Archive conferences

1995-19961997-19981999-20002001-20022003-20042005-2006
2007-20082009-20102011-20122013-20142015-20162017-2018
2019-20202021-2022

Conferences 2019-2020
 1. Aloqalaa D. A., Kowalski D. R., Błażej P., Wnętrzak M., Mackiewicz D., Mackiewicz P. 2019, The impact of the transversion/transition ratio on the optimal genetic code graph partition. The 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019 22-24 February 2019, Praque, Czech Republic. Abstracts, Paper Nr: 17; Proceedings, Volume 3: BIOINFORMATICS, Papers pp. 55-65

 2. Błażej P., Wnętrzak M., Mackiewicz P. 2019, Theoretical model of genetic code structure evolution. Sixth International Conference in Code Biology 3-7 June 2019, Friedrichsdorf, Germany. Abstracts pp. 33

 3. Burdukiewicz M., Sidorczuk K., Rödiger S., Gagat P. 2019, Did the targeting signals for mitochondria and plastids evolve from ancient antimicrobial peptides? Annual meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution, SMBE 2019 21-25 July 2019, Manchester, United Kingdom. Abstract Book pp. 402

 4. Burdukiewicz M., Sidorczuk K., Pietluch F., Rafacz D., Rödiger S., Gagat P. 2019, Did the targeting signals for mitochondria and plastids evolve from antimicrobial peptides? XII Symposium of Polish Bioinformatics Society 19-21 September 2019, Kraków, Poland. Book of abstracts pp. 62

 5. Chilimoniuk J., Burdukiewicz M., Sobczyk P., Rödiger S., Kotulska M., Mackiewicz P. 2019, AmyloGram: the R package and a Shiny server for amyloid prediction. Why R? 2019 Conference 26-29 September 2019, Warszawa, Poland.

 6. Chilimoniuk J., Burdukiewicz M., Sobczyk P., Rödiger S., Kotulska M., Mackiewicz P. 2019, AmyloGram: prediction of amyloid sequences in R. The Conference for users of the R Language satRday, 17-18 May 2019, Gdańsk, Poland. Book of abstracts pp. 14

 7. Chilimoniuk J., Burdukiewicz M., Sobczyk P., Rödiger S., Kotulska M., Mackiewicz P. 2019, AmyloGram: prediction of amyloid sequences in R. EuPA: XIII. Annual Congress of the European Proteomics Association: From Genes via Proteins and their Interactions to Functions 24-28 March 2019, Potsdam, Germany.

 8. Chilimoniuk J., Burdukiewicz M., Mackiewicz P. 2019, Co-evolution of curli components CsgA and CsgB. The Annual Conference 2019 of the Association for General and Applied Microbiology (Jahrestagung 2019 der Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie), VAAM 17-20 March 2019, Mainz, Germany. Abstracts pp. 152-153

 9. Gagat P., Sidorczuk K., Pietluch F., Rödiger S., Burdukiewicz M. 2019, Antimicrobial peptides and the evolution of mitochondria and plastid targeting signals. The 7th Polish Evolutionary Conference (PEC) 18-20 September 2019, Gdańsk, Poland. Programme and abstracts pp. 33

 10. Kotulska M., Burdukiewicz M., Szulc N., Gąsior-Glogowska M., Chilimoniuk J., Mackiewicz P., Sneideris T., Smirnovas V. 2019, How robust are bioinformatical methods to imperfect training data in recognition of amyloid protein aggregates? Amyloid Diseases And Amyloid Mechanisms (ADAM 8) 28-30 August 2019, Lund, Sweden. Book of Abstracts pp. 10

 11. Kuźnik-Kowalska E., Proćków M., Pieńkowska J., Mackiewicz P. 2019, Trochulus hispidus and T. coelomphala interbreed despite distinct genital morphology and genetic differences. World Congress of Malacology 11–16 August 2019, Pacific Grove, CA, USA. Book of Abstracts pp. 253

 12. Kwasniak-Owczarek M., Tomal A., Mackiewicz P., Kazmierczak U., Jańska H. 2019, Identification of sRNAs resembling clustered organellar sRNAs (cosRNAs) in ribo-seq data 11th International Conference for Plant Mitochondrial Biology 10-15 March 2019, Ein Gedi, Israel. Scientific Program pp. 24

 13. Lemanik A., Baca M., Wertz K., Socha P., Popović D., Tomek T., Lipecki G., Kraszewska A., Miękina B., Żeromska A., Pereswiet-Soltan A., Szyndlar Z., Cieśla M., Rak K., Skłucki J., Valde-Nowak P., Mackiewicz P., Nadachowski A. 2019, Przemiany zespołów fauny kręgowców i aktywność paleolitycznych populacji ludzkich – rekonstrukcja środowiska przy końcu pleniglacjału (GS-2a) i na początku późnego glacjału (GI-1e) na Podhalu Zebranie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU 18 pażdziernik 2019, Kraków, Polska.

 14. Lemanik A., Baca M., Wertz K., Socha P., Popović D., Tomek T., Lipecki G., Mackiewicz P., Miękina B., Żeromska A., Pereswiet-Soltan A., Szyndlar Z., Nadachowski A. 2019, Wpływ globalnego ocieplenia na początku późnego glacjału (ok. 14700 lat temu) na przemiany fauny i środowiska w skali lokalnej (Kotlina Nowotarska, Karpaty Zachodnie). 4 Warsztaty "Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji” w ramach spotkań Konsorcjum "Centrum Badań nad Fauną Plejstocenu Europy (CBFPE)”, Uniwersytet Wrocławski 14-15 maja 2019, Sienna, Stronie Śląskie, Polska. Program pp. 18

 15. Lemanik A., Baca M., Wertz K., Socha P., Popović D., Tomek T., Lipecki G., Kraszewska A., Mackiewicz P., Miękina B., Żeromska A., Pereswiet-Soltan A., Szyndlar Z., Cieśla M., Valde-Nowak P., Nadachowski A. 2019, The impact of major warming that occurred ~14.7 ka cal BP on environmental changes at the local scale (Orawa-Nowy Targ Basin, Western Carpathians, Poland) and the activity of Final Palaeolithic hunters. 3rd Conference World of Gravettian Hunters 20-24 May 2019, Kraków, Poland. Abstracts pp. 43-44

 16. Lemanik A., Baca M., Wertz K., Socha P., Popović D., Tomek T., Lipecki G., Miękina B., Żeromska A., Pereswiet-Soltan A., Szyndlar Z., Mackiewicz P., Nadachowski A. 2019, The impact of major warming at ca. 14.7 ka cal BP on environment at local scale (Orawa-Nowy Targ Basin, Western Carpathians, Poland) on the basis of the succession of vertebrate communities. 8th European Congress of Mammalogy, ECM8 23-27 September 2019, Warsaw, Poland. Book of abstracts pp. 190

 17. Mackiewicz D., Posacki P., Burdukiewicz M., Błażej P. 2019, The strategy of reproduction and its role in Y chromosome evolution. Annual meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution, SMBE 2019 21-25 July 2019, Manchester, United Kingdom. Abstract Book pp. 324

 18. Mackiewicz P., Urantówka A. D., Kroczak A. 2019, Evolution of parrots’ mitochondrial genomes in terms of duplication and its relationships with longevity and body mass. Annual meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution, SMBE 2019 21-25 July 2019, Manchester, United Kingdom. Abstract Book pp. 834

 19. Niedziałkowska M., Doan K., Sykut M., Górny M., Stefaniak K., Piotrowska N., Jędrzejewska B., Ridush B., Pawełczyk S., Mackiewicz P., Stankovic A. 2019, Ecological niche of red deer (Cervus elaphus) and changes in its range in Europe and the Ural Mountains since the Late Pleistocene. 8th European Congress of Mammalogy, ECM8 23-27 September 2019, Warsaw, Poland. Book of abstracts pp. 115

 20. Niedziałkowska M., Doan K., Sykut M., Górny M., Stefaniak K., Piotrowska N., Jędrzejewska B., Ridush B., Pawełczyk S., Zachos F., Mackiewicz P., Schmölcke U., Kosintsev P., Makowiecki D., Charniauski M., Smith R., Krasnodębski D., Saarma U., Arakelyan M., Manaseryan N., Titov V. V., Hulva P., Balasescu A., Fyfe R., Woodbridge J., Trantalidou K., Pisarenko A., Dimitrijevic V., Wilczyński J., Foronova I., Lipecki G., Arabey A., Stankovic A. 2019, Zasięg i nisza ekologiczna jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Europie i zachodniej Azji w okresie od późnego plejstocenu do współczesności. 4 Warsztaty "Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji” w ramach spotkań Konsorcjum "Centrum Badań nad Fauną Plejstocenu Europy (CBFPE)”, Uniwersytet Wrocławski 14-15 maja 2019, Sienna, Stronie Śląskie, Polska. Program pp. 19

 21. Niedziałkowska M., Popović D., Baca M., Stefaniak K., Sykut M., Chibowski P., Suska-Malawska M., Mackiewicz P. 2019, Phylogeography, genetic diversity and habitat use of moose (Alces alces) in Eurasia in Late Pleistocene and Holocene - introduction to an on-going project. 8th European Congress of Mammalogy, ECM8 23-27 September 2019, Warsaw, Poland. Book of abstracts pp. 191

 22. Pietluch F., Sidorczuk K., Mackiewicz P., Gagat P. 2019, Untangling the puzzle of Archaeplastidia evolution with phylogenies of plastid-encoded proteins. The 7th Polish Evolutionary Conference (PEC) 18-20 September 2019, Gdańsk, Poland. Programme and abstracts pp. 48

 23. Pietluch F., Sidorczuk K., Mackiewicz P., Gagat P. 2019, Phylogenetic analyzes of plastid-encoded proteins untangle the Archaeplastida evolution. XII Symposium of Polish Bioinformatics Society 19-21 September 2019, Kraków, Poland. Book of Abstracts pp. 38

 24. Proćków M., Pieńkowska J., Strzała T., Kuźnik-Kowalska E., Proćkow J., Błażej P., Mackiewicz P. 2019, Factors influencing microevolutionary processes in taxonomically challenging land snail species of Trochulus (Gastropoda: Hygromiidae). World Congress of Malacology 11–16 August 2019, Pacific Grove, CA, USA. Book of Abstracts pp. 150

 25. Proćków M., Duda M., Kruckenhauser L., Maassen W. M., de Winter A. J., Mackiewicz P. 2019, Analizy genetyczne i morfologiczne Xerocampylaea waldemari zapomnianego gatunku z Bałkanów (Gastropoda: Hygromiidae: Urticicolini). XXXV Krajowe Seminarium Malakologiczne 15-17 maj 2019, Szczecin, Polska. Kobak J., Maltz T. K. (red.) Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań pp. 41-42

 26. Proćków M., Duda M., Kruckenhauser L., Maassen W. M., de Winter A. J., Mackiewicz P. 2019, Taxonomic status of the western Balkan species Xerocampylaea waldemari (Gastropoda: Hygromiidae: Urticicolini). World Congress of Malacology 11–16 August 2019, Pacific Grove, CA, USA. Book of Abstracts pp. 275

 27. Ratajczak U.Urszula , Stefaniak K., Żeromska A., Gagat P., Mackiewicz P. 2019, Differentiation of Pleistocene and recent Saiga in time and space based on morphometric study of cranial remains. 8th European Congress of Mammalogy, ECM8 23-27 September 2019, Warsaw, Poland. Book of abstracts pp. 192

 28. Ratajczak U.Urszula , Stefaniak K., Żeromska A., Gagat P., Mackiewicz P. 2019, Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie plejstoceńskiego i współczesnego suhaka w oparciu o analizy morfometryczne czaszki. 4 Warsztaty "Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji” w ramach spotkań Konsorcjum "Centrum Badań nad Fauną Plejstocenu Europy (CBFPE)”, Uniwersytet Wrocławski 14-15 maja 2019, Sienna, Stronie Śląskie, Polska. Program pp. 5

 29. Sidorczuk K., Pietluch F., Mackiewicz P., Gagat P. 2019, In silico identification and phylogeny of components responsible for protein import into thylakoids of Paulinella photosynthetic species. XII Symposium of Polish Bioinformatics Society 19-21 September 2019, Kraków, Poland. Book of abstracts pp. 39

 30. Sidorczuk K., Burdukiewicz M., Weinhӓusel A. 2019, PepBay: Implementation of Bayesian inference in the analysis of peptide arrays. Why R? 2019 Conference 26-29 September 2019, Warszawa, Poland.

 31. Sidorczuk K., Burdukiewicz M., Weinhӓusel A. 2019, Bayesian inference in big data analysis. The Conference for users of the R Language satRday 17-18 May 2019, Gdańsk, Poland. Book of abstracts pp. 21

 32. Valde-Nowak P., Nadachowski A., Madeyska T., Łanczont M., Hołub B., Komar M., Mroczek P., Standzikowski K., Kraszewska A., Cieśla M., Skłucki J., Rak K., Lemanik A., Baca M., Wertz K., Socha P., Popović D., Tomek T., Lipecki G., Miękina B., Żeromska A., Pereswiet-Soltan A., Szyndlar Z., Mackiewicz P. 2019, Nowe dane dotyczące środowiska i pradziejów końca pleniglacjału i późnego glacjału w okolicy Jaskini Obłazowej. 53. Sympozjum Speleologiczne 10-13 październik 2019, Szczawnica, Polska. Materiały, streszczenia wystąpień pp. 78-79

 33. Wnętrzak M., Błażej P., Mackiewicz D., Gagat P., Mackiewicz P. 2019, The standard genetic code is not as robust to amino acid replacements as its many alternative variants. Sixth International Conference in Code Biology 3-7 June 2019, Friedrichsdorf, Germany. Abstracts pp. 20

 34. Wnętrzak M., Błażej P., Mackiewicz D., Mackiewicz P. 2019, The genetic code structure reflects the impact of different types of translational inaccuracies. The 27th Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology and the 18th European Conference on Computational Biology, ISMB/ECCB 2019 21-25 July 2019, Basel, Switzerland.

 35. Żeromska A., Baca M., Popović D., Gagat P., Ratajczak U.Urszula , Stefaniak K., Mackiewicz P. 2019, Wyniki wstępnych analiz genetycznych wymarłych i współczesnych form suhaka. 4 Warsztaty "Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji” w ramach spotkań Konsorcjum "Centrum Badań nad Fauną Plejstocenu Europy (CBFPE)”, Uniwersytet Wrocławski 14-15 maja 2019, Sienna, Stronie Śląskie, Polska. Program pp. 6

 36. Burdukiewicz M., Chilimoniuk J., Sidorczuk K., Pietluch F., Rafacz D., Rödiger S., Gagat P. 2020, AmpGram – a novel tool for prediction of antimicrobial peptides. th Joint Conference of the DGHM & VAAM 8-11 March 2020, Leipzig, Germany. Programme pp. 135

 37. Chilimoniuk J., Gosiewska A., Słowik J., Weiss R., Deckert P. M., Rödiger S., Burdukiewicz M. 2020, Count data analysis with countfitteR Why R? 2020 24-27 September 2020, Warsaw, Poland.

 38. Chilimoniuk J., Gosiewska A., Słowik J., Weiss R., Deckert P. M., Rödiger S., Burdukiewicz M. 2020, countfitteR: count data analysis for precision medicine International Biotech Innovation Days 2020 (IBID) 28-29 October 2020, Senftenberg, Germany.

 39. Gornia J., Chibowski P., Sykut M., Baca M., Popović D., Stefaniak K., Mackiewicz P., Suska-Malawska M., Niedziałkowska M. 2020, Changes in the distribution and habitats of Eurasian moose (Alces alces) during the last 50 000 years. An introduction to the ongoing project Invertebrate and Vertebrate Paleontology day - IVPday 17-20 November 2020, Pisa, Italy. Fossilia

 40. Gornia J., Chibowski P., Sykut M., Baca M., Popović D., Stefaniak K., Mackiewicz P., Suska-Malawska M., Niedziałkowska M. 2020, Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie XI Konferencja Naukowa Młodzi w Paleontologii "Odkrywając tajemnice minionych er" 27 listopad 2020, Wrocław, Polska. Materiały konferencyjne pp. 10

 41. Mackiewicz P. 2020, Poszukiwanie przodków linii człowieka w oparciu o dane kopalne i molekularne. IV Konferencja Naukowa Odkrywając Paleobiologię, Relacja „człowiek – zwierzę” na tle zmian środowiska przyrodniczego w plejstocenie na obszarze Europy 11 grudzień 2020, Wrocław, Polska.

 42. Orlińska D., Ratajczak-Skrzatek U., Janina U., Stefaniak K., Mackiewicz P. 2020, Preliminary morphometric comparison of molar teeth and their enamel thickness in two bovids, Bison and Bos based od remains found in Polish caves Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, palaeofauna and human migrations across Central Europe, INQUA SEQS 2020 28 September 2020, Wroclaw, Poland. Conference Proceedings pp. 93

 43. Orlińska D., Ratajczak-Skrzatek U., Stefaniak K., Mackiewicz P. 2020, Wyniki wstępnej analizy morfometrycznej zębów trzonowych u przedstawicieli rodzaju Bison i Bos ze stanowisk jaskiniowych z terenu Jury krakowsko - Częstochowskiej (Polska) XI Konferencja Naukowa Młodzi w Paleontologii "Odkrywając tajemnice minionych er" 27 listopad 2020, Wrocław, Polska. Materiały konferencyjne pp. 27

 44. Sidorczuk K., Burdukiewicz M., Rafacz D., Pietluch F., Chilimoniuk J., Rödiger S., Gagat P. 2020, Prediction of antimicrobial peptides with AmpGram International Biotech Innovation Days 2020 (IBID) 28-29 October 2020, Senftenberg, Germany.

 45. Sidorczuk K. 2020, Reproducible analytic workflows in R with drake and renv Data Science Summit, the 4th edition 16 October 2020, Warsaw, Poland.

 46. Wnętrzak M., Błażej P., Mackiewicz P. 2020, Properties of the standard genetic code and its alternatives measured by codon usage from corresponding genomes The 13th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2020 24-26 February 2020, Valletta, Malta. Abstracts, Paper Nr: 24; Proceedings, Volume 3: BIOINFORMATICS, Papers pp. 44-51

 47. Żeromska A., Baca M., Popović D., Lemanik A., Fadeeva T., Agadzhanyan A., Horáček I., Rhodes S., Conard N. J., Krajcarz M., Desclaux E., Royer A., Rekovets L., Serdyuk N., Mackiewicz P., Nadachowski A. 2020, A genetic study of the European populations of tundra vole (Alexandromys oeconomus) based on ancient DNA. 3rd Meeting of the ICAZ Microvertebrate Working Group 1-2 September 2020, Tarragona, Spain. Abstracts book pp. 47

 48. Żeromska A. 2020, Czego możemy dowiedzieć się badając antyczny DNA? - Odtworzenie historii ewolucyjnej nornika północnego. IV Konferencja Naukowa Odkrywając Paleobiologię, Relacja „człowiek – zwierzę” na tle zmian środowiska przyrodniczego w plejstocenie na obszarze Europy 11 grudzień 2020, Wrocław, Polska.

Pliki Cookies

Meritum

Archive