Archive conferences

1995-19961997-19981999-20002001-20022003-20042005-2006
2007-20082009-20102011-20122013-20142015-20162017-2018
2019-20202021-20222023-2024

Conferences 2005-2006
 1. Banaszak J., Mackiewicz P., Kowalczuk M., Mackiewicz D., Polak N., Smolarczyk K., Sobczyński M., Bączkowski K., Dudek M. R., Cebrat S. 2005, How proteins evolve under selection for their isoelectric point - computer simulations. The 10th Congress European Society for Evolutionary Biology. 15-20 August 2005, Kraków, Polska. Abstract Book pp. 299

 2. Banaszak J., Mackiewicz P., Kowalczuk M., Mackiewicz D., Polak N., Smolarczyk K., Dudek M. R., Cebrat S. 2005, The ecology of bacteria and isoelectric point of their proteomes. The 40th Meeting of the Polish Biochemical Society 19-23 September 2005, Lublin, Polska. Acta Biochimica Polonica 52, Suppl. 1/2005 pp. 7

 3. Banaszak J., Mackiewicz P., Kowalczuk M., Polak N., Sobczyński M., Dudek M. R., Cebrat S. 2005, Dywergencja sekwencji a wartość punktu izoelektrycznego białka. Konferencja: Genomika i mikromacierze w biologii i medycynie. 25-28 June 2005, Sucha Beskidzka, Polska. Program – Streszczenia - Indeks autorów pp. 13

 4. Banaszak J., Mackiewicz P., Mackiewicz D., Smolarczyk K., Bączkowski K., Dudek M. R., Cebrat S. 2005, Długość białek a punkt izoelektryczny – analizy proteomów i symulacje komputerowe. Konferencja: Genomika i mikromacierze w biologii i medycynie. 25-28 June 2005, Sucha Beskidzka, Polska. Program – Streszczenia - Indeks autorów pp. 14

 5. Banaszak J., Mackiewicz P., Kowalczuk M., Mackiewicz D., Polak N., Smolarczyk K., Dudek M. R., Cebrat S. 2005, Isoelectric point of proteins under the mutational pressure. Genes, Genomes and Populations Evolution 29 September - 2 October 2005, Wrocław, Polska.

 6. Bączkowski K., Mackiewicz P., Kowalczuk M., Mackiewicz D., Polak N., Smolarczyk K., Banaszak J., Sobczyński M., Dudek M. R., Cebrat S. 2005, Optimisation of the Genetic Code. The 10th Congress European Society for Evolutionary Biology. 15-20 August 2005, Kraków, Polska. Abstract Book pp. 298

 7. Cebrat S. 2005, Genomic walks Geometry of Genome 22-24 September 2005, Leicester, United Kingdom.

 8. Cebrat S. 2005, Od struktury demograficznej do struktury genomów w modelowaniu komputerowym. Konferencja: Genomika i mikromacierze w biologii i medycynie. 25-28 June 2005, Sucha Beskidzka, Polska.

 9. Cebrat S., Masa M., Stauffer D. 2005, Telomeres, life expectancy and RISK of cancer. COST Action Meeting 24 April 2005, Toledo, Spain.

 10. Cebrat S. 2005, The role of crossing-over in the computer simulated populations. Gliwice Scientific Meetings 18-19 November 2005, Gliwice, Polska.

 11. Cebrat S. 2005, How selection modulates mutational pressure? Application of genomics and bioinformatics in animal biotechnology 30 January 2005, Jastrzębiec, Polska.

 12. Cebrat S. 2005, Simulations of the inside introns recombinations. Genes, Genomes, Populations Evolution 29 September - 2 October 2005, Wrocław, Polska.

 13. Dudek M. R., Cebrat S., Mackiewicz P., Kowalczuk M. 2005, Segmentation profiles of DNA sequences. Genes, Genomes and Populations Evolution 29 September - 2 October 2005, Wrocław, Polska.

 14. Godowska W., Mackiewicz P., Polak N., Mackiewicz D., Kowalczuk M., Dudek M. R., Cebrat S. 2005, Wnioskowanie o presji mutacyjnej na podstawie używalności kodonów stop translacji w genomach bakteryjnych. Konferencja: Genomika i mikromacierze w biologii i medycynie. 25-28 June 2005, Sucha Beskidzka, Polska. Program – Streszczenia - Indeks autorów pp. 27

 15. Mackiewicz P., Bodył A. 2005, Analiza bioinformatyczna sekwencji kierujących białka do plastydów trójbłonowych. Konferencja: Genomika i mikromacierze w biologii i medycynie. 25-28 June 2005, Sucha Beskidzka, Polska. Program – Streszczenia - Indeks autorów pp. 15

 16. Mackiewicz D., Nowicka A., Mackiewicz P., Kowalczuk M., Banaszak J., Cebrat S., Dudek M. R. 2005, Relation between amino acid frequencies and their relative substitution rates under mutation pressure and selection pressure. The International Conference Sequence-Structure-Function Relationships; Theoretical and Experimental Approaches 6-10 April 2005, Warszawa, Polska. Abstracts pp. 25

 17. Mackiewicz P., Bodył A. 2005, Organisation and diversity of the targeting signals of proteins imported into plastids with three envelope membranes. The International Conference Sequence-Structure-Function Relationships; Theoretical and Experimental Approaches 6-10 April 2005, Warszawa, Polska. Abstracts pp. 26

 18. Mackiewicz P. 2005, Influence of replication of DNA on organization and evolution of bacterial genomes. The 40th Meeting of the Polish Biochemical Society 19-23 September 2005, Lublin, Polska. Acta Biochimica Polonica 52, Suppl. 1/2005 pp. 5-6

 19. Sobczyński M., Bączkowski K., Mackiewicz P., Cebrat S. 2005, Non-random distribution of genes of different length on prokaryotic chromosomes. The International Conference Sequence-Structure-Function Relationships; Theoretical and Experimental Approaches 6-10 April 2005, Warszawa, Polska. Abstracts pp. 37

 20. Sobczyński M., Mackiewicz P., Bączkowski K., Cebrat S. 2005, Genes of different length are non-randomly distributed on prokaryotic chromosomes. The 40th Meeting of the Polish Biochemical Society 19-23 September 2005, Lublin, Polska. Acta Biochimica Polonica 52, Suppl. 1/2005 pp. 25

 21. Banaszak J., Mackiewicz P., Mackiewicz D., Kowalczuk M., Sobczyński M., Cebrat S. 2006, The isoelectric point of proteomes and the ecology of organisms. The 2nd FEMS Congress of European Microbiologists 4-8 July 2006, Madrid, Spain. Scientific Programme, P.GAP.3 pp. 69

 22. Bodył A., Mackiewicz P. 2006, Analysis of the targeting sequences of an iron-containing superoxide dismutase (SOD) gene of the dinoflagellate Lingulodinium polyedrum suggests function in multiple cellular compartments. The 16th Meeting of the International Society for Evolutionary Protistology 1-5 August 2006, Wrocław, Polska. Abstract Book pp. 32

 23. Bońkowska K., Biecek P., Cebrat S. 2006, Why does the age structure of human population change? Annual Meeting COST Action P10. Physics of Risk 13-16 May 2006, Vilnius, Lithuania.

 24. Cebrat S. 2006, Modelowanie procesów starzenia i dynamiki populacji metodą Monte Carlo. Seminaria Biologii Obliczeniowej. Uniwersytet Warszawski 12 June 2006, Warszawa, Polska.

 25. Cebrat S. 2006, Nielosowe procesy mutacji i rekombinacji w procesie ewolucji. KSI UNESCO 27 October 2006, Wrocław, Polska.

 26. Cebrat S. 2006, Ageing and population evolution. Trinity College Seminars 10 February 2006, Dublin, Ireland.

 27. Cebrat S., Biecek P. 2006, Relations between organisms and environment in the ageing process. 2nd International Conference Management of Risk Factors 2 (MARF2) 31 August - 3 September 2006, Rome, Italy.

 28. Cebrat S., Zawierta M., Wolfigiel M., Biecek P. 2006, Evolution of relation between mutation and recombinantion rates. Oxford, ECSS and GIACS CRP Forum Conferences 25–30 September 2006, Oxford, United Kingdom.

 29. Cebrat S. 2006, Chaos, genetic defects and population evolution. Winter School: Application of genomics and bioinformatics in animal biotechnology. 1-3 February 2006, Jastrzębiec, Polska.

 30. Cebrat S., Zawierta M., Wolfigiel M., Biecek P. 2006, Monte Carlo Simulation of Evolvability The 10th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles 20-22 September 2006, Marseilles, France.

 31. Polak N., Mackiewicz P., Kowalczuk M., Mackiewicz D., Smolarczyk K., Bączkowski K., Dudek M. R., Cebrat S. 2006, Relations between genes´ length and the rate of their divergence. The 2nd FEMS Congress of European Microbiologists 4-8 July 2006, Madrid, Spain. Scientific Programme, P.GAP.35 pp. 71

 32. Smolarczyk K. 2006, Symulacja Monte Carlo ewolucji genów i genomów, czyli tempo dywergencji w zależności od częstości mutacji i wielkości populacji. Warsztaty Biologii Ewolucyjnej Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN 25 February 2006, Warszawa, Polska.

Pliki Cookies

Meritum

Archive