Archive conferences

1995-19961997-19981999-20002001-20022003-20042005-2006
2007-20082009-20102011-20122013-20142015-20162017-2018
2019-20202021-2022

Conferences 2003-2004
 1. Bartkowiak A., Szustalewicz A., Cebrat S., Mackiewicz P. 2003, Kohonen's self-organizing maps in visualizing of some yeast DNA data. LX Scientific Session of the Polish Biometric Society 5 December 2003, Poznań, Polska. Listy Biometryczne – Biometrical Letters 40(2) pp. 85

 2. Dudkiewicz M., Mackiewicz P., Nowicka A., Kowalczuk M., Mackiewicz D., Polak N., Smolarczyk K., Banaszak J., Dudek M. R., Cebrat S. 2003, Evolution of protein coding sequences under directional mutational pressure. The XVII Max Born Symposium 22-25 September 2003, Lądek-Zdrój, Polska. Book of Abstracts pp. 14

 3. Dudkiewicz M., Mackiewicz P., Nowicka A., Kowalczuk M., Mackiewicz D., Polak N., Smolarczyk K., Dudek M. R., Cebrat S. 2003, Properties of Genetic Code under Directional, Asymmetric Mutational Pressure. Computational Science – ICCS 2-4 June 2003, St. Petersburg, Russia. Lecture Notes in Computer Science 2657 pp. 343-350

 4. Kowalczuk M., Dudkiewicz M., Polak N., Dudek M. R., Cebrat S. 2003, Asymmetric mutational pressure associated with replication and strategy of gene evolution. XIX International Congress of Genetics 6-11 July 2003, Melbourne, Australia. Book of Abstracts pp. 138

 5. Mackiewicz P., Mackiewicz D., Nowicka A., Smolarczyk K., Łaszkiewicz A. 2003, Gene inversions and rate of their divergence. XIX International Congress of Genetics 6-11 July 2003, Melbourne, Australia. Book of Abstracts pp. 24

 6. Nowicka A., Mackiewicz P., Dudkiewicz M., Mackiewicz D., Kowalczuk M., Cebrat S., Dudek M. R. 2003, Correlation between mutation pressure, selection pressure and occurrence of amino acids. Computational Science – ICCS 2-4 June 2003, St. Petersburg, Russia. Lecture Notes in Computer Science 2658 pp. 650-657

 7. Banaszak J. 2004, Selection pressure on isoelectric point of proteins. Herbstseminar in Chribska "Bioinformatics and Biochemistry" October 2004, Chribska, Czech Republic.

 8. Banaszak J., Mackiewicz P., Polak N., Kowalczuk M., Mackiewicz D., Smolarczyk K., Dudkiewicz M., Dudek M. R., Cebrat S. 2004, Punkt izoelektryczny białek – analizy proteomów i symulacje komputerowe. Polski Kongres Genetyki, XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka 6-9 September 2004, Gdańsk, Polska. Streszczenia pp. 206-207

 9. Bartkowiak A., Cebrat S., Mackiewicz P. 2004, Probabilistic PCA and neural networks in search of representative features for some yeast genome data. The Symposium On Methods Of Artificial Intelligence AI-Meth 2004 and The Workshop On Knowledge Acquisition In Mechanical Engineering 17-19 November 2004, Gliwice, Polska. Proceedings Of The Symposium On Methods Of Artificial Intelligence AI-Meth 2004 and The Workshop On Knowledge Acquisition In Mechanical Engineering pp. 17-18
  [Download]

 10. Bączkowski K., Mackiewicz P., Kowalczuk M., Dudek M. R., Cebrat S. 2004, Poszukiwanie sekwencji kodujących wsród krótkich ORFów w genomie drożdży Saccharomyces cerevisiae. Polski Kongres Genetyki, XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka 6-9 September 2004, Gdańsk, Polska. Streszczenia pp. 207

 11. Bocer T., Wołoszyńska M., Mackiewicz P., Jańska H. 2004, The fragment of the chloroplast DNA was acquired by bean mitochondrial genome by horizontal DNA transfer. The 29th Meeting of the Federation of the Biochemical Societies 26 June - 1 July 2004, Warszawa, Polska. EJB, The FEBS Journal 271 (suppl. 1) pp. 213

 12. Cebrat S. 2004, Gene evolution under directional, asymmetric mutational pressure. Workshop Application of Genomics and Bioinformatics in Animal Biotechnology 3 February 2004, Sucha Beskidzka, Polska.

 13. Cebrat S., Radomski J. P., Stauffer D. 2004, Genetic Paralog Analysis and Simulations. Computational Science – ICCS 6-9 June 2004, Kraków, Polska. Lecture Notes in Computer Science 3039 pp. 709-717

 14. Cebrat S. 2004, Concert of the mutational and selection pressure on the genetic code. Computational and Mathematical Population Dynamics 7 Destobio 3 21-25 June 2004, Trento, Italy.

 15. Cebrat S. 2004, Introns, gamete preselection and two meiotic divisions in sex reproduction. Herbstseminar in Chribska "Bioinformatics and Biochemistry" October 2004, Chribska, Czech Republic.

 16. Cebrat S. 2004, Monte Carlo simulations of genes, genome and populations evolution. I Conference of COST Action P10 – Physics of Risk. April 2004, Nyborg, Denmark.

 17. Cebrat S., Pękalski A. 2004, The Role of Dominant Mutations in the Population Expansion. Computational Science – ICCS 6-9 June 2004, Kraków, Polska. Lecture Notes in Computer Science 3039 pp. 765-770

 18. Mackiewicz P., Zakrzewska-Czerwińska J., Zawilak A., Dudek M. R., Cebrat S. 2004, Reguły wyznaczania regionu inicjacji replikacji w genomach bakteryjnych. Polski Kongres Genetyki, XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka 6-9 September 2004, Gdańsk, Polska. Streszczenia pp. 189-190

 19. Mackiewicz P. 2004, Identyfikowanie regionu inicjacji replikacji chromosomów bakterii in silico. Seminarium z cyklu "Obliczeniowa biologia", w ramach Centrum Zastosowań Matematyki, Instytutu Matematycznego PAN 15 November 2004, Warszawa, Polska.

 20. Mackiewicz P., Dudkiewicz M., Kowalczuk M., Mackiewicz D., Banaszak J., Polak N., Smolarczyk K., Nowicka A., Dudek M. R., Cebrat S. 2004, Differential Gene Survival under Asymmetric Directional Mutational Pressure. Computational Science – ICCS 6-9 June 2004, Kraków, Polska. Lecture Notes in Computer Science 3039 pp. 687-693

 21. Mackiewicz D., Polak N. 2004, Simulation and analyses of the gene sequence divergence. Herbstseminar in Chribska "Bioinformatics and Biochemistry" October 2004, Chribska, Czech Republic.

 22. Polak N., Mackiewicz P., Banaszak J., Dudkiewicz M., Kowalczuk M., Mackiewicz D., Smolarczyk K., Dudek M. R., Cebrat S. 2004, Zależność stabilności genów od ich długości. Polski Kongres Genetyki, XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka 6-9 September 2004, Gdańsk, Polska. Streszczenia pp. 205-206

 23. Polak N., Banaszak J., Mackiewicz P., Dudkiewicz M., Kowalczuk M., Mackiewicz D., Smolarczyk K., Nowicka A., Dudek M. R., Cebrat S. 2004, How Gene Survival Depends on Their Length. Computational Science – ICCS 6-9 June 2004, Kraków, Polska. Lecture Notes in Computer Science 3039 pp. 694-699

 24. Smolarczyk K., Mackiewicz P., Polak N., Banaszak J., Dudkiewicz M., Kowalczuk M., Mackiewicz D., Dudek M. R., Cebrat S. 2004, Ewolucja genów w asymetrycznych genomach bakteryjnych. Polski Kongres Genetyki, XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka 6-9 September 2004, Gdańsk, Polska. Streszczenia pp. 206

 25. Wołoszyńska M., Bocer T., Mackiewicz P., Jańska H. 2004, A fragment of chloroplast DNA was transferred horizontally from magnoliids to mitochondrial genome of Phaseolus. Gordon Research Conference Mitochondria & Chloroplasts 25-30 July 2004, Kimball Union Academy Meriden, USA.

Pliki Cookies

Meritum

Archive