Archive conferences

1995-19961997-19981999-20002001-20022003-20042005-2006
2007-20082009-20102011-20122013-20142015-20162017-2018
2019-20202021-20222023-2024

Conferences 2009-2010
 1. Błażej P. 2009, Robust estimation of the scale parameter in weighted models. The Pyrenees International Workshop on Statistics Probability and Operations Research. 15-18 September 2009, Jaca, Spain. Book of Abstracts pp. 37

 2. Bodył A., Mackiewicz P. 2009, Do cyanobacterial endosymbionts of the amoeba Paulinella chromatophora possess an import apparatus for nuclear-encoded proteins? A hypothesis based on analysis of their complete genome and other cyanobacterial genomes Workshop on Molecular Systematics of Amoebozoa and Rhizaria 12-13 January 2009, Geneva, Switzerland.

 3. Bodył A., Mackiewicz P., Stiller J. W., Gagat P. 2009, How are nuclear-encoded proteins imported into the cyanobacterial endosymbionts of Paulinella chromatophora Leopoldina-Symposium, Molecular Genetics of Chloroplasts and Mitochondria 20-23 September 2009, Berlin, Germany. Book of Abstracts pp. 48

 4. Bodył A., Mackiewicz P., Gagat P. 2009, Pre-sequences of class c iron-containing superoxide dismutases provide evidence for the former existence of a plastid in trypanosomatid parasites Leopoldina-Symposium, Molecular Genetics of Chloroplasts and Mitochondria 20-23 September 2009, Berlin, Germany. Book of Abstracts pp. 47

 5. Cebrat S. 2009, Biologiczne argumenty przeciwko zapłodnieniu in vitro (u człowieka). Sympozjum Naukowe Papieskiego Wydziału Teologicznego, Swiętość ludzkiego życia. Wokół Instrukcji 3 marzec 2009, Wrocław, Polska.

 6. Cebrat S. 2009, Problemy neo-darwinizmu 150 lat po Darwinie. Od syntezy chemicznej do biologii syntetycznej. Konferencja dedykowana profesorowi Andrzejowi Legockiemu z okazji 70 rocznicy urodzin. 19-20 pazdziernika 2009, Poznań, Polska.

 7. Cebrat S. 2009, Początek życia człowieka - miłość czy in vitro? XXXIX Wrocławskie Dni Duszpasterskie "Misterium Miłości" 27-29 sierpnia 2009 , Wrocław, Polska.

 8. Chrobak A., Szopa A., Rossowska J., Sobczyński M., Gabryś M. 2009, Flow cytometry as a potential instrument for non-invasive simple method of mild endometriosis diagnosis The 14th Leipziger Workshop: Cytomics and Regenerative Medicine and 7th International Workshop: Slide-Based Cytometry 2–4 April, Leipzig, Germany. Abstracts of the 14th Leipziger Workshop: Cytomics and Regenerative Medicine and 7th International Workshop: Slide-Based Cytometry, Cytometry Part A, Volume 75A (8) pp. 713

 9. Mackiewicz P., Wiszniowska T., Stefaniak K., Socha P., Olejniczak A. J., Nadachowski A. 2009, Analysis of dental enamel thickness in fossil bears Ursus spelaeus and U. wenzensis in comparison to selected representatives of mammals Paleontological Conference. Fossil Vertebrates – Morphology, Systematics, Evolution 3-5 December 2009, Wrocław, Polska. Abstracts pp. 37-38

 10. Rychta E., Brzostek A., Bacolla A., Mackiewicz P., Dziadek J. 2009, Unusual DNA structures as endogenous mutagen or the source of genetic instability in mycobacterial genome Machines on genes: enzymes that make, break, and move DNA and RNA. Biochemical Society Meeting 12 - 14 August 2009, Robinson College, Cambridge, United Kingdom.

 11. Rychta E., Brzostek A., Bacolla A., Mackiewicz P., Dziadek J. 2009, Unusual DNA structures as endogenous mutagen or the source of genetic instability in mycobacterial genome Konferencja: „Wyzwania współczesnej biologii komórki – genetyka molekularna, biologia systemów, bioinformatyka” (The Challenges of Contemporary Cell Biology – Molecular Genetics, System Biology, Bioinformatics) 20-21 April 2009, Łódz, Polska.

 12. Sochocka M., Zaczyńska E., Taboł A., Sobczyński M., Leszek J., Błach-Olszewska Z. 2009, Comparison of donapezil and Ginkgo biloba (EGb 761) effect on innate antiviral immunity of human leukocytes. VI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG) 3-4 grudnia 2009, Wrocław, Polska.

 13. Strzelecki J., Sobczyński M., Hryniewicz W., Sadowy E. 2009, Polymorphism of three selected virulence genes in Enterococcus faecalis. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 16-19 May 2009, Helsinki, Finland.

 14. Waga W. 2009, Sympatric speciation in populations distributed in uniformly changing environment. Physics and Competition of Conflicts, 1st annual meeting 28-30 May 2009, Rome, Italy. Abstracts pp. 54

 15. Wiszniowska T., Mackiewicz P., Socha P., Stefaniak K., Nowakowski D., Nadachowski A. 2009, Dental enamel structure in fossil bears Ursus spelaeus and U. wenzensis in comparison to different representatives of other Carnivora Paleontological Conference. Fossil Vertebrates – Morphology, Systematics, Evolution 3-5 December 2009, Wrocław, Polska. Abstracts pp. 67-68

 16. Błażej P. 2010, Robust estimation of the scale parameter and weighted distributions. International Conference on Robust Statistic 28 June - 2 July 2010, Prague, Czech Republic. Book of Abstracts pp. 14

 17. Błażej P., Mackiewicz P., Cebrat S. 2010, Using the genetic code wisdom for recognizing protein coding sequences. The 2010 International Conference on Bioinformatics & Computational Biology, BIOCOMP 2010 12-15 July 2010, Las Vegas Nevada, USA. Proceedings of the 2010 International Conference on Bioinformatics & Computational Biology, Vol. I pp. 302-305
  [Download]

 18. Błażej P., Mackiewicz P., Cebrat S. 2010, Nowe podejście do identyfikowania sekwencji kodujących białko w genomach prokariotycznych wykorzystujące modele Markowa III Polski Kongres Genetyki 12-15 września 2010, Lublin, Polska. Streszczenia pp. 233

 19. Bodył A., Mackiewicz P., Gagat P. 2010, Did trypanosomatid parasites contain a plastid in their evolutionary past? 14th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles 21-24 September 2010, Marseilles, France. Book of Abstracts: Poster 30

 20. Cebrat S., Waga W., Biecek P. 2010, Modelling evolution of Y chromosome, altruism and sexual antagonism or from biological to social conflicts Annual Meeting of COST Action MP0801:Physics of Competitions and Conflicts 27 May, Sofia Sunny Beach, Bulgaria.

 21. Cebrat S. 2010, Co to znaczy "losowy" w teorii ewolucji? III Polski Kongres Genetyki 12-15 września 2010, Lublin, Polska. Streszczenia pp. 204

 22. Gagat P., Mackiewicz P., Bodył A. 2010, How endomembrane-system mediated protein targeting into primary plastids could have evolved? 14th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles 21-24 September 2010, Marseilles, France. Book of Abstracts: PP9

 23. Gagat P., Mackiewicz P., Bodył A. 2010, W jaki sposób wyewoluował wewnątrzbłonowy szlak importu białek do plastydów pierwotnych? III Polski Kongres Genetyki 12-15 września 2010, Lublin, Polska. Streszczenia pp. 208

 24. Kowalski J., Cebrat S. 2010, Evolution of the recombination rate distribution along chromosome in Penna model. XVI Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie 14-18 września 2010, Krynica, Polska. Proceedings of the Sixteen National Conference on Applications of Mathematics in Bology and Medicine pp. 71-75

 25. Mackiewicz P., Bodył A. 2010, W jaki sposób białka kodowane przez jądro gospodarza są transportowane do endosymbiontów cyjanobakteryjnych u Paulinella chromatophora? III Polski Kongres Genetyki 12-15 września 2010, Lublin, Polska. Streszczenia pp. 259

 26. Mackiewicz D., Waga W., Zawierta M., Cebrat S. 2010, Rekombinacja a ewolucja chromosomów eukariotycznych III Polski Kongres Genetyki 12-15 września 2010, Lublin, Polska. Streszczenia pp. 57

 27. Mackiewicz D., Waga W., Zawierta M., Cebrat S. 2010, Strategies of eukaryotic chromosome evolution - comparing the real human and virtual, computer simulated genomes. The 18th Annual Meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution, SMBE 2010 4-8 July 2010, Lyon, France. Conference program pp. 33

 28. Mackiewicz P., Wyroba E. 2010, Duplication events in evolution of Rab7 and Rab9 proteins. The 18th Annual Meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution, SMBE 2010 4-8 July 2010, Lyon, France. Conference program pp. 32
  [Download]

 29. Mackiewicz P., Moszczyński K., Bodył A. 2010, Pochodzenie bakteryjne niektórych minichromosomów u bruzdnic Ceratium horridum i Pyrocystis lunula III Polski Kongres Genetyki 12-15 września 2010, Lublin, Polska. Streszczenia pp. 209

 30. Sergiel A., Sobczyński M. 2010, Monitoring stress in captive bears using non-invasive fecal enzyme immuno-assay (EIA). Sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Etologicznego 16 października, Warszawa, Polska. The book of abstracts pp. 22

 31. Sergiel A., Sobczyński M. 2010, Monitoring stress in captive bears using non-invasive fecal enzyme immuno-assay (EIA) The 19th International Conference on Bear Research and Management 16-22 May 2010, Tbilisi, Georgia.

 32. Sochocka M., Zaczyńska E., Sobczyński M., Czarny A., Taboł A., Leszek J., Błach-Olszewska Z. 2010, Influence of donepezil and Ginkgo Biloba extract (EGB 761) on innate antiviral immunity of human leukocytes The 4th European Congress of Virology 7-11 April 2010, Cernobbio, Lake Como, Italy.

 33. Strzała T., Kosowska B., Mackiewicz P., Pilot M., Moska M., Marszałek-Kruk B., Stamatis C., Mamuris Z. 2010, Charakterystyka genetyczna polskiej populacji zająca szaraka Lepus europaeus na podstawie mitochondrialnego DNA III Polski Kongres Genetyki 12-15 wrzesień 2010, Lublin, Polska. Streszczenia pp. 168

 34. Waga W., Mackiewicz D., Cebrat S. 2010, Genome evolution in the computer models of sympatric speciation in the spatially distributed populations The 18th Annual Meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution, SMBE 2010 4-8 July 2010, Lyon, France. Conference program pp. 35
  [Download]

 35. Waga W., Cebrat S. 2010, Computer modelling of biological conflicts in the human reproduction Annual Meeting of COST Action MP0801:Physics of Competitions and Conflicts 27 May, Sofia, Sunny Beach, Bulgaria.

 36. Wójcik E. A., Brzostek A., Bacolla A., Mackiewicz P., Dziadek J. 2010, Niezwykłe struktury DNA a niestabilność genomu mykobakterii III Polski Kongres Genetyki 12-15 września 2010, Lublin, Polska. Streszczenia pp. 240

 37. Wójcik E. A., Brzostek A., Bacolla A., Mackiewicz P., Dziadek J. 2010, Unusual DNA structures and instabilities in mycobacterial genome Warsztaty Mikrobiot 2010, II Ogólnopolskie Warsztaty Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Srodowiska 9-10 wrzesień 2010, Łódz, Polska.

 38. Zwolińska K., Piasecki E., Sobczyński M., Knysz B., Gąsiorowski J., Gładysz A. 2010, KIR3DL1/L1 and KIR3DL1/S1 genotypes against HIV-1 infection. The 4th European Congress of Virology 7-11 April 2010, Cernobbio, Lake Como, Italy.

Pliki Cookies

Meritum

Archive