007, Modeling the age structured population without the logistic equation of Verhulst. How to bridge theoretical predictions to empirical data. , Torino, Italy.

 6. Bońkowska K., Kula M., Biecek P., Cebrat S. 2007, Pandemics and immune memory in the noisy Penna model. SPIE Conference, Noise and Fluctuations in Biological, Biophysical and Biomedical Systems 20-24 May 2007, Florence, Italy.

 7. Cebrat S. 2007, Sympatric speciation and population expansion. COST ’07 , Palermo, Italy.

 8. Cebrat S. 2007, Optimisation of asymmetric mutational pressure and selection pressure around the universal genetic code. From Genetics to Mathematics, MCRTN Marie Curie Research Training Network , Zbąszyń, Polska.

 9. Cebrat S., Biecek P., Bońkowska K. 2007, White noise and synchronization shaping the age structure of the human population. SPIE Conference, Noise and Fluctuations in Biological, Biophysical and Biomedical Systems 20-24 May 2007, Florence, Italy.

 10. Cebrat S. 2007, Symulacje komputerowe ewolucji genom??w. II Polski Kongres Genetyki 18-20 September 2007, Warszawa, Polska.

 11. Cebrat S., Waga W., Zawierta M., Mackiewicz D. 2007, Interplay between Inbreeding and Intragenomic Recombination Responsible for Sympatric Speciation. Genetic and Biological Networks, ECCS ‘07 , Dresden, Germany.

 12. Cebrat S. 2007, Modeling the evolution of age structured populations and ageing processes. From Genetics to Mathematics, MCRTN Marie Curie Research Training Network , Zbąszyń, Polska.

 13. Cebrat S. 2007, Strategy of genome evolution in the expanding populations. Evolutionary Computation and Global Optimization 2007 Conference 11-14 June 2007, Będlewo, Polska.

 14. Cebrat S. 2007, Phenomena associated with sympatric speciation in the expanding populations. Max Born 23 , Polanica-Zdrój, Polska.

 15. Cebrat S. 2007, Genome evolution during speciation. From Genetics to Mathematics, MCRTN Marie Curie Research Training Network , Zbąszyń, Polska.

 16. Kiewra D., Sobczyński M. 2007, Ryzyko zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi na terenia Wrocławia i Slężańskiego Parku Krajobrazowego. IX Miedzynarodowe Sympozjum Stawonogi Pasożytnicze, Alergogenne i Jadowite Znaczenie Medyczne i Sanitarne 15-18 May 2007, Kazimierz Dolny, Polska.

 17. Łoś P., Pitts N., Longbottom C., Hall A., Czajczynska-Waszkiewicz A., Masalski M., Biecek P., Kochan S. 2007, Ac-Impedance Spectroscopy technique for the detection of dental caries in human teeth 54th Annual ORCA Congress 2007, Helsingor , Denmark. Caries Res. 2007 Vol.41 nr 4; s.296-297 poz.80, Abstracts of the 54th Annual ORCA Congress pp. 296-297

 18. Mackiewicz P., Moszczyński K., Bodył A. 2007, Analiza strukturalna i ewolucja osobliwego genomu plastydowego bruzdnicy Adenoides eludens (Dinoflagellata). II Polski Kongres Genetyki 18-20 September 2007, Warszawa, Polska. Streszczenia pp. 82-83

 19. Mackiewicz P., Moszczyński K., Bodył A. 2007, Phylogenetic and structural analysis of the pecuilar plastid genome of Adenoides eludens (Dinoflagellata). The 10th International Colloquium on Endocytobiology and Symbiosis 10-13 September 2007, Gmunden, Austria. Book of Abstracts pp. 42

 20. Mackiewicz D., Kiraga J., Mackiewicz P., Biecek P., Bączkowski K., Cebrat S. 2007, Zależność między punktem izoelektrycznym białek proteomów bakterii a warunkami ich życia. II Polski Kongres Genetyki 18-20 September 2007, Warszawa, Polska. Streszczenia pp. 104-105

 21. Mackiewicz D., Waga W., Cebrat S. 2007, Computer modeling of genome evolution during sympatric speciation. COST "Global versus local dynamics on networks", ECCS ’07 , Dresden, Germany.

 22. Mackiewicz P., Wyroba E. 2007, Analiza filogenetyczna i taksonomiczna białek Rab7 i Rab9. II Polski Kongres Genetyki 18-20 September 2007, Warszawa, Polska. Streszczenia pp. 228

 23. Rydzanicz K., Sobczyński M. 2007, Szacowanie wpływu środowiska na efektywność działania mikrobiologicznych larwicydów wobec komarów Culex pipiens molestus. IX Miedzynarodowe Sympozjum Stawonogi Pasożytnicze, Alergogenne i Jadowite Znaczenie Medyczne i Sanitarne 15-18 May 2007, Kazimierz Dolny, Polska.

 24. Sobczyński M., Mackiewicz P., Lipiński P., Cebrat S. 2007, Zastosowanie sieci Kohonena i algorytmów ewolucyjnych do różnicowania proteomów prokariotycznych. II Polski Kongres Genetyki 18-20 September 2007, Warszawa, Polska. Streszczenia pp. 283-284

 25. Sobczyński M., Mackiewicz P., Cebrat S. 2007, Zależności między składem aminokwasowym proteomów prokariotycznych a ich filogenezą i właściwościami ekologicznymi. II Polski Kongres Genetyki 18-20 September 2007, Warszawa, Polska. Streszczenia pp. 283

 26. Waga W., Mackiewicz D., Zawierta M., Cebrat S. 2007, Modeling the genetic phenomena responsible for sympatric speciation. Statphys 23 , Genua, Italy.

 27. Waga W., Mackiewicz D., Zawierta M., Bońkowska K., Cebrat S. 2007, Inbreeding and crossover rate determine space for life. How to bridge theoretical predictions to empirical data , Torino, Italy.

 28. Waga W., Cebrat S. 2007, How the local, limited interactions affect the evolution? Erice ’07 Statistical physics of social dynamics: opinions, semiotic dynamics, language. , Erice, Italy.

 29. Zaczyńska E., Czarny A., Jankowska E. A., Sobczyński M., Ponikowski P. 2007, NF-kappa-B expression in mononuclear cells from patients with chronic heart failure that observed in endotoxin tolerance. IV Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Immunomodulacja: badania doświadczalne i kliniczne. 25-26 May 2007, Jurata, Polska.

 30. Biecek P. 2008, Wybrane zagadnienia związane z testowaniem zbioru hipotez o hierarchicznej strukturze zależności Seminaria statystyka matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne. IMPAN 17 styczen 2008, Warszawa, Polska.

 31. Biecek P. 2008, Analiza sekwencji DNA w pobliżu miejsca terminacji translacji w różnych prokaryotach. Matematyczne metody biologii, seminarium UW 23 04 2008, Warszawa, Polska.

 32. Biecek P. 2008, Testing procedures for Hierarchically Related Hypotheses and some examples in functional genomics The 3rd Warsaw-Berlin Workshop on Computational Biology 7 marzec 2008, Berlin, Niemcy.

 33. Biecek P., Zagdanski A., Cebrat S. 2008, Improving the detection performance for gene set functional enrichment and transcription factor binding sites analysis RECOMB 2008 29 03 2008, Singapur, Singapur.

 34. Biecek P. 2008, Projekt HapMap, prezentacja danych oraz przykładowe wyniki analizy sprzężeń pomiędzy loci Seminaria Biologii Obliczeniowej. Uniwersytet Warszawski 13 styczen 2008, Warszawa, Polska.

 35. Biecek P., Cebrat S. 2008, Why the Y chromosome shrinks and women live longer than men Systems Biology Seminar 27 07 2008, Aberdeen, Scotland.

 36. Biecek P., Mackiewicz P., Mackiewicz D., Banaszak J., Cebrat S. 2008, Analysis of translation termination sites in prokaryotes Bioinformatics 2008 24-27 April 2008, Warszawa, Polska. Book of Abstracts pp. 7

 37. Cebrat S., Biecek P. 2008, Dlaczego chromosom Y jest krótki a kobiety żyją dłużej? Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych 19 05 2008, Wrocław, Polska.

 38. Cebrat S. 2008, Fecundity, kinship and genome structure Proteomics Meets Medicine 10.10.2008, Wrocław, Poland.

 39. Cebrat S. 2008, Problemy z zapłodnieniem in vitro UNESCO Chair of Interdysciplinary Studies 08 02 2008, Wrocław, Polska.

 40. Cebrat S. 2008, Ab-zymy i Lamarck Studium Generale 08.06.2008, Wrocław, Polska.

 41. Cebrat S., Biecek P. 2008, Evolution of sex chromosomes – why Y chromosome shrinks ECCS Jeruzalem 13 - 21 09. , Jerozolima, Izrael.

 42. Cebrat S., Zawierta M., Waga W., Bońkowska K., Mackiewicz D. 2008, The role of kinship in the fertility and genome and population evolution European Conference Mathematical and Theoretical Biology 29 07 2008, Edinburgh, Scotland.

 43. Cebrat S., Waga W., Zawierta M. 2008, Non-monotonous relation between fecundity and kinship or relation between the crossover rate and inbreeding coefficient The Congress of Biochemistry and Cell Biology 7-11.09., Olsztyn, Polska. Acta Biochimica Polonica, 55(s3) pp. 38

 44. Cebrat S. 2008, Ab-zymy i Lamarck Studium Generale 08.06.2008, Wrocław, Polska.

 45. Cebrat S., Zawierta M., Waga W. 2008, Modelling the relation between kinship and fertility 12th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles 23 - 26 09 2008, Marseille, Francja.

 46. Cebrat S., Zawierta M., Waga W. 2008, Modeling the evolution of eukaryotic chromosomes Polish-Russian Biotechnology Symposium 15-17. 10, Moscow, Russia.

 47. Cebrat S., Zawierta M., Waga W. 2008, Phase transition in the biological evolution Evolution and Physics, Concepts, Models and Applications 20 - 23. 01. 2008, Bad Honnef, Niemcy.

 48. Cebrat S. 2008, Czy ewolucja ewoluuje Studium Generale 24.04.2008, Wrocław, Polska.

 49. Cebrat S., Biecek P. 2008, Why Y chromosome is short and women live longer than men Dynamics of Complex Systems 08 03 2008, Warszawa, Polska.

 50. Gisterek I., Matkowski R., Sedlaczek P., Szewczyk K., Staszek U., Biecek P., Lacko A., Bebenek M., Pudelko M., Kornafel J. 2008, Vascular Endothelial Growth Factor C serum levels in patients with breast cancer ESTRO27 14 September 2008, Goteborg, Sweden. Radiotherapy and Oncology, Journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology Volume 88 Supplement 2
  [Download]

 51. Mackiewicz P., Biecek P., Mackiewicz D., Kiraga J., Bączkowski K., Sobczyński M., Cebrat S. 2008, Optimisation of Asymmetric Mutational Pressure and Selection Pressure Around the Universal Genetic Code. Computational Science – ICCS 2008, 8th International Conference 23-25.06.2008, Kraków, Polska. Lecture Notes in Computer Science, 5103 pp. 100-109
  [Download]

 52. Mackiewicz P., Wyroba E. 2008, Evolution of Rab7 and Rab9 proteins. Bioinformatics 2008 Conference 24-27 April 2008, Warszawa, Polska. Book of Abstracts pp. 49

 53. Pitts N., Longbottom C., Hall A., Czajczynska-Waszkiewicz A., Łoś P., Masalski M., Biecek P., Christie A. 2008, Diagnostic Accuracy of an Optimised AC Impedance Device to Aid Caries Detection and Monitoring 55th ORCA 2008, Groningen, The Netherlands. Caries Res 2008;42:185-238 Vol 42. No 3 pp. 185-238
  [Download]

 54. Rychta E., Brzostek A., Bacolla A., Mackiewicz P., Dziadek J. 2008, Niezwykłe struktury DNA. Wewnętrzny mutagen czy zródło zmienności genomu mykobakterii? Replikacja i segregacja bakteryjnego materiału genetycznego , Szczepanów, Polska.

 55. Rychta E., Brzostek A., Bacolla A., Mackiewicz P., Dziadek J. 2008, Unusual DNA structures as endogenous mutagen or the source of genetic instability in mycobacterial genome Warsztaty Mikrobiot 2008, I Ogólnopolskie Warsztaty Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Srodowiska 25-26 wrzesień 2008, Łódz, Polska.

 56. Rychta E., Brzostek A., Bacolla A., Mackiewicz P., Dziadek J. 2008, Unusual DNA structures as endogenous mutagen or the source of genetic instability in mycobacterial genome Międzynarodowa Konferencja Komitetu Mikrobiologii PAN, Wydziału II Nauk Biologicznych PAN i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Vaccines: plant biotechnology, cancer and infectious diseases therapy 28-29 November 2008, Warszawa, Polska.

 57. Rymaszewska J., Wojtynska R., Biecek P., Kustrzycki W., Dzielak K. 2008, Depression and anxiety of CABG patients - long-term follow-up European Psychiatry Volume 23, numero S2 April 2008, , France. Doi : 10.1016/j.eurpsy.2008.01.230 pp. 63
  [Download]

 58. Sieradzki A., Okolow T., Adamowski T., Kiejna A., Trafidlo E., Weyde W., Biecek P., Morawska N. 2008, Sleep disorders in patients with end-stage renal disease. European Psychiatry Volume 23, numero S2 April 2008, , France. Doi : 10.1016/j.eurpsy.2008.01.591 pp. 280-281
  [Download]

 59. Sobczyński M., Mackiewicz P., Lipiński P., Cebrat S. 2008, The application of Self Organizing Maps and evolutionary algorithms to distinguish bacterial proteomes. 7th World Congress in Probability and Statistics 14 – 19, July, 2008, , Singapore. Program, Abstracts and Directory of Participants pp. 188-189

 60. Sobczyński M., Mackiewicz P., Cebrat S. 2008, Relationship between amino acid composition and ecological properties of Prokaryotes. Bioinformatics 2008 Conference 24-27.04.2008, Warszawa, Polska. Book of Abstracts pp. 77

 61. Waga W., Zawierta M. 2008, Sympatric speciation in populations with high inbreeding coefficient Evolution and Physics, Concepts, Models and Applications 20 - 23. 01. 2008, Bad Honnef, Niemcy.

 62. Zawierta M., Waga W. 2008, Sympatric speciation in panmictic populations Evolution and Physics, Concepts, Models and Applications 20 - 23. 01. 2008, Bad Honnef, Niemcy.

 63. Zynek-Litwin M., Kuzniar J., Marchewka Z., Kopec W., Kusztal L., Patrzalek D., Biecek P., Dlugosz A., Klinger M. 2008, Transplantation. 86(2S) Supplement:308 Transplantation 27 July 2008, Sydney, Australia. Transplantation
  [Download]

 64. Zynek-Litwin M., Kuzniar J., Marchewka Z., Kopec W., Kusztal L., Szymanska B., Patrzalek D., Biecek P., Klinger M. 2008, Neutrophils degranulation marker - leucocyte elastase-A1protease inhibitor complex: a comparative study with classic (A1M, B2M) and novel (NGAL, IL-18) kidney graft injury markers. Transplantation. 86(2S) Supplement:359 27 July 2008, Sydney, Australia. Transplantation
  [Download]

Pliki Cookies

Meritum

Archive